Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2022

Więcej o ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia, pomyślności
oraz spełnienia wszystkich marzeń i życiowych postanowień

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia, pomyślności
oraz spełnienia wszystkich marzeń i życiowych postanowień
Więcej o SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE „STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPARCIA ROZWOJU GMIN POWIATU WAŁECKIEGO”

21 grudnia w sali narad starostwa odbyło się spotkanie założycielskie „Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego”. Podjęto uchwałę o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu oraz wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Zarządu, w skład którego wchodzą wszyscy burmistrzowie, starosta i wójt, został starosta Bogdan Wankiewicz, a wiceprezesem burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Aneta Olszacka (przewodnicząca), Elżbieta Warszylewicz (sekretarz) i Maciej Goszczyński.

Zadaniem „Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin Powiatu Wałeckiego” będzie aplikowanie o środki finansowe z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Projekty będą realizowane według opracowanej strategii, która jest wynikiem pracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego powiatu wałeckiego. Strategia pod nazwą: „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju Powiatu Wałeckiego” obejmuje dwa obszary działania – Pojezierze Atrakcji i Cyfrowy Powiat.

Czternaście osób pozuje do zdjęcia
Więcej o GALA FINAŁOWA III EDYCJI KONKURSU „SAMORZĄD PROMUJĄCY ZDROWIE”

W dniu 19 grudnia 2022 roku w Krakowie, odbyła się Gala Finałowa III edycji Konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie”. Udział w niej wzięli Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Starostowie i Marszałkowie z kilkudziesięciu polskich samorządów. Organizatorem Konkursu był Quality Institute.

W konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie” nagradzane są jednostki samorządu terytorialnego, w których podejmowane są nietuzinkowe, oryginalne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia, ekologii, turystyki i promocji aktywności fizycznej.

W III edycji Konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie” Powiat Wałecki otrzymał Certyfikat oraz Godło Jakości „ Samorząd Promujący Zdrowie” w kategorii powiat ziemski. Dodatkowo Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz otrzymał nagrodę specjalną „Laur Nowoczesności”. Wyróżnienie to otrzymują osoby zarządzające jednostkami samorządowym, w których wprowadzono najbardziej zaawansowane, nowoczesna i innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na rozwój ochrony zdrowia, promocję zdrowego stylu życia, sportu, turystyki i rekreacji.

Więcej o KONFERENCJA „WAŁCZ MIĘDZYREGIONALNYM CENTRUM ZIELONYCH TECHNOLOGII”

W dniu 12 grudnia br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się konferencja na temat Zielonych Miast pt.: „Wałcz Międzyregionalnym Centrum Zielonych Technologii”. Powiat Wałecki reprezentował Starosta dr Bogdan Wankiewicz.

Konferencja miała na celu podnieść zaangażowanie podmiotów działających na terenie Wałcza w działalność na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej – wodorowej. W tym celu został podpisany list intencyjny zobowiązujący wszystkie strony do podjęcia wzajemnej współpracy służącej wzmocnieniu potencjału w uzyskaniu efektu synergii działań, wymianie doświadczeń i osiągnięciu wzajemnych korzyści w zakresie rozwoju i wdrażania nowych technologii dla tworzenia dobrych warunków życia w miastach dla polepszenia jakości życia ich mieszkańców.

Więcej o PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU „PROFILAKTYKI ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WAŁECKIEGO”

9 grudnia w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację programu profilaktyki zdrowotnej „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020 – 2022”. Starosta Bogdan Wankiewicz przedstawił prezentację podsumowującą przebieg projektu, o projekcie opowiedziała także Olga Krogulewska, rzecznik szpitala. Starosta wręczył upominki dla osób dzięki którym program mógł być realizowany: przedstawicielom samorządów gminnych, rektorowi Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu, przedstawicielom firmy Amgen Biotechnologia, prezes Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przedstawicielowi fundacji „Wygrajmy zdrowie”.

Wymiernym efektem programu było utworzenie w październiku w szpitalu poradni leczenia osteoporozy. To pierwsza tego typu poradnia w województwie zachodniopomorskim.

Więcej o UMOWA NA DOFINANSOWANIE DROGI POWIATOWEJ GOLCE-ZDBICE

6 grudnia w starostwie podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Golce – Zdbice do jeziora Zdbiczno w miejscowości Zdbice. Przebudowa drogi powiatowej do akwenu wodnego jest rodzajem infrastruktury, która będzie wspierać rozwój infrastruktury turystycznej oraz rozwój różnych form infrastruktury służącej rekreacji. W miejscu, do którego prowadzi przedmiotowa droga zlokalizowana jest infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w postaci pomostów do połowu ryb, pomostów rekreacyjnych, boisk, plaży, campingu, miejsca do grillowania oraz Skansenu Bojowego I Armii Wojska Polskiego w Zdbicach. Realizacja projektu jest uzupełnieniem przedsięwzięć realizowanych przez gminę Wałcz na terenie rekreacyjnym nad jez. Zdbiczno w Zdbicach, w tym boiska do siatkówki, pola biwakowego, campingu, świetlicy wiejskiej.

Umowę podpisali starosta Bogdan Wankiewicz, wicestarosta Jolanta Wegner i członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Więcej o SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE EMERYTÓW I RENCISTÓW ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W WAŁCZU

6 grudnia starosta Bogdan Wankiewicz uczestniczył w spotkaniu świątecznym organizowanym przez Sekcję Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Spotkanie było okazją do wyróżnienia najaktywniejszych działaczy czy osób najdłużej działających w organizacji. Na ręce prezes wałeckiego oddziału ZNP Jadwigi Grzonkowskiej starosta wręczył kosz ze słodkim upominkiem.

Do góry