Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2022

Więcej o Uczniowie PCKZiU na zajęciach profilaktycznych z Sebastianem Decem

W dniach: 12.01.2022, 13.01.2022, 14.01.2022 uczniowie klas pierwszych: I a, I h, I me, I mp, I st, I w, I TM Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu wzięli udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez trenera – p. Sebastiana Deca. Wszystkie spotkania zostały przeprowadzone w szkolnej auli na 2 piętrze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciw COVID-19.

W zajęciach szczególny nacisk kierowany był na elementy związane z rozwojem społeczno-emocjonalnym. Spotkania koncentrowały się na rozwoju kluczowych elementów związanych z nauczaniem psychospołecznym. Stanowiły wstęp do procesu nabywania oraz skutecznego wykorzystania wiedzy, postaw i umiejętności niezbędnych do zrozumienia i zarządzania emocjami, wyznaczania i osiągania pozytywnych celów, odczuwania i okazywania empatii innym, nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Czas pandemii i zdalnego nauczania spowodowały brak możliwości bezpośrednich kontaktów rówieśniczych, które są bardzo ważne w okresie dojrzewania. Izolacja na tym etapie rozwoju nastolatków może spowodować brak umiejętności społecznych, różnego typu zaburzenia a nawet depresję. Stąd tak ważne staje się doskonalenie rówieśniczych relacji, emocjonalnych reakcji i prospołecznych zachowań.

Właśnie podczas tych trzydniowych warsztatów była możliwość doskonalenia samoświadomości, samozarządzania, odpowiedzialnego podejmowania decyzji, świadomości społecznej i umiejętności nawiązywania relacji. Wszystkie te umiejętności uczniowie ćwiczyli podczas zajęć indywidualnych i grupowych.

Takie same spotkania dla uczniów klas pierwszych odbyły się już w grudniu w PCKZiU przy ul. Budowlanych 4.

Organizacją zajęć w PCKZiU przy ul. Bankowej 13 zajęła się szkolna pedagog – Joanna Włodarczyk-Załęska. Za koordynowanie i finansowanie projektu był odpowiedzialny Zespół Interdyscyplinarny MOPS w Wałczu.

Opracowanie i zdjęcia: Joanna Włodarczyk-Załęska

Dwie dziewczyny trzymają kartki z wyrysowanymi symbolami przed sobą, zasłaniając twarz.
Krzesło, na krześle kartka z ręcznie narysowanymi symbolami.
Otwart laptop i rzutnik na biurku.
Grupka młodych osób pochylona nad obrazkiem, z ręcznie narysowanymi symbolami.
Więcej o Dotacja dla PZAZ w Wałczu ze środków województwa zachodniopomorskiego.

Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu, który działa od 2018 r. ze środków województwa zachodniopomorskiego otrzymał dotację w wysokości 500 tys. zł.

Placówka obecnie zatrudnia 63 osoby z niepełnosprawnością i oferuje usługi z zakresu gastronomii, a także pralni, sprzątania ogrodnictwa, montażu, demontażu, rękodzieła i renowacji mebli. Organizatorem placówki jest Powiat Wałecki.

Dokumenty podpisali: członek zarządu województwa Stanisław Wziątek oraz starosta wałecki Bogdan Wankiewicz i wicestarosta Jolanta Wegner.

Cztery osoby siedzą za stołem i uroczyście podpisują umowę.
Więcej o Rusza grant w ramach V tury naboru „Włącznik Innowacji Społecznych”

Przedstawiamy zaproszenie do składania pomysłów na innowacje społeczne – ubieganie się o grant, w ramach V tury naboru „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Osobą do kontaktu po stronie ROPS jest Magdalena Szymańska, tel. 91/42 53 674, e-mail: rops.innowacje@wzp.pl

Co oceniamy? - Pomysł na 5!
Znajomość problemu
Użyteczność pomysłu
Innowacyjność rozwiązania
Doświadczenie innowatora/ki
Motywacja
Więcej o Rejestracja pojazdu bez konieczności wymiany tablic rejestracyjnych

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałczu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), od dnia 31 stycznia 2022 r. zmianie ulegają przepisy, stwarzające możliwość, w przypadku rejestracji pojazdu zarejestrowanego w kraju, pozostawienia dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych, również w przypadku pochodzenia pojazdu z innego powiatu (wyróżnik na tablicach rejestracyjnych inny niż „ZWA”).

Jednocześnie jednak informuje się, że możliwość taka nie będzie dotyczyła wszystkich tablic rejestracyjnych, a jedynie tablic, mówiąc w skrócie, oznaczonych flagą Unii Europejskiej (grafika), natomiast tablice, na których widnieje jeszcze flaga Polski (grafika) oraz starsze tablice (czarne, zielone), w przypadku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu, będą podlegały obowiązkowej wymianie.

Pismo Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury do pobrania.

Więcej o WSPARCIE DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO „LEŚNA USTROŃ” W TUCZNIE

W dniu 20 stycznia 2022 r. Starosta Wałecki – Bogdan Wankiewicz przekazał na ręce po. Dyrektora Zakładu Opiekuńczo Leczniczego „Leśna Ustroń” w Tucznie – Pawła Suskiego, środki ochrony osobistej w postaci : rękawic jednorazowych nitrylowych, rękawic jednorazowych lateksowych, masek ochronnych FPP3, kombinezonów ochronnych oraz fartuchów ochronnych jednorazowych. Łączna wartość przekazanych środków ochrony osobistej wynosiła 16 tys. zł.

Więcej o GRATULACJE DLA HONOROWEGO DAWCY KRWI

12 stycznia br. mieliśmy wielką przyjemność gościć w Starostwie Powiatowym w Wałczu Pana Aleksandra Kulniewa, odznaczonego przez Ministra Zdrowia odznaką Honorowego Dawcy Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Odznaka przyznawana jest osobom, które oddały co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. W dowód uznania za bezinteresowne dzielenie się bezcennym darem jakim jest krew, Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz wręczył Panu Aleksandrowi Kulniewowi mały upominek i podziękowanie.

Przy okazji zachęcamy do oddawania krwi – to najpiękniejszy akt humanitaryzmu jaki człowiek może ofiarować swojemu bliźniemu.

Najbliższa akcja poboru krwi w ambulansie odbędzie się 22 marca 2022 r. na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu.

Cztery osoby pozują do zdjęcia. W tle ściana z herbami gmin powiatu wałeckiego.
Od lewej: Sekretarz Zbigniew Wolny, Wicestarosta Jolanta Wegner, Aleksander Kuleniew – Honorowy Dawca Krwi, Starosta Bogdan Wankiewicz
Więcej o OTWARCIE REGIONALNEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO

We wtorek 4 stycznia br. odbyło się oficjalne otwarcie Regionalnego Centrum Kryzysowego w Wałczu. W tym miejscu mieszkanki i mieszkańcy naszego regionu otrzymają pomoc  psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej. Wsparcie dostępne będzie też mobilnie – w miejscu zdarzenia bądź zamieszkania.

Pomoc jest bezpłatna i nie wymaga skierowania.

„Regionalne Pogotowie Kryzysowe” to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII, Działanie 7.6 Europejski Fundusz Społeczny – kwota pozyskanych środków 1 068 943,04 zł.

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54

78-600 Wałcz

Tel. 67 345 05 36  email: pcprwalcz@o2.pl

Telefon bezpośredni do centrum czynny w godzinach 8-20, od poniedziałku do piątku: 720 826 500

Pięcioro osób przecina wstęgo podczas otwarcia regionalnego centrum kryzysowego.
Moment przecięcia wstęgi do nowych pomieszczeń Regionalnego Centrum Kryzysowego w Wałczu

Do góry