Aktualności

Więcej o: OBCHODY ROCZNICOWE UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA I ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

Starosta Wałecki zaprasza Mieszkańców Powiatu Wałeckiego do udziału w Powiatowych Uroczystościach z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 78 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Program uroczystości:

3 maja – Kościół Parafialny pw. św. Mikołaja w Wałczu

g.10.30 – Msza św. za ojczyznę z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

8 maja – Cmentarz Wojenny Wałcz-Bukowina

g.13.00 – Uroczysty Apel Pamięci z okazji 78 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie

Starosta Wałecki zaprasza Mieszkańców Powiatu Wałeckiego do udziału w Powiatowych Uroczystościach z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 78 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Program uroczystości:

3 maja - Kościół Parafialny pw. św. Mikołaja w Wałczu

g.10.30 - Msza św. za ojczyznę z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

8 maja - Cmentarz Wojenny Wałcz-Bukowina

g.13.00 - Uroczysty Apel Pamięci z okazji 78 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie
Więcej o: ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzą Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Przewodniczący Rady i Radni Powiatu Wałeckiego.

Więcej o: WOJEWÓDZKA GALA XXII EDYCJI SZLACHETNEJ PACZKI

11 marca w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się Wojewódzka Gala XXII edycji Szlachetnej Paczki. Spotkanie wolontariuszy z całego województwa zachodniopomorskiego było okazją do podsumowania projektu oraz podziękowań. Starosta Bogdan Wankiewicz wręczył upominki i listy gratulacyjne liderom z powiatu wałeckiego: Andrzejowi Stecowi (rejon Wałcz), Renacie Senator (rejon Tuczno) i Monice Deptule (rejon Mirosławiec). Wręczono również podziękowania dla osób, instytucji i firm, które wspierają akcję. Wśród wyróżnionych był starosta Bogdan Wankiewicz.

Więcej o: DZIEŃ KOBIET

Drogie Panie,

z okazji Waszego Święta składam Wam najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, szczęścia, aby w każdym dniu uśmiech na Waszych twarzach gościł tak samo często jak dziś.

Dużo sukcesów i spełnienia nawet najskrytszych marzeń.

Bądźcie zawsze radosne i pogodne.

Starosta Wałecki

Bogdan Wankiewicz

Więcej o: SPOTKANIE TRZECH POWIATÓW

W dniu 23 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie on-line, w którym brali udział przedstawiciele trzech powiatów. Ze strony Powiatu Wałeckiego: Wicestarosta Jolanta Wegner, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jolanta Noskiewicz-Jażdżewska, Katarzyna Sokołowska-Kryza reprezentująca Pracownię Przyrodniczą „MODRASZKA”, przedstawiciele Nadleśnictwa w Wałczu Leszek Stankiewicz oraz Tomasz Kowalczewski. Ze strony Powiatu Uckermark: Wicestarosta Frank Bretsch, Anna Gazdecka i Dana Jesswein odpowiedzialne za projekty INTERREG oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska. Natomiast Powiat Gryfiński reprezentowała Wicestraosta Ewa Dudar z pracownikami z Wydziału Ochrony Środowiska. Konferencja dotyczyła projektu zachowania różnorodności biologicznej oraz wymiany doświadczeń w sposobach ochrony gatunków zagrożonych lub bliskich wyginięciu.

Więcej o: POŻEGNANIE DYREKTOR POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu 22 lutego uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę dyrektorkę Powiatowej Biblioteki Publicznej Marzennę Łopatkę. Na stanowisko dyrektora powołana została Anna Grabowska, która w bibliotece pracowała na stanowisku starszego kustosza. Gratulujemy!

Więcej o: GRATULACJE STAROSTY DLA KSW HUSARIA

Starosta Bogdan Wankiewicz i wicestarosta Jolanta Wegner spotkali się 22 lutego z zawodnikami i trenerem Klubu Sportów Walki Husaria z Wałcza. Spotkanie było okazją do uhonorowania zawodników, którzy w minionym roku odnieśli największe sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Starosta wręczył również czek dla klubu. W trakcie spotkania trener Paweł Mikołajczak opowiedział o dotychczasowych osiągnięciach i planach na przyszłość.

Więcej o: SPOTKANIE ROBOCZE UCKERMARK

21 lutego 2023 r. w starostwie odbyło się spotkanie on-line z wicestarostą Uckermark Frankiem Bretsch. Rozmowy dotyczyły realizacji wspólnych projektów w roku 2023 tj. platformy edukacyjnej oraz zachowania różnorodności biologicznej w ramach tzw. „nowej perspektywy” na lata 2021 – 2027 pn. „Więcej niż sąsiedztwo: wspólne kształtowanie trwałej i zrównoważonej przyszłości na północnym odcinku polsko-niemieckiego pogranicza”.

Więcej o: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą.

Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na: działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności; działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.; działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Uwaga: W konkursie nie są wspierane zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

Budżet konkursu: 1,5 miliona złotych.

Składanie wniosków Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego 2023.

Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.

Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024. Podgląd formularza wniosku w wersji pdf.

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

Harmonogram konkursu
I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023 – składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym. Do 24 marca – zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu. II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023 – rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji. Do 28 kwietnia – ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu solidarności z Ukrainą.
Kontakt: 
tel. +48 22 536 02 31
ukraina@batory.org.pl

Do góry