13 LISTOPAD – PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ENEA S.A. W RAMACH WAŁECKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ

Powiększ obrazCzterech mężczyzn biorących udział w wydarzeniu.

13 listopada w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu podpisana została umowa na dostawę energii elektrycznej z ENEA S.A. w ramach Wałeckiej Grupy Zakupowej, której liderem jest Powiat Wałecki. Wałecka Grupa Zakupowa skupia 24 uczestników, w tym m.in. Urząd Miasta Wałcz, Urząd Gminy Wałcz, Zakład Energetyki Cieplnej, Akademia Nauk Stosowanych, COS OPO Bukowina, 107 szpital Wojskowy oraz Powiat Wałecki, w skład którego wchodzi 10 jednostek organizacyjnych. Umowę podpisano na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.; zgodnie z umową cena za 1 MWh wynosi 674 zł netto. Jest ona niższa od ceny „zamrożonej” w roku 2023, która wynosi 785 zł netto za 1 MWh.