Jesteś tutaj:

Miesiąc: wrzesień 2022

Więcej o MOBILNA AKCJA POBORU KRWI

Starosta Wałecki oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zapraszają Mieszkańców powiatu wałeckiego do Akcji Honorowego Oddawania Krwi w Ambulansie.

12 PAŹDZIERNIKA

w godzinach 10-14

miejsce: Parking przy Starostwie Powiatowym w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17

Możesz oddać krew jeśli:

 • masz nie mniej niż 18 lat oraz nie więcej niż 65 lat,
 • ważysz co najmniej 50 kg,
 • jesteś zdrowy
  Ważne !!!
 • na dzień przed oddaniem krwi wstrzymaj się od spożywania alkoholu,
 • na kilka dni przed powstrzymaj się od zażywania niektórych leków, w tym aspiryny,
 • w dniu oddawania krwi zjedz lekkie śniadanie i wypij dużą ilość płynów,
 • zabierz ze sobą dowód osobisty.
Więcej o PLAN WYDAWANIA I DYSTRYBUCJI PREPARATÓW ZE STABILNYM JODEM NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Informujemy, że Starosta Wałecki zatwierdził zaktualizowany powiatowy plan wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na wypadek zdarzenia radiacyjnego. W ślad za powiatowym planem Wójt oraz Burmistrzowie  z terenu powiatu wałeckiego opracowali wytyczne i procedury dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem wśród mieszkańców poszczególnych gmin.

Jest to standardowa procedura stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Co to jest jodek potasu i w jakim celu się go stosuje

Jodek potasu stosowany jest w przypadku skażenia radiacyjnego, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę.

W trakcie rozprzestrzeniania się skażenia radiacyjnego może dojść do emisji radioaktywnego jodu, wówczas radioaktywny jod wychwytywany jest przez tarczycę. Przyjęcie nie-radioaktywnego jodu

(np. w postaci jodku potasu) zapobiega wychwytowi jodu radioaktywnego przez tarczycę przed lub po wystąpieniu skażenia.

Dawkowanie tabletek z jodkiem potasu

Dorośli do 60 roku życia:2 tabletki
Dzieci powyżej 12 lat:2 tabletki
Dzieci od 3 do 12 lat:1 tabletka
Dzieci od miesiąca do 3 lat:0,5 tabletki
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc:0,25 tabletki
Kobiety w ciąży: 2 tabletki
Karmiące piersią:2 tabletki

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego z dnia 2 marca 2022 r. oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia osoby powyżej 60 roku życia nie powinny już przyjmować tabletek jodku potasu, ponieważ ryzyko zachorowania na nowotwór tarczycy wywołany promieniowaniem jest bardzo niewielkie lub zerowe, natomiast ryzyko poważnych skutków ubocznych na skutek przyjęcia jodu stosunkowo wysokie.

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Tabletki z jodkiem potasu będą wydawane wyłącznie po wydaniu stosownej decyzji przez organy władzy wskazane w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.

Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu będą znajdowały się w wybranych szkołach, urzędach oraz w sołectwach na terenie gmin z terenu powiatu waleckiego.

Więcej o zaleceniach i przeciwskazaniach stosowania jodku potasu: www.rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl
Więcej o KONFERENCJA nt. PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VI A Mecklemburg- Vorpommern/ Brandenburg/ Polska 2021 – 2027

W dniu 28 września 2022 r. w miejscowości Paselwalk odbyła się polsko – niemiecka Konferencja Informująca o zbliżającym się rozpoczęciu Programu Współpracy INTERREG VI A Mecklemburg- Vorpommern/ Brandenburg/ Polska 2021 – 2027 pt. „Porozmawiajmy o nowym Programie“. Uczestnikami spotkania ze strony Powiatu Wałeckiego był dr Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki wraz z pracownikami Starostwa odpowiedzialnymi za współpracę polsko-niemiecką.

Plany i zasady nowej współpracy poprzedzone zostały wystąpieniami przedstawicieli Instytucji zarządzającej Ministerstwa Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Meklemburgii pomorza Przedniego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Interesujące panele dyskusyjne stanowiły podsumowanie dotychczasowych działań z jednoczesnym „strategicznym spojrzeniem“ na nową współpracę w ramach programu INTERREG VI A. Podkreślone zostało, że dotychczasowa realizacja projektów umacnia współpracę międzysąsiedzką i stwarza mocne podwaliny dla kolejnych projektów prorozwojowych i prospołecznych.

Główne cele nowej współpracy przygranicznej w ramach FMP to: zbliżenie i zrozumienie między ludźmi oraz przezwyciężanie barier mentalnych, językowych i społeczno-kulturowych.

Program zatwierdzony został  21 września 2022 r. Wartość : 116,43 mln EUR, w tym FMP: to 13,75 mln EUR. Wdrożenie rozpoczyna się powołaniem Komitetu Monitorujacego, wprowadzeniem nowego podręcznika Programu i szkoleniami, których realizacja przewidzialna jest  do końca 2022 r.

Nabory wniosków „startują“ w styczniu 2023 r, poziom dofinansowania – 80%,

Więcej o SPOTKANIE OLIMPIJCZYKÓW W „KAZIKU”

28 września, z inicjatywy Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu odbyło się spotkanie młodzieży z olimpijczykami – zawodniczkami i zawodnikami startującymi w Igrzyskach Olimpijskich w Monachium (1972 r.) i Barcelonie (1992 r.). Olimpijczycy pochodzą i reprezentują województwo zachodniopomorskie. Spotkanie było okazją do wręczenia I i II oraz III kółka olimpijskiego swoim młodym następcom. Goście wspominali starty w Igrzyskach, zachęcali do wytrwałej pracy i pokonywania przeciwności losu, bo droga do sukcesu nie zawsze jest łatwa i pozbawiona przeszkód. Szkoła przygotowała program artystyczny oraz zaprezentowała swój dorobek i wkład w wychowanie olimpijczyków i medalistów olimpijskich. Starostwo na spotkaniu reprezentowała wicestarosta Jolanta Wegner.

Więcej o ROZPOCZĘCIE CYFROWEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO W WAŁECKICH SZKOŁACH

W dniu 21 września br. w Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu odbyło się oficjalne otwarcie programu edukacyjnego „Google for Education” realizowanego wspólnie z firmą Google i GoCloud. Do pilotażowego programu edukacyjnego, realizowanego w oparciu o technologie oferowane przez firmę Google, zostały wytypowane klasy z „Rolnika” i wałeckich szkół podstawowych nr 1 i nr 4.

Uczniowie i nauczyciele otrzymali laptopy z systemem Chrom OS czyli tzw. Chrombooki. Urządzenia, które po włączeniu wymagają jedynie zalogowania ze swoim kontem ucznia lub nauczyciela. Narzędzia Google for Education współdziałają ze sobą, zmieniając procesy nauczania i zdobywania wiedzy tak, aby wszyscy uczniowie i nauczyciele mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. W pierwszym etapie nauczyciele zostaną przeszkoleni z narzędzi Google, by mogli wykorzystać je w procesie edukacji, a w dalszej kolejności wspólnie z uczniami będą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w środowisku chmurowym.

W spotkaniu udział wzięli starosta dr Bogdan Wankiewicz i wicestarosta Jolanta Wegner. Powiat Wałecki jest inicjatorem projektu, który wpisuje się w „Strategię Rozwoju Powiatu Wałeckiego.”

Więcej o WIDEOKONFERENCJA POWIATU WAŁECKIEGO Z POWIATEM UCEKERMARK

W dniu 16 września 2022 r. w ramach projektu pn.: “Zacieśnianie współpracy naukowej między powiatami partnerskimi Wałeckim i Uckermark w czasach pandemii” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odbyło się dwustronne wydarzenie online. Udział w nim wzięli pracownicy starostwa, przedstawiciele oświaty oraz informatycy.

Omówiono m.in.:

 • plan oraz zagadnienia konferencji polsko-niemieckiej mającej się odbyć w październiku 2022 r. w Powiecie Wałeckim;
 • politykę informacyjną i edukacyjną związaną z zagrożeniami w świecie cyfrowym;
 • wymiana pomysłów oraz informacji na temat kolejnych projektów w nowym okresie finansowania
 • Interreg VIA.
Więcej o NARODOWE CZYTANIE W WAŁCZU

3 września na wałeckim skwerze Jana Kochanowskiego „Pod lipą” odbyła się XI edycja Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, przełomowy zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. W Narodowym Czytaniu udział wzięli starosta Bogdan Wankiewicz, wicestarosta Jolanta Wegner, uczniowie, podopieczni Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Organizatorami wydarzenia były Miejska Biblioteka Publiczna i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Do góry