Jesteś tutaj:

Miesiąc: luty 2022

Więcej o Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 24 lutego br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Wałecki, a zarazem przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, jednocześnie zastępca przewodniczącego PZZK, Komendant Powiatowy Policji w Wałczu, Wójt Gminy Wałcz, Burmistrz Miasta Wałcz, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, Burmistrz Mirosławca, Burmistrz Tuczna wraz z pracownikami zajmującymi się zarządzaniem kryzysowym w gminach, przedstawiciele Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz funkcjonariusze KP PSP w Wałczu. Celem spotkania było omówienie działań i skutków jakie spowodowane były silnymi wiatrami Niżu Eunice jaki przeszedł przez powiat wałecki w dniach 19-20 lutego. W trakcie posiedzenia, omówiono napotkane problemy oraz podjęte działania zmierzające do ich eliminacji. Jednocześnie wypracowano wnioski na przyszłość oraz określono kierunki działania służb ratowniczy oraz samorządów powiatu wałeckiego mające poprawić ich przygotowanie na wypadek zaistnienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Strażący, leśnicy w mudurach, oraz urzędnicy siedzą wzdłuż długiego stołu.  Łącznie 17 osób.
Więcej o Podpisanie listu do umowy członkowskiej w programie edukacyjnym Google

W piątek 18 lutego br. w Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”  gościliśmy przedstawicieli Firmy Google Panią Beatę Galas – Szefową Działu Edukacji w Google Education, Panią Agnieszkę Kamińską – Manager EDU Plan w Polsce oraz Pana Aleksandra Angelov – Google Innowator. W spotkaniu poświęconemu koncepcji transformacji Powiatu Wałeckiego z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informatycznych wzięli udział  przedstawiciele  samorządu powiatowego, gminy Mirosławiec, gminy Wałcz i miasta Wałcz, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, rektor i prorektor PWSZ w Wałczu. Podczas wizyty został podpisany list do umowy członkowskiej o współpracy w programie Google pomiędzy Powiatem Wałeckim a Google.

Dwie kobiety i mężczyzna pozują do zdjęcia, z podpisaną umową.
Więcej o Wideokonferencja powiatu wałeckiego z powiatem Uckemark

W dniu 10 lutego 2022 r. odbyła się polsko- niemiecka wideokonferencja powiatu wałeckiego i Uckemark. W konferencji wzięli udział pracownicy Wydziałów Zarządzania Kryzysowego. Konferencja odbyła się w ramach projektu pn.: “Wzmacnianie działalności służb zarządzania kryzysowego oraz centrów opiekuńczo-medycznych powiatu Uckemark i powiatu wałeckiego” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz partnerzy projektu z Powiatu Uckermark omawiali m.in.:

  • Rozwój infekcji Covid
  • Obecne ograniczenia wraz z przykładami
  • Wyposażenie w ramach projektu
  • Struktury obrony cywilnej (kierownictwo, służba medyczna)

Logo
Sześć osób siedzi przy stole, przed nimi duży ekran.
Cztery osoby siedzą przy stole naprzeciw dużego ekranu i uczestniczą w wideokonferencji.
Więcej o 77. rocznica przełamania Wału Pomorskiego

12 lutego minęła 77. rocznica przełamania Wału Pomorskiego. Tegoroczne obchody, ze względu na sytuację epidemiologiczną, ograniczono do złożenia wiązanek pod pamiątkowym obeliskiem na Cmentarzu Wojennym. Dzięki uprzejmości Dowódcy Garnizonu Wałcz wystawiono asystę wojskową. Wiązanki złożyli przedstawiciele samorządów, kombatanci, delegacje instytucji oświatowych, służb mundurowych i zakładów pracy. Powiat Wałecki reprezentował Starosta dr Bogdan Wankiewicz.

Grupa osób składa kwiaty na cmentarzu.
Troje żołnierzy stoi na warcie przed grobami na cmentarzu wojennym. Płonie znicz przy grobie.
Więcej o Podpisanie umowy patronackiej

27 styczeń to ważny dzień dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. W tym dniu odbyła się uroczystość podpisania umowy patronackiej pomiędzy szkołą a zakładem produkcyjnym Albatros Aluminium Sp. z o.o., firmą  o nowoczesnych możliwościach technologicznych.

Umowa patronacka została podpisana przez Prezesa Zarządu Albatros Aluminium Pana Arkadiusza Bruskiego i przez Dyrektora PCKZiU Pana Piotra Filipiaka, w obecności Starosty Powiatu Wałeckiego Pana Bogdana Wankiewicza.

Patronatem zostają objęci uczniowie klas zawodowych: technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających, mechatronik, elektryk, technik logistyk. Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia. Współpraca z firmą Albatros umożliwi uczniom odbywanie zajęć w rzeczywistych warunkach, poszerzanie wiedzy i umiejętności. Pracodawca będzie miał możliwość wykształcenia pracowników zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Działania te wiążą się ze stworzeniem systemu jak najwcześniejszego kontaktu ucznia z pracodawcą przy współudziale szkoły.

Podczas uroczystości podpisania umowy patronackiej z firmą Albatros uczniowie  z technikum  mechatronicznego  i szkoły branżowej  pod opieką Pani Beaty Bareji – Cierpickiej oraz Pana Marka Machalskiego pokazali swoje umiejętności.

Podpisanie umowy patronackiej to kolejne działanie związane z realizacją zadań reformy edukacji, mającej na celu rozwój szkolnictwa zawodowego.

W myśl zasady: Szkoła dla biznesu – Biznes dla szkoły serdecznie zapraszamy  kolejnych pracodawców do współpracy!

Uczeń stoi przed pulpitem warsztatowym i prezentuje swoją pracę.
Sześć osób stoi i słucha swojego wykładowcy.

Do góry

Translate »