POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Finał konkursu "Młodzi przedsiębiorcy - zakładamy firmę"

Dnia 19 maja 2011 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu i rozdaniu nagród laureatom VIII edycji konkursu "MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY ZAKŁADAMY FIRMĘ", zorganizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Starosta Wałecki w imieniu władz samorządowych powiatu pogratulował licznej grupie laureatów, podziękował Powiatowemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli, dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych, nauczycielom przedmiotu - Przedsiębiorczość za zorganizowanie już VIII edycji konkursu związanego z rozwojem przedsiębiorczości. Inicjatorami i organizatorami konkursu są Starostwo Powiatowe w Wałczu i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiatowa komisja konkursowa w składzie: Jolanta Będlin, Wanda Grochowska - Skonieczma, Andrzej Wojdyło, Paweł Gwozdecki, Michał Cebula i Marta Rorbach - Sierbin wyłoniła laureatów konkursu.

I miejsce zajęły: Agnieszka Wiśniewska i Gabriela Mędrek (ZS nr 1) za House Outsourcing Manager Expert, II miejsce: Katarzyna Marcinkowska i Martyna Pająk (II LO) za Gród historyczny "Walczen", III miejsce: Angelika Ostaszewska i Monika Miechowska (ZS nr 4 RCKU) za Klub Muzyczny i Restauracje "Violino" S.C., IV miejsce: Agnieszka Gross i Angelika Borowiec (ZS nr 1) za Aptekę Zielarską "Herbal", V miejsce: Hanna Szymczak i Marta Sacha (ZS nr 1) za Firmę usługowo - handlową "Prezent Simple". Nagrodami w konkursie za pierwsze pięć miejsc były: netbooki ASUS, przenośne odtwarzacze DVD, odtwarzacze MP4, książki, broszury edukacyjne i smycze.

Sponsorami nagród byli: Polska Fundacja Przedsiębiorczości Oddział w Szczecinie, Fabryka Grzejników V&N Rettig w Wałczu, Starostwo Powiatowe w Wałczu, Urząd Miasta i Gminy w Człopie, Urząd Gminy Wałcz, Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Wałczu, PODN w Wałczu oraz Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego.

Starosta Wałecki i Sekretarz Powiatu wręczyli dla pięciu najlepszych zespołów nagrody oraz dla wszystkich uczestników dyplomy. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w sali multimedialnej Zespołu Szkół nr 4 RCKU Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Pożegnanie absolwentów II LO

19 maja 2011r. o godz. 13.00 w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu pożegnano kolejny rocznik absolwentów.
Powiat Wałecki


W uroczystości uczestniczyli m.in.: Paweł Suski - Poseł na Sejm, Jerzy Goszczyński - Wicestarosta Wałecki, Józef Kropielnicki - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym, Jolanta Wegner - Wiceburmistrz Miasta Wałcza, przedstawiciele wyższych uczelni wałeckich, rodzice, nauczyciele oraz absolwenci szkoły.

Uczniowie, którzy wyróżniali się w nauce i zachowaniu otrzymali nagrody Starosty Wałeckiego. Za reprezentowanie szkoły w różnych imprezach sportowych nagrody Starosty otrzymały: Karolina Wojczakowska, Patrycja Cepek.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konwent Starostów Powiatów

Powiat Wałecki
W dniu 18 maja 2011r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w X Konwencie Starostów Północnej Wielkopolski, który odbył się w sali Biura Wystaw Artystycznych w Pile.

Starosta Walecki zapoznał zebranych z zasadami funkcjonowania Klastra metalowego na terenie powiatu wałeckiego. Kolejnym poruszanym tematem przez starostę było rozpoczęcie prac nad stanowiskiem dotyczącym propozycji nowych kryteriów punktacji tzw. "schetynówek". Na kolejny konwent starostowie mają przygotować propozycje kryteriów które powinny być brane pod uwagę. Odpowiednia zabezpieczona sieć dróg ma znaczący wpływ na zmniejszenie bezrobocia, a także jest zgodna z polityką zrównoważonego rozwoju.

W konwencie, w któremu przewodniczył Starosta Pilski Mirosław Mantaj uczestniczyli starostowie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko - trzcianeckiego, wągrowieckiego i złotowskiego. Konwent działa ponad podziałami jako niepolityczna platforma wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Podczas swoich posiedzeń opracowuje stanowiska i opinie w sprawach o wymiarze subregionalnym.


     
Jan Paweł II Patronem Gimnazjum w Człopie

Dnia 18 maja 2011 r. Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu i Andrzej Gostołek Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu reprezentowali władze samorządowe Powiatu Wałeckiego na uroczystości z okazji nadania imienia Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Człopie.

Przewodniczący Rady Powiatu przekazał na ręce dyrektor list gratulacyjny od Starosty Wałeckiego.


     
Wystawa w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu

Dnia 17 maja 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w otwarciu wystawy pn.: "Sługa Boży, ks. Jerzy Popiełuszko", którą zorganizowano w kościele św. Antoniego w Wałczu.


     
Turniej z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie
Powiat Wałecki


Dnia 17 maja 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w rozpoczęciu i podsumowaniu turnieju zorganizowanego dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkolaków - "Bądź bezpieczny" i "Chcesz być zdrowy, bądź ostrożny".
Powiat Wałecki


Organizatorem turnieju, który odbył się w Zespole Szkół nr 1 (oś. Dolne Miasto w Wałczu) była Komenda Powiatowa Policji w Wałczu.
Do rywalizacji w IX turnieju "Bądź bezpieczny" stanęło 14 drużyn z całego powiatu. Celem turnieju jest edukacja poprzez dobrą zabawę, w trakcie której uczniowie najszybciej przyswajają i zapamiętują zdobytą wiedzę. Wśród konkursowych zadań były m.in. układanie puzzli oraz zagadki i zadania praktyczne. Wszystkie dotyczyły zagrożeń, czyhających na dzieci w domu, na drodze i nad wodą, a także zagrożeń pożarowych.


     
Centrum Integracji Społecznej w powiecie

Powiat Wałecki
Z inicjatywy Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza w dniu 17 maja 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie robocze zespołu ds. utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Powiecie Wałeckim.

W spotkaniu uczestniczyli: Bożena Dymarczyk - WPI S.C.. Jadwiga Kosidło - Kierownik WTZ, Magdalena Krawczyk - Wiceprezes SDN, Krystyna Łątkowska - Sekretarz Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Ziemi Wałeckiej, Zbigniew Kwiertz - Przewodniczący Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Ziemi Wałeckiej, Bożena Terefenko - PCPR, Urszula Florczak - Stowarzyszenie Kobiet ziemi Wałeckiej "Amazonka", Aneta Rudnicka - PCPR, Barbara Przygoda - PCPR, Anna Kałamarz TPD, Jolanta Parandyk - SKAiT "Ewa" w Wałczu.
W związku z powołaniem Zespołu Koordynującego ds. planu działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie utworzonym przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Szczecinie, Starosta Wałecki podjął działania zmierzające do utworzenia Centrum Integracji Społecznej (CIS) na bazie PCPR w Powiecie Wałeckim.
CIS-y byłby przede wszystkim przedsięwzięciem edukacyjnym, w którym osoby wykluczone, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i spotkaniach integracyjnych, uczyłby się zachowań społecznych i ekonomicznych, przygotowując się do pracy na otwartym rynku. Jednym z elementów programu edukacyjnego byłaby jednak działalność wytwórcza, handlowa, usługowa lub rolnicza jego uczestników.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczestnikami CIS-ów będą osoby, które nie są w stanie z różnych względów funkcjonować na otwartym rynku pracy: długotrwale bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, chore psychiczne, uzależnione od alkoholu i nar-kotyków, byli więźniowie itp. Najczęściej nie potrafią one działać w zespole, nie mają po-czucia odpowiedzialności za swoje działania i przejawiają bardzo niską samoocenę.
Zakres działania CIS-u zostanie dostosowany do konkretnych potrzeb gmin, powia-tu oraz społeczności lokalnej. Inicjatywa utworzenia CIS-u zostanie skonsultowana z Powiatowym Urzędem Pracy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Hasłem przewodnim jest: "Zrobimy wszystko, aby jak największa grupa kobiet otrzymała zatrudnienie".


     
Nowy Orlik przy PWSZ w Wałczu

Powiat Wałecki
Na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu w dniu 17 maja 2011 r. oddano do użytku trzeci kompleks sportowy wybudowany w ramach rządowego projektu "Moje Boisko - Orlik 2012".

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Marek Hok Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Jolanta Witek rektor PWSZ, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcza, radni Rady Powiatu i Miasta Wałcza, przedstawiciele duchowieństwa, policji, dyrektorzy wałeckich szkół oraz studenci PWSZ.
Przecięcia wstęgi dokonali: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Marek Hok Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Witek rektor PWSZ, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcza, studentka PWSZ w Wałczu oraz młody adept szkółki piłkarskiej "ORZEŁ 2010".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Goście oddali pierwsze symboliczne strzały na bramkę, a następnie odbyły się pokazy sportowe: piłkarski trening dzieci, studenci zagrali mecz z dziećmi ze szkółki piłkarskiej "ORZEŁ 2010", siatkarki z UKS Libero rozegrały spotkanie oraz na koniec odbył się pokaz akrobatyczny Klubu Sportowego "ŻAK" w Wałczu. Kompleks boisk powstał dzięki porozumieniu władz miasta, powiatu i władz PWSZ w Wałczu, a koszt budowy wyniósł ok. 900 tys. Boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni ma wymiary 62 x 30 metrów. Obok znajduje się boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 30 metrów, a na tartanowej nawierzchni można grać w koszykówkę i siatkówkę. Całość jest ogrodzona i oświetlona, a szatnie znajdują się w położonej tuż obok hali sportowej PWSZ.
"Orlik" powstał dzięki wysiłkowi trzech podmiotów: Ministerstwa Sportu i Turystyki (1/3), Urzędu Marszałkowskiego (1/3) oraz Powiat Wałecki, Urząd Miasta Wałcz i PWSZ w Wałczu - 1/3 wartości.

Orlik będzie służyć nie tylko studentom PWSZ w Wałczu, ale także mieszkańcom Wałcza.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
Uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka
Powiat Wałecki


Dnia 12 maja 2011 r. Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu reprezentował władze samorządowe Powiatu Wałeckiego na uroczystej zbiórce z okazji "DNIA STRAŻAKA", która odbyła się w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu.

Uroczysta zbiórka była okazją do wyróżnień, awansów na wyższe stopnie, wręczenia nagród i listów gratulacyjnych. Wręczenia aktów nadania dla 14 strażaków na wyższe stopnie służbowe z upoważnienia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie dokonał Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski. Komendant Powiatowy PSP w Wałczu wyróżnił nagrodą pieniężną z okazji Dnia Strażaka 2011 "za zaangażowanie i wzorową postawę w służbie" 46 strażaków Komendy Powiatowej PSP w Wałczu oraz "za duży wkład pracy i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych" 2 pracowników korpusu służby cywilnej.
W dniu 21 maja br. w Wałczu odbędą się obchody z okazji Wojewódzkiego Dnia Strażaka, na które zaproszeni są m.in.: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceminister Środowiska, Komendant Główny PSP, Wojewoda Zachodniopomorski oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
Podczas tych obchodów nastąpi oficjalne otwarcie nowo wybudowanej strażnicy w Wałczu oraz nadania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Święto Pielęgniarek i Położnych
Powiat Wałecki


Dnia 12 maja 2011 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki uczestniczył w uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, która odbyła się Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych Wicestarosta w imieniu Zarządu Powiatu przekazał wszystkim pielęgniarką i położnym z powiatu wałeckiego serdeczne podziękowania za poświęcenie, trud i pomoc niesioną chorym.
Wicestarosta i wszyscy zaproszeni goście wysoko ocenili pracę pielęgniarek i położnych na rzecz ludzi chorych oraz życzyli, aby ich codzienny wysiłek został należycie doceniony, a praca budziła dumę i satysfakcję.
Jerzy Goszczyński przekazał listy gratulacyjne Starosty Wałeckiego i drobne upominki dla: Wiesławy Poszepczyńskiej, Danuty Albrecht, Danuty Kądziela, Elżbiety Wieczorek, Irena Szyliniec i Krystyny Marcinkowskiej.
W uroczystości świętowało blisko 150 pielęgniarek i położnych z całego powiatu wałeckiego.


     
Otwarcie EUROBOISKA w Wałczu

Dnia 10 maja 2011 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Jerzy Serdyński Dyrektor Wydziału Kultury Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcza, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz i Jan Bednarek Prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie, uczestniczyli w uroczystym otwarciu EUROBOISKA przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Wałczu.

Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Boisko na Dolnym Mieście ma wymiary 100 x 64 metry, a powierzchnia sztucznej trawy na płycie i poza nią wynosi łącznie około 7000 m2 Poza tym ułożono około 750 m2 chodnika, a ogrodzenie ma długość ponad 400 metrów przy wysokości od 3 do 6 metrów. Oprócz dwóch pełnowymiarowych bramek, wyposażenie obiektu stanowią przestawne bramki o wymiarach 2 x 5 m. Rezerwowi zawodnicy mają do dyspozycji dwie wiaty na 13 miejsc każda, a wzdłuż linii bocznej ustawiono 20 parkowych ławek. W rogach boiska zainstalowano oświetlenie o intensywności ponad 240 luksów. Budowę rozpoczęto 14 września ubiegłego roku, a jej koszt wyniósł prawie 3,5 miliona złotych. W ramach Zachodniopomorskiego Programu Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej "Euroboiska", wałecka inwestycja otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 50%.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Posiedzenie Komitetu Monitorującego
Powiat Wałecki


Dnia 10 maja 2011 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w XVI posiedzeniu Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego, które odbyło się w sali plenarnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

W dniu 28 kwietnia br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaakceptował członkowstwo Powiatu Wałeckiego w Komitecie Monitorującym RPO WZ. Członkowstwo w Komitecie Monitorującym pozwala mieć wpływ na sposób realizacji Programu i jego kierunków wdrażania.

Podczas posiedzenia dokonano m.in.:
 • prezentacji stanu realizacji Inicjatyw Wspólnotowych JEREMIE I JESSICA wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
 • zatwierdzono zmiany w RPO WZ na lata 2007-2013.


     
Wizyta starosty w Niemczech

Dnia 9 maja 2011 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w spotkaniu w sprawie funkcjonowania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT), które odbyło się w sali posiedzeń Landau w Saarbrucken (Niemcy).

W spotkaniu udział wzięli: Detlef Krause Dyrektor Urzędu Oder-Welse i Przewodniczący "Transgranicznego Planu Działania", Dietmar Schulze Starosta Uckremark, Dr Wilhelm Benfer - Dyrektor Wydziału ds. Rozwoju w Powiecie Barnin, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Janusz Bartczak Zastepca Wójta Gminy Wałcz, Adam Fedorowicz Burmistrz Miasta Chojna, przedstawiciel polskich burmistrzów współpracujących w ramach "Planu Działania", Katarzyna Gerwatowska - koordynator Projektów w Urzędzie Oder-Welse i Martin Crull - Manager "Planu Działania" - biuro rozwoju regionalnego w Pinow.

Podczas spotkania dyskutowano nad nowymi kierunkami funkcjonowania EUWT oraz gospodarze podzieli się z uczestnikami swoimi dotychczasowymi doświadczeniami.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Europejskim Ugrupowaniom Współpracy Terytorialnej można tworzyć nowe instytucje zarządzające środkami unijnymi oraz sprawniej korzystać ze środków unijnych. Celem EUWT jest usprawnienie i promowanie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej. EUWT posiada osobowość i moc prawną, to znaczy, że może kupować i sprzedawać dobra i zatrudniać pracowników.

Członkami EUWT mogą być:
 • Państwa członkowskie
 • Samorządy regionalne lub lokalne
 • Stowarzyszenia
 • Każdy inny organ prawa publicznego
EUWT jest nowością pod tym względem, iż umożliwia stowarzyszanie samorządów różnych państw członkowskich bez konieczności podpisywania uprzednio międzynarodowych umów, ratyfikowanych przez narodowe parlamenty.
Powiat Wałecki
Jednak państwa członkowskie muszą wyrazić zgodę, co do uczestniczenia potencjalnych członków w działaniach na ich terytorium. Obowiązującym prawem przy interpretacji i stosowaniu konwencji jest prawo państwa członkowskiego, gdzie zostanie ustanowiona oficjalna siedziba EUWT.

Konwencja ustanawiająca EUWT określa:
 • Nazwę EUWT i jego siedzibę
 • Listę jego członków
 • Wielkość terytorium, jakie obejmuje
 • Jego cel, zadanie oraz czas jego trwania


     
Powiatowy maj z FUTBOLEM

Dnia 8 maja 2011 r. na obiekcie "Moje Boisko ORLIK 2012" przy ZS Nr 4 RCKU w Wałczu, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wałczu dokonali uroczystego otwarcia turnieju dzieci rocznika 1999 i młodszych, który rozpoczął cykl turnieji pod nazwą "Powiatowy maj z Futbolem".

W turnieju wzięło udział pięć drużyn: SP ORZEŁ 2010 WAŁCZ, SP ALBOR WAŁCZ, LECH CZAPLINEK, CALISIA KALISZ POM. i PIONIER 95 BORNE SULINOWO.
Zwyciężyła drużyna SP ALBOR WAŁCZ.

Kolejne majowe turnieje odbędą się odpowiednio: 14, 20 i 29 maja br. na boiskach: "Moje Boisko ORLIK 2012" (ZS nr 4 RCKU) i na nowym "orliku" przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu ul. Wojska Polskiego 99. Organizatorem wszystkich turnieji jest Starostwo Powiatowe w Wałczu.


     
"PIKNIK NAD ODRĄ"

Powiat Wałecki
Powiat Wałecki wspólnie z Miastem Wałcz uczestniczyli w TARGACH TURYSTYCZNYCH MARKET TOUR, które odbyły się w dniach 7-8 maja 2011 r. w Szczecinie.

Powiat Wałecki reprezentowali m.in.: Roman Wiśniewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, Roman Gniot Naczelnik Promocji Miasta Wałcz oraz Michał Cebula pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. Jedną z atrakcji Powiatu Wałeckiego był p. Sebastian Tymecki z Człopy, który swoimi popisami kajakowymi przyciągnął uwagę wielu zwiedzających stoiska. Jego skoki kajakiem do Odry oraz przewroty pod wodą miały przyciągnąć turystów do powiatu wałeckiego, w którym jest wiele pięknych i atrakcyjnych szlaków kajakowych.
Piknik nad Odrą jest największą w regionie zachodniopomorskim imprezą plenerową promującą turystykę, sport, rekreację, a także kuchnię polską. Najważniejszym wydarzeniem Pikniku nad Odrą są organizowane od 19 lat Targi Turystyczne MARKET TOUR. Jest to miejsce prezentacji i promocji biur podróży, hoteli, ośrodków wypoczynkowych, rekreacyjnych, sanatoryjnych, regionów i miast turystycznych oraz producentów i dystrybutorów sprzętu sportowo- turystycznego, żeglarskiego i wyposażenia hotelowo-gastronomicznego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Obchody 220 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
i 66 Rocznica zakończenia II Wojny Światowej


Powiat Wałecki
Dnia 3 maja 2009 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu i uczestniczyli we Mszy św. za Ojczyznę z okazji 220 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Wałczu.
W uroczystości, którą koncelebrowali: ks. Prałat dr Antoni Badura Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu i ks. Prałat dr Romuald Kunicki uczestniczyli: radni Rady Powiatu i Miasta Wałcza, kompania honorowa Wojska Polskiego oraz przedstawiciele wojska, policji, straży, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, szkół i instytucji.

Dnia 6 maja 2010 r. z okazji 66 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej na Cmentarzu Wojennym w Wałczu odbył się uroczysty Apel Pamięci.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem i modlitwą za poległych, którą odmówili: proboszcz parafii wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu ks. komandor por. Wacław Stępień i proboszcz parafii prawosławnej ks. Piotr Żornaczuk.
W uroczystości udział wzięli: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, delegacje Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Wałcza, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, zakładów pracy stowarzyszeń i harcerze.
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki w wystąpieniu okolicznościowym stwierdził, że w pierwszych dniach działań wojennych zginęło ponad 70 tysięcy Polaków. Wiosną 40 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje zamordowano tysiące polskich żołnierzy, policjantów, urzędników. Oświęcim, Majdanek, Dachau możemy powiedzieć, że są to miejsca, które wywarły piętno na całym społeczeństwie. Warszawa, Tobruk, Lenino są miejscami wielkich batalii i bohaterstwa żołnierza polskiego. Katyń to symbol śmierci, cierpienia i hańby.
Polscy żołnierze uczestnicząc na wszystkich frontach tej okrutnej wojny wyzwalali krok po kroku polskie ziemie zmierzając ku granicom Niemiec. Zwycięstwo nad III Rzeszą świętowano na ulicach Londynu, Paryża, Nowego Jorku i w polskich miastach. II wojna światowa, oprócz ogromnych strat materialnych i idących w dziesiątki milionów strat ludzkich, spowodowała olbrzymi wstrząs moralny. Sprawiła, że zniknęła całkowicie granica między tym, co dobre a co złe, zniknęła moralność, etyka, a ludzka godność została okrutnie zdeptana.
66 rocznica zakończenia II wojny światowej to nie tylko odniesienie do przeszłości i kart historii, nie tylko pamięć o bohaterach frontowych zmagań, ale to również dbałość o poszanowanie i obronę najwyższych wartości - jaką jest wolna i niepodległa ojczyzna.
Cytując słowa Jana Pawła II - "Ojczyzna jest matką ziemską, Polska jest matką szczególną. Niełatwe są Jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi, dlatego też ma prawo do miłości szczególnej". Jakże ważne są to słowa i jak należy ciągle o tym pamiętać.
Dzisiaj mamy wolną Polskę, otwartą na świat, która daje nam poczucie bezpieczeństwa i wielkich perspektyw rozwoju. Polska stała się państwem niezależnym, będącym członkiem sojuszu północnoatlantyckiego i wielkiej rodziny, która zwie się wspólnotą europejską.
Mówiąc o Polsce, o Wałczu, o naszej małej ojczyźnie w 66 rocznicę zakończenia II wojny światowej, to należy mówić także o przyszłości tego regionu, o młodych, o tych, którym Bóg i historia nasza i ich praca stwarzają szansę rzeczywistego uczestniczenia w rozwoju naszego kraju.


     
Zawody na ergometrze wioślarskim

Dnia 28 kwietnia 2011 r. odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Powiatu i Miasta Wałcza na ergometrze wioślarskim.

Zawody pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wałczu, Urzędu Miasta Wałcza oraz Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich zorganizował Uczniowski Klub Sportowy "Ateny" Wałcz, działający przy Zespole Szkół nr 1. Wzięła w nich udział młodzież ze wszystkich typów szkół powiatu wałeckiego. Startujący zawodnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy uczestnictwa, a pierwszym trzem osobom w poszczególnych kategoriach wiekowych wręczono medale.
W klasyfikacji ogólnej szkół podstawowych zwyciężyła SP nr 1 w Wałczu, przed SP nr 5 w Wałczu i ZS w Piecniku. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyło Gimnazjum nr 1 w Wałczu przed ZS z Piecnika. Natomiast z grupy szkół ponadgimnazjalnych zdecydowane zwycięstwo odniósł ZS nr 1 w Wałczu, przed ZS nr 2 i ZS nr 3 w Wałczu.
Medale i puchary za zwycięstwa indywidualne i zespołowe wręczali: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Piotr Marszałek Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportowego w Wałczu, Zdzisław Ryder Wiceprzewodniczący Rady Miasta w Wałczu oraz gospodarze zawodów: Waldemar Rogulski - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 i Zbigniew Kowalczuk Wicedyrektor oraz Prezes UKS "Ateny".
Celem zawodów było propagowanie wioślarstwa wśród młodzieży szkolnej. Przebieg poszczególnych biegów można było śledzić na dużym ekranie, na którym widać było pokonywany dystans, bieżącą kolejność rywalizacji oraz czas końcowy wyścigu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
V sesja Rady Powiatu IV kadencji

W dniu 27 kwietnia 2011 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu odbyła się V sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Powiat Wałecki
Rada Powiatu przyjęła informacje na temat:
 • stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2010 r.
 • stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2010 roku.
Rada Powiatu podjęła m.in. uchwały w sprawie:
 • przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wałeckiego na lata 2011-2020
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu
 • zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i Wałeckiego" w ramach programu Zielone Inwestycje realizowanego przez NFOŚiGW
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2011 rok
 • zmieniającą uchwałę Nr III/19/2010 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2011-2024
 • zmieniającą uchwałę Nr III/25/2010 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Wałczu
 • zmieniającą uchwałę Nr III/26/2010 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Wałczu
 • zmieniającą uchwałę Nr III/27/2010 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu
Rada przyjęła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu w 2010 roku.


     
Powiat Wałecki
Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady
ds. Bezpieczeństwa Energetycznego


Dnia 20 kwietnia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w ostatnim posiedzeniu Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego, powołanej 30 września 2008 r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Podczas spotkania podsumowano cały okres działalności Rady oraz omówiono Program Rozwoju Systemów Energetycznych Województwa Zachodniopomorskiego w Zakresie Poprawy Bezpieczeństwa Energetycznego i Zapewnienia Ciągłości Dostaw.
W związku z zakończeniem działalności Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Starosta Wałecki otrzymał od Wojewody Zachodniopomorskiego list gratulacyjny za aktywny udział w jej pracach.


     
Spotkanie Zespołu Parlamentarnego

W dniu 18 kwietnia 2011 r. Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz na zaproszenie Posła na Sejm RP Arkadiusza Litwińskiego uczestniczył w spotkaniu Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, które odbyło się w Urzędzie Miasta Koszalin.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PKP, PLL LOT, GDDKiA, Ministerstwa Infrastruktury oraz parlamentarzyści, starostowie i burmistrzowie z rejonu środkowopomorskiego.
Głównym celem działania Zespołu jest współpraca parlamentarzystów z organami państwa, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi środowiskami nad rozwiązywaniem problemów Pomorza Zachodniego.
Tematem niniejszego spotkania była dostępność komunikacyjna wschodniej części Województwa Zachodniopomorskiego


     
Turniej Piłki Siatkowej

W dniach 16-17 kwietnia 2011 r. w hali Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu odbył się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wałczu pierwszoligowy turniej piłki siatkowej. Uroczystego otwarcia dokonał Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.

W turnieju wzięły udział drużyny: "Joker" Piła, ASPS Pekpol Ostrołęka, BBTS Bielsko Biała i AZS PWSZ Nysa. Drużyny rywalizowały o miejsca V-VIII w Pierwszej Lidze Siatkowej. Turniej wygrał Pekpol, który wyprzedził kolejno Jokera, Nyską Stal i BBTS Bielsko-Białą.
Organizatorem był Polski Związek Piłki Siatkowej.


     
Jubileusz XX - lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu
Powiat Wałecki

Dnia 15 kwietnia z udziałem władz samorządowych powiatu wałeckiego: Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty, Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu, Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu i Józefa Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyły się uroczystości z okazji obchodów XX- lecia II Lieceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu.

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się Uroczystym apelem na placu Szkoły, a następnie uczestnicy uroczystości (wśród których byli Absolwenci II Zjazdu) udali się do kościoła pw. św. Antoniego w Wałczu, gdzie odbyła się Msza św. pod przewodnictwem bp. dr Pawła Cieślika. Podczas Mszy św. biskup poświęcił Sztandar Szkoły ufundowany przez mieszańców Powiatu Wałeckiego. We wszystkich uroczystościach uczestniczyły delegacje ze szkół "tischnerowskich" z południa Polski oraz Kazimierz Tischner brat ks. prof. Józefa Tischnera patrona II LO w Wałczu, który jest prezesem Stowarzyszenia "Drogami Tischnera". Stowarzyszenie to utworzyli nauczyciele, rodzina księdza i jego przyjaciele z Podhala, Aby wspierać działalność szkół, organizację m.in. międzyszkolnych rajdów, zawodów narciarskich oraz konkursów. Główne uroczystości odbyły się w Wałeckim Centrum Kultury, gdzie przedstawiciele sponsorów, w tym Starosta Wałecki wbili symbolicznie gwoździe w drzewiec ufundowanego sztandaru.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
IX Powiatowa Giełda Zawodoznawcza
Powiat Wałecki

15 kwietnia 2011 r. w sali widowiskowo - sportowej w Gimnazjum nr 2 w Wałczu odbyła się IX Powiatowa Giełda Zawodoznawcza. Powiat Wałeckie reprezentowali Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Giełda organizowana jest dla uczniów III klas gimnazjów, ich rodziców i nauczycieli. Celem jej jest prezentacja kierunków kształcenia szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego w roku szkolnym 2011/12. Dodatkowo podczas Giełdy swoje stoiska zorganizowały: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu oraz Powiatowy Urząd Pracy. Na stosiku Poradni przekazywane były informacje odnośnie kierunków kształcenia szkół spoza powiatu, a Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informował o zawodach, które są obecnie poszukiwane na rynku pracy. Organizatorami Giełdy byli: szkoły ponadgimnazjalne z powiatu wałeckiego, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu oraz Gimnazjum nr 2.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Porozumienie powiatów
Powiat Wałecki


Dnia 14 kwietnia 2011 r. z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego odbyło się w Strzelcach Krajeńskich spotkanie robocze, które dotyczyło rozszerzenie trójporozumienia powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego, strzelecko - drezdeneckiego i wałeckiego, o powiat gorzowski.

Podpisanie nowej formuły porozumienia nastąpi w czerwcu br. w Czarnkowie. Ponadto ustalono, że tegoroczne "Spotkania na miedzy" odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia br. w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim.


     
Konsultacje społeczne

Dnia 12 kwietnia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu wzięli udział w konsultacjach społecznych projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw, które odbyły się w sali konferencyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie.

Projekt ustawy opracowany został z uwzględnieniem dotychczasowych konsultacji społecznych w ramach Forum Debaty Publicznej w zespole doradców Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Przygotowana ustawa reguluje m.in. sposoby wpływu mieszkańców na funkcjonowanie organów samorządu, wprowadzając wysłuchanie obywatelskie, interpretację obywatelską oraz obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Umożliwia także tworzenie przez gminy funduszu inicjatyw lokalnych. Stwarza możliwość powołania unii organów miast na prawach powiatu i sąsiadujących powiatów ziemskich. Wprowadza też mechanizmy współpracy samorządów w zakresie zagospodarowania przestrzennego i polityki regionalnej.


     
Konferencja naukowa w Poznaniu

W dniu 4 kwietnia Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz uczestniczył w Konferencji Naukowej pn.: Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej" pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Marketingu Produktu i Katedrę Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Celem konferencji było skupienie mocno rozproszonej wiedzy związanej z zachodzącymi w polskim sporcie zmianami strukturalnymi oraz wypracowanie modelowych rozwiązań dla biznesu sportowego. Była to również pewnego rodzaju konfrontacja polskiego dorobku z osiągnięciami reprezentantów zagranicznych ośrodków akademickich, identyfikacja atrakcyjnych obszarów naukowo-badawczych, a także popularyzacja zarzadzaniem sportem jako nowej, interesującej dziedziny nauki w Polsce.
Podczas konferencji swoimi doświadczeniami podzielili się m.in. właściciele klubów i członkowie zarządów największych klubów sportowych. Wymiana doświadczeń przedstawicieli nauki oraz praktyki, z kraju i z zagranicy pozwoliła uczestnikom odkryć nowe horyzonty badawcze oraz rozwiązania praktyczne.


     
WALNE ZGROMADZENIE WYBORCZE STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA
Powiat Wałecki

30 marca 2011 roku z udziałem Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza odbyło się XV Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Zamku Książąt Pomorskich, w Szczecinie.

114 delegatów gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego wybrało nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia wybrano burmistrza Barlinka, Zygmunta Siarkiewicza, a wiceprezesem został Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin. Delegaci wybrali również dziewięcioosobowy zarząd oraz sześciu przedstawicieli do Rady Euroregionu.
Ponadto na niniejszym spotkaniu zostało przedstawione sprawozdanie z pracy Zarządu i sprawozdanie finansowe SGPEP za 2010 rok oraz przyjęto budżet Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na rok 2011.


     
Spotkanie w Szczecinie

W dniu 29 marca 2011 r. w Szczecinie odbyło się spotkanie Zespołu Koordynacyjnego ds. planu działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej z udziałem Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza.

Zespół Koordynacyjny zawiązał się przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadań projektu systemowego ROPS.
Celem niniejszego spotkania było przedstawienie idei tworzącego się systemu wsparcia dla ekonomii społecznej na poziomie krajowym. W ramach prac zespołu został wyłoniony Zespół Roboczy, który stanowi wsparcie merytoryczne Obserwatorium Integracji Społecznej w zakresie tworzenia dokumentu poprzez udostępnienie danych potrzebnych do diagnozy i analizy stanu ekonomii społecznej w regionie oraz konsultacje kierunków działań. Założeniem jest, aby plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej był dokumentem praktycznym, utworzonym z zachowaniem zasady partycypacji potrzeb i oczekiwań samorządów, pracodawców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.


     
10 lat AR i MR w Województwie Zachodniopomorskim

Powiat Wałecki


Dnia 25 marca 2011 r. Powiat Wałecki promował się podczas konferencji, która została zorganizowana z okazji 10 lat restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w województwie zachodniopomorskim w okresie wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju.

W konferencji uczestniczyli m.in.: Jarosław Wojtowicz Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marcin Zydorowicz Wojewoda Zachodniopomorski, Bogusław Nadolnik Zastępca Prezesa AR i MR w Warszawie, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Zdzisław Hara Burmistrz Tuczna, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Wiktor Kwaśniewski radny Rady Powiatu w Wałczu, Roman Wiśniewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu oraz pracownicy wydziału promocji Michał Cebula i Mariusz Mróz.
Podczas konferencji odznaczono podmioty propagujące ideę aktywnej absorpcji środków pochodzących z UE. Wśród wyróżnionych znalazł się przedstawiciel powiatu wałeckiego - firma Victoria Cymes Sp. z o.o.
W imieniu dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego Mariusz Mróz przekazał na ręce Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosława Wojtowicza torbę promocyjną Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas konferencji omawiano m.in.:
 • wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich przez AR i MR na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 • rolę instytucji opiniotwórczych w zakresie kształtowania polityki regionalnej;
 • reformę WPR 2014-2020, a stanowisko Polski w aspekcie poprawy konkurencyjności sektora rolnego woj. zachodniopomorskiego;
 • zaprezentowano osiągnięcia naukowo - badawcze z projektów realizowanych w ramach funduszy Wspólnoty UE;
 • udział instytucji naukowych w procesie wdrażania programów rolnych współfinansowanych przez UE.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Zgromadzenie ogólne ZPP
Powiat Wałecki

W dniu 24-25 marca 2011 r. Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz uczestniczył w XIV Zgromadzeniu Ogólnym Związków Powiatów Polskich, które odbyło się w hotelu Gromada w Warszawie.

Podczas zgromadzenia ZPP wybrane zostały nowe władze Związku. Prezesem Zarządu został Marek Tramś, Starosta Polkowicki. Ponadto zgłoszono wiele propozycji dotyczących zmian przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Większość spośród nich dotyczyło kwestii finansowych, ale znalazły się także propozycje dotyczące spraw ustrojowych, mające usprawnić działalność samorządów.
Uczestnicy Zgromadzenia zaproponowali ustalenie stałego terminu wyborów samorządowych, w czwartą niedzielę maja. Byłoby to, z jednej strony nawiązanie do historycznego momentu pierwszych wyborów samorządowych w III Rzeczpospolitej, bowiem 27 maja 1990 roku traktowany jest jako symboliczna data narodzin polskiego samorządu lokalnego. Wybory w tym terminie umożliwiłyby gminom, powiatom oraz województwom właściwe planowanie i realizowanie gospodarki finansowej. Byłby czas na ukonstytuowanie się nowych władz samorządowych oraz przygotowanie budżetu na kolejny rok.
Powiat Wałecki
Podczas Zgromadzenia złożono również wniosek o to, aby dokonać nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, w kierunku zrównania statusu skarbnika i sekretarza jednostki samorządu terytorialnego, odejścia od powoływania i odwoływania skarbnika przez organ stanowiący. Niniejsza propozycję traktowana jest jako odpolitycznienie funkcji skarbnika, twierdząc że jest on swoistym zakładnikiem rady gminy lub powiatu.
Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz w dyskusji podjął temat zadłużenia szpitali powiatowych, ich możliwości oddłużenia w ramach programu "B" ("Ratujmy polskie szpitale") i nowo przygotowywanego programu "C", a także nieuzasadnionego obciążania organów założycielskich tych placówek zobowiązaniami ZUS. Starosta poruszył także problem dotyczący Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2007 r.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP wybrano delegatów do prac w poszczególnych Zespołach KWRiST. Starosta Wałecki został wybrany do Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu.


     
XIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego

W dniu 21 marca 2011 r. z udziałem Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu odbyło się uroczyste podsumowanie eliminacji powiatowych XIII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem " Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą.".

Konkurs został zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu, a wszystkie nagrody w konkursie ufundował Starosta Wałecki. Na konkurs napłynęło 207 prac z placówek oświatowych i terapeutycznych Powiatu Wałeckiego.
Jury pod przewodnictwem artysty plastyka Jerzego Poszepczyńskiego bardzo wysoko oceniło wszystkie nadesłane prace konkursowe za formę ich wykonania oraz przekaz artystyczny.
Z pośród wszystkich nadesłanych prac wyłoniło laureatów, których prace będą reprezentować Powiat Wałecki na eliminacjach wojewódzkich w Szczecinie. Laureatami eliminacji powiatowych XIII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego zostali:

I grupa młodsza - 6-8 lat
1. Wiktoria Sarzała- Zespół Szkół im. Wedlów Tuczyńskich w Tucznie
2. Miłosz Grabowski - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wałczu
3. Paulina Kitowicz - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wałczu
4. Tomasz Jędrzejkiewicz - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wałczu
5. Klaudia Kula - Szkoła Podstawowa w Człopie

II grupa średnia - 9-12 lat
1. Gabriela Gradek - Szkoła Podstawowa w Płocicznie, gmina Tuczno
2. Patrycja Opara - Szkoła Podstawowa w Człopie
3. Joanna Olejarczyk - Szkoła Podstawowa w Człopie
4. Maria Pawlak - Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach
5. Anita Cieplińska - Szkoła Podstawowa w Człopie

III grupa starsza - 13-16 lat
1. Katarzyna Jackowska - Gimnazjum Nr 3 w Wałczu
2. Sabina Brygidek - Gimnazjum Nr 3 w Wałczu
3. Wiesław Sadłek - Publiczne Gimnazjum w Człopie
4. Marta Kaczmarek - Publiczne Gimnazjum w Człopie
5. Bogna Lewandowska - Szkoła Podstawowa W Tucznie

IV grupa - uczniowie niepełnosprawni
1. Sylwester Pawlak - Człopa
2. Weronika Wojciechowska - WTZ Wałcz
3. Anna Borowiec - WTZ Wałcz
4. Piotr Kondarewicz - WTZ Wałcz
5. Elżbieta Kiślicka - WTZ Wałcz

Starosta Wałecki podsumowując eliminacje powiatowe podziękował wszystkim uczestnikom konkursu, ich opiekunom oraz organizatorom za duży wkład pracy w propagowanie zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Starosta pogratulował laureatom oraz życzył powodzenia podczas eliminacji wojewódzkich.


     
Memoriał Pamięci

Dnia 19 marca br. w hali sportowej na terenie COS OPO BUKOWINA w Wałczu rozegrany został VIII Memoriał Pamięci Henryka Zimniewicza. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, który życzył wszystkim zawodnikom udanej imprezy oraz zdrowych sportowych emocji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

W turnieju uczestniczyło 8 drużyn, w tym m. in. ze Złotowa, Krzyża, Mirosławca i Wałcza. Na otwarcie turnieju najmłodsi adepci piłki nożnej w Wałczu rozegrali mecz pokazowy. Po jego zakończeniu Jerzy Goszczyński wraz z Michałem Cebula pracownikiem Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu wręczyli przyszłym piłkarzom plecaki promocyjne powiatu.
W turnieju zwyciężyła drużyna ze Złotowa, która w finale jedną bramką pokonała zespół Bukowiny czyli gospodarzy turnieju. Puchary oraz statuetki dla najlepszych ufundowane m.in. przez Starostwo Powiatowe w Wałczu wręczyli jak powyżej Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Michał Cebula.
Powiat Wałecki


     
Umowa podpisana

W dniu 15 marca 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu pod patronatem Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone utworzeniu Ponadregionalnego Klastra Metalowego "Metalika".

Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy branży metalowej i branż komplementarnych, przedstawiciele administracji publicznej, uczelni wyższych i organizacji badawczych, oraz instytucji otoczenia biznesu.
Podczas spotkania została podpisana umowa o współpracy w ramach klastra z siedemnastoma podmiotami m. in.: Starostwem Powiatowym w Wałczu, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałczu, MP Polskie Klastry sp. z o.o., Kancelarią Radcy Prawnego oraz z przedstawicielami dwunastu przedsiębiorstw z branży metalowej.
Ponadto na spotkaniu został opracowany Statut Klastra Metalowego "Metalika". Siedziba Klastra będzie mieściła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.
Powstanie Ponadregionalnego Klastra Metalowego jest naturalną konsekwencją koncentracji przedsiębiorstw z tej branży w regionie, a także ich współpracy z samorządem oraz instytucjami otoczenia biznesu poprzez stałą współpracę opartą o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz poprawę konkurencyjności podmiotów wchodzących w skład Klastra, a także rozwój regionu w oparciu o wykreowanie marki Klastra.
Powiat Wałecki


     
Oddanie do użytku pojazdu kolejowego

Powiat Wałecki
Dnia 14 marca 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystym przekazaniu do eksploatacji spalinowych zespołów tradycyjnych typu SA 136 wyprodukowanych przez firmę "Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding".

Przekazanie pojazdu kolejowego odbyło się na Peronie Głównym w Szczecinie, a następnie wszyscy uczestnicy uroczystości, wśród których był m.in. Starosta Wałecki i Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca odbyli podróż ze Szczecina do Kalisza Pomorskiego.
Zakup pojazdów jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Pojazdy będą wykorzystywane do obsługi kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych na liniach Województwa Zachodniopomorskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Charytatywny turniej

Powiat Wałecki
Dnia 12 marca 2011 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki uczestniczył w charytatywnym I zakładowym turnieju halowej piłki nożnej, z którego całkowity dochód został przeznaczony na operację serca 10-miesięcznej Liliany Ostrowskiej.

Na operację 10-miesięcznej Liliany potrzeba około 60 tysięcy złotych. Dotychczas udało się zebrać ponad 40 tysięcy.

W turnieju udział wzięło 10 zespołów, a w finale spotkały się drużyny PKS i Policji. Zwyciężyła drużyna PKS, drugie miejsce zajęła ekipa Policji, a trzecie zespół Marco.
Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki w towarzystwie małej Lilianny wręczył najlepszym zespołom okazałe puchary.
Wicestarosta stwierdził, że chciałby, aby podobne, charytatywne turnieje odbywały się co najmniej raz w roku. Planujemy organizować takie zawody dla najmłodszych adeptów piłki nożnej, a celem będzie zbieranie środków dla chorych dzieci. Jest wstępne porozumienie z dyrekcją COS OPO na Bukowinie, i mamy zamiar zdobywać od znanych sportowców przebywającym w ośrodku autografy, które będą później wręczane zwycięskim zespołom.
Również Paweł Suski Poseł na Sejm RP obiecał przywieźć z Warszawy podpisy znanych osób w państwie.
Organizatorzy zapowiadają, że na przełomie marca i kwietnia odbędzie się kolejny turniej charytatywny, tym razem w siatkówce, i już teraz zapraszają do uczestnictwa zainteresowane zespoły.
Wszyscy którzy chcą wesprzeć małą Liliannę mogą dokonywać wpłat na Fundację na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150, koniecznie z dopiskiem "Lilianna Ostrowska". Więcej informacji o małej Liliannie można znaleźć na stronie www.serce-lilianka.pl


     
Jarmark Kaziukowy

Powiat Wałecki
Dnia 11 marca br. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta uczestniczyli w dorocznym Jarmarku Kaziukowym, który odbył się w sali Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Organizatorem Jarmarku było Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia "Świteź".
Nie mogło również zabraknąć tradycyjnych obwarzanków smorgońskich, wielkanocnych palm i kaziukowych serc, których historię poznali uczestnicy spotkania.
Od trzech lat "Świteź" organizuje Kaziuki w formie imprezy otwartej dla mieszkańców. Przychodzą na nie kresowiacy i ich rodziny, a także przyjaciele i sympatycy organizacji.
Był również kiermasz ozdób wielkanocnych przygotowany przez Grupę Twórczą Ziemi Wałeckiej oraz wystawa pamiątek związanych z Wilnem. Całości klimatu dopełniały piosenki kresowe w wykonaniu niezawodnych przyjaciół stowarzyszenia, Marka i Jolanty Giłków ze studentami kolegium.


     
VIII Puchar Karate W.S.I. Poland

Powiat Wałecki
Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki otworzył w sobotę 12 marca 2011 roku w hali sportowej ZSM nr 1 VIII Puchar Karate W.S.I. Poland dla dzieci, młodzików, kadetów, juniorów i seniorów.

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta wręczali puchary i medale dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

W imprezie wzięło udział ponad 200 osób z 9 klubów członkowskich W.S.I. Poland oraz Litwy. Reprezentanci powiatu udział w turnieju mogą zaliczyć do udanych bowiem zdobyli łącznie 44 medale (10 złotych, 13 srebrnych, 21 brązowych).


     
LAUR Powiatu Wałeckiego 2011

Powiat Wałecki
W dniu 11 marca 2011 r. w sali Wałeckiego Centrum Kultury odbyły się uroczystości z okazji wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2011.

W tym roku przyznano nagrody w kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczna, działalność sportowa i działalność kulturalna.

Kapitułę nagrody "Laur Powiatu Wałeckiego" tworzyli: Zarząd Powiatu Wałeckiego - Starosta Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jerzy Goszczyński, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Łożecki, a także przedstawiciele zwycięzców ubiegłej edycji: p. Aleksandra Krukowska, ks. Prałat dr Romuald Kunicki, p. Piotr Marszałek, Jadwiga Kosidło, p. Agnieszka Żebrowska, p. Czesław Mai, p. Grzegorz Lasocki oraz p. Barbara Radkiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Zaproszonych gości przywitał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, a następnie zabrał głos Paweł Suski Poseł na Sejm RP.

Starosta
w krótkim wystąpieniu przedstawił ideę przyznawania Nagrody LAUR POWIATU WAŁECKIEGO. Stwierdził, że wszyscy laureaci i wyróżnieni swoją działalnością, gospodarczą, kulturalną, społeczną i sportową przyczyniają się do rozwoju i promocji powiatu wałeckiego. Starosta krótko przedstawił ostatnie osiągnięcia powiatu i jego jednostek. Zwrócił uwagę na aktywność partnerów powiatu, w tym organizacji pozarządowych i innych instytucji. Starosta stwierdził, że wykonanie zadań przez powiat jest łatwiejsze i bardziej efektywne, gdy istnieje współpraca ze społeczeństwem.

Następnie zabrali głos: Paweł Suski Poseł na Sejm RP oraz Wojciech Drożdż Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Tradycyjnie podczas gali Laura Powiatu Wałeckiego Paweł Suski wręczył nagrodę Posła na Sejm RP wyróżnienie, które otrzymała w tym roku firma VNH, a nagrodę odebrał w zastępstwie Prezesa Dariusz Szalla.

W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała firma "ŻYWIEC ZDRÓJ" S.A. w Mirosławcu, a nagrodę w odebrali Ireneusz Zawisza dyrektor przemysłowy "Żywiec Zdrój" oraz Zdzisław Szczerbowski Prezes "Żywiec Zdrój" z Mirosławca.


Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Firma "BROSET" Sp. z o.o. w Wałczu - Eugeniusz Tyma Prezes Zarządu
 • ZTUH "ALBOR" w Wałczu - Alina i Bolesław Rafałko
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - MIKRO i MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Zamek Tuczno Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowe, a nagrodę odebrała: Wojciech Zyzda Dyrektor i Agnieszka Niestryjewska.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Firma "POWER TECH" - Janusz Marcin Ejma
 • Ośrodek Jeździecki "KOŁACZ" - Katarzyna Laskowska
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu za organizację "Dni Kultury Chrześcijańskiej", a nagrodę odebrała Alicja Kuczkowska Prezes Stowarzyszenia.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Muzeum Ziemi Wałeckiej - Małgorzata Suchorska - Rola - dyrektor
 • Grupa "KLAKSON" i "BODAR" - Włodzimierz Wajer i Andrzej Waszczuk
 • Chór "CANTORES" - Helena Kłosińska w zastępstwie Maryli Sroczyńskiej - Prezes
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Koło Polskiego Związku Głuchych, a nagrodę odebrał Stanisław Pazur Prezes Koła.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "AMAZONKA" w Wałczu - Urszula Florczak - Prezes
 • Bractwo Rycerzy Bezimiennych w Wałczu - Robert Krawczuk
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - DUŻE KLUBY I INDYWIDUALNOŚCI SPORTOWE", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała WTS "ORZEŁ" WAŁCZ, a nagrodę odebrał Ryszard Marszewski Prezes.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu - Krzysztof Gwizdała - Prezes
 • Michał Kubiak
 • Krzysztof Polaczek
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał UKS "MARATOŃCZYK" Płociczno, a nagrodę odebrał Stanisław Kujda Prezes.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • UKS "LIBERO" w Wałczu - Stanisław Kujda
 • UKS "VICTORIA" Wałcz - Zofia Skuza sekretarz w zastępstwie Roberta Kiesza Prezesa
Nagrody i wyróżnienia wręczali: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu oraz Wojciech Drożdż Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Andrzej Subocz Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

W uroczystości uczestniczyli m.in.:
Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Wojciech Drożdż Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Andrzej Subocz Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Andrzej Bajko Starosta Strzelecko - Drezdenecki, Mirosław Mantaj Starosta Pilski, Leszek Guździoł Starosta Policki, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Jolanta Wegner Wiceburmistrz Miasta Wałcza, Maciej Zaręba Wiceburmistrz Miasta Wałcza, Elżbieta Pawlak Zastępca Burmistrz Tuczna.

Władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowali:
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.

Galę uświetniły występy: Darii Szweda w utworze "MEMORY" z musicalu "KOTY", taniec Zespołu RCKU pod kierownictwem p. Skierkowskiej, Katarzyny Mazur - "Tylko z moich snów" z musicalu "METRO", taniec Justyny Duszek i Mateusza Kielińskiego, wszystkich występujących podczas gali w utworze "WIEŻA BABEL" z musicalu "METRO" pod kierownictwem Jolanty i Marka Giłka.

     
Spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Powiat Wałecki

10 marca br. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w spotkaniu poświęconym zaplanowaniu działań związanych z budową dostosowanej do specyfiki i zasobów edukacyjnych regionu sieci publicznych Centrów Rozwoju Edukacji.

Podczas spotkania omawiano System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspieraniu szkół w rozwoju. Ważnym elementem zmodernizowania systemu mają być Centra Rozwoju Edukacji, które powstaną z wykorzystanie potencjału funkcjonujących placówek doskonalenia nauczycieli, poradni pedagogiczno - psychologicznych i bibliotek pedagogicznych. Lata 2011-2014, to okres przygotowawczy. W tym okresie powstaną pierwsze lokalne (CRE). Planuje się, że zmodernizowany system doskonalenia zacznie w pełni funkcjonować po 2015 r.


     
Wizyta przedstawicieli Gruzji

Powiat Wałecki
Dnia 7 marca 2011 r. przebywali z wizytą w Powiecie Wałeckim przedstawiciele z Gruzji.

Przedstawiciele z Gruzji wśród, której był m.in. Giorgi Daushvili Starosta Powiatu Tetritskaro spotkali się w Starostwie Powiatowym z Bogdanem Wankiewiczem Starostą Wałeckim i Jerzym Goszczyńskim Wicestarostą.
Goście z Gruzji z zachwytem obejrzeli krótką prezentację powiatu wałeckiego, podczas której Starosta Wałecki omawiał najważniejsze jej elementy. Goście byli pod wrażeniem uroku powiatu wałeckiego oraz jego bazy sportowej, w tym Ośrodka Przygotowań Olimpijskich na Bukownie w Wałczu.
Po krótkim spotkaniu w Starostwie Powiatowym, starosta przedstawił gruzińskiej delegacji największe firmy w Wałczu, w tym Fabrykę Grzejników VNH, "Ozen Plus" oraz Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.
W Ośrodku Przygotowań Olimpijskich na Bukownie w Wałczu gruzińska delegacja spotkała się z Piotrem Marszałkiem Dyrektorem Ośrodka. Piotr Marszałek oprowadził gości po ośrodku i zaprezentował możliwości, jakie stworzone są dla przebywających w nim sportowców. Delegacja z Gruzji była bardzo zainteresowana funkcjonowaniem Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu oraz korzystania z jego możliwości przez sportowców z Gruzji.
Gruzińscy przedstawiciele zainteresowani byli również branżą metalową, jaka rozwija się w powiecie wałeckim. Podczas wizyty ustalono, że w tej sprawie będą podjęte dalsze rozmowy, aby nawiązać współpracę w tym zakresie.
Współorganizatorem gruzińskiej wizyty był Paweł Bartnik Dyrektor Biura Stowarzyszenia Euroregionu "POMERANIA".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
Konwent Starostów Powiatów
Powiat Wałecki

W dniach 4-5 marca br. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Konwencie Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się w Kołobrzegu.

Podczas konwentu omawiano m.in.:
 • Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych
 • środki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w dyspozycji WUP oraz w ramach POKL
 • RPO Województwa Zachodniopomorskiego i założenia do wykorzystania Krajowej Rezerwy Wykonania w RPO i POKL
 • profilaktyka HPV w Polsce
 • Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego - realizacja projektu PL 0467 "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.


     
Spotkanie dotyczące infrastruktury kolejowej

Dnia 1 marca 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki na zaproszenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. uczestniczył w spotkaniu dotyczącym perspektyw funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W spotkaniu zorganizowanym przez Polskie Linie Kolejowe w Sali Kongresowej Uniwersytetu Szczecińskiego uczestniczyli posłowie na Sejm RP Longin Komołowski i Sławomir Preiss, marszałek województwa Olgierd Geblewicz, przedstawiciele miast, powiatów i gmin, a także Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Naczelnej Organizacji Technicznej.
Podczas spotkania omówiono istniejący i pożądany model finansowania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PLK, ocenę stanu technicznego linii kolejowych oraz stan linii eksploatowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ponadto przez przedstawicieli powiatów i gmin oraz miast zostały poruszone tematy m. in.: stanu regionalnych linii kolejowych, infrastruktury przystanków, realizacji projektów UE, połączeń z siecią kolei niemieckich, wykorzystania kolei w ruchu aglomeracyjnym.
Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz w dyskusji podjął temat realizacji inwestycji na linii kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo oraz modernizacji dworca kolejowego w Wałczu. Uzyskał odpowiedz pozytywną co do inwestycji, której realizacja rozpocznie się w roku bieżącym a zostanie zakończona w przyszłym roku tj. 2012.
Jeżeli chodzi o dworzec PKP w Wałczu bezwzględnie jest potrzebne spotkanie z samorządami tj. Powiatem i Gmina Miejską Wałcz oraz przedstawicielami PKP.     
Konferencja w Międzyzdrojach

W dniu 28 lutego 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w konferencji pn. "Partnerstwa lokalne na rzecz ekonomii społecznej", w Hotelu Aurora przy ul. Bohaterów Warszawy 17 w Międzyzdrojach.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu "Lokalne Filary Ekonomii Społecznej", której celem było upowszechnienie idei ekonomii społecznej poprzez zbudowanie sprzyjającego otoczenia instytucjonalnego, przygotowanie kompetentnych kadr oraz wsparcie zakładania i prowadzenia działalności w dziedzinie ekonomii społecznej.


     
Ponadregionalny klaster przemysłowy w Wałczu

W dniu 28 lutego 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z powiatu wałeckiego dotyczące stworzenia w Wałczu Ponadregionalnego klastra przemysłowego branży metalowej.

Podczas spotkania wybrano koordynatora projektu oraz określono kierunki dalszego działania w celu utworzenia ponadregionalnego klastra przemysłowego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
IV sesja Rady Powiatu IV kadencji

W dniu 25 lutego 2011 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu odbyła się IV sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Powiat Wałecki
Rada Powiatu przyjęła informacje:
 • o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu za 2010 r.
 • Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego za 2010 r.,
 • na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2010 r.
 • Komendy Powiatowej Policji w Wałczu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2010 r.,
 • Prokuratora Rejonowego w Wałczu o stanie postępowań karnych prowadzonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 w Prokuraturze Rejonowej w Wałczu,
 • na temat działalności straży miejskiej i gminnych Powiatu Wałeckiego za 2010r.,
 • realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2007-2010 za rok 2010.
 • Zarządu Powiatu o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2007-2010 za rok 2010,
 • na temat pozyskiwania środków pomocowych w Powiecie Wałeckim.
Rada Powiatu podjęła m.in. uchwały w sprawie:
 • upoważnienia Zarządu Powiatu w Wałczu do zawarcia umowy pożyczki w ramach programu Zielone Inwestycje realizowanego przez NFOŚiGW w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego".
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2011 rok.
 • zmieniającej uchwałę Nr III/19/2010 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu wałeckiego na lata 2011- 2024.
 • pomocy finansowej dla Gminy Człopa.
 • udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do trzech lat.
 • wyrażenia zgody na przyłączenie się Powiatu Gorzowskiego do współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Strzelecko - Drezdeneckim, Powiatem Czarnkowsko- Trzcianeckim oraz Powiatem Wałeckim.
 • zmiany imienia i nazwy II Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu.
 • wyboru delegata Powiatu Wałeckiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
 • zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdania w sprawie:
 • wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 • z działalności Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu za rok 2010.
 • z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu za rok 2010.


     
Wizyta w powiecie Uckermark (Niemcy)

Powiat Wałecki
W dniach 23-24 lutego Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz i Michał Cebula pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu przebywali z wizytą w Powiecie Uckermark (Niemcy) w Regionie Doliny Dolnej Odry.

Wizyta Starosty Wałeckiego w Powiecie Uckermark poprzedzona została spotkaniem w UG Wałcz z przedstawicielami powiatu z Niemiec, które odbyło się w grudniu 2010 r.
W dniu 23 lutego br. Starosta Wałecki przebywał w Urzędzie Oder Welse w Pinnow, gdzie spotkał się z Detlefem Krause Dyrektorem.
Podczas spotkania przedstawiono projekty realizowane w regionie Doliny Dolnej Odry, w tym:
 • Muzeum rakiet
 • Park przemysłowy
 • Remiza z OSP w Schönemark
W dniu 24 lutego br. Starosta Wałecki spotkał się ze Starostą Powiatu Uckermark Dietmarem Schulze. Podczas spotkania odbyła się prezentacja Powiatu Uckermark.
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki
przedstawił władzom Powiatu Uckermark prezentację multimedialną Powiatu Wałeckiego. W prezentacji starosta pokazał mocne strony powiatu wałeckiego, jego walory przyrodnicze, bazę sportową na przykładzie COS OPO Bukowina w Wałczu oraz dokonania i zamierzenia władz samorządowych powiatu.
Wizyta przedstawicieli powiatu wałeckiego w Powiecie Uckermark może być pierwszym krokiem w stronę długookresowej, pełnej sukcesów polsko - niemieckiej kooperacji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Powiat Wałecki
Dnia 23 lutego 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w piętnastym posiedzeniu Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, które odbyło się w sali Sejmiku WZ w Szczecinie.

Podczas posiedzenia przedstawiono m.in.:
 • stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
 • propozycje zmian w RPO WZ w kontekście przeglądu programów operacyjnych i realizacji środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i tzw. Dostosowania technicznego     
Zebrała się Kapituła

Powiat Wałecki
Dnia 22 lutego 2011 r. zebrała się w Starostwie Powiatowym Kapituła przyznająca nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" i nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego" w celu omówienia tegorocznych nominacji.

W skład Kapituły wchodzą członkowie Zarządu Powiatu Wałeckiego oraz laureaci nagrody "Laur Powiatu Wałeckiego" i "Super Laur Powiatu Wałeckiego" z roku poprzedniego.

W posiedzeniu oprócz członków Zarządu Powiatu uczestniczyli:
 • Aleksandra Krukowska - współwłaścicielka firmy "VICTORIA Cymes" Sp. z o.o. w Wałczu
 • ks. Prałat dr Romuald Kunicki
 • Piotr Marszałek dyrektor COS OPO Bukowina w Wałczu
 • Jadwiga Kosidło - kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu
 • Agnieszka Żebrowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębołęce
 • Czesław Mai - Sekcja Akrobatyczna Klubu Sportowego "ŻAK" Wałcz
 • Grzegorz Lasocki - współwłaściciel Wałeckiego Towarzystwa Przewozowego
 • Barbara Radkiewicz - asystentka dyrektora Wałeckiego Centrum Kultury
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Powiat Wałecki
Koncert Orkiestry Wojska Polskiego

Dnia 13 lutego 2011 r. Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu wziął udział w koncercie w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbył się w Wałeckim Centrum Kultury.

Na program koncertu złożyły się pieśni wojskowe i patriotyczne, a także przeboje znane z musicali oraz melodie stanowiące ścieżkę dźwiękową w filmach animowanych wytwórni Walta Disneya.


     
66 rocznica Przełamania Wału Pomorskiego

Dnia 11 lutego 2011 r. delegacja ze Starostwa Powiatowego w Wałczu pod przewodnictwem dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego uczestniczyła w obchodach 66 rocznicy Wyzwolenia Wałcza i Przełamania Wału Pomorskiego, które odbywały się na Wałeckim Cmentarzu Wojennym.


     
66 rocznica Wyzwolenia Mirosławca
Powiat Wałecki

Dnia 10 lutego 2011 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu oraz władze UM i G Mirosławiec z Piotrem Pawlikiem Burmistrzem Mirosławca na czele uczestniczyli w uroczystych obchodach z okazji 66 rocznicy wyzwolenia Mirosławca.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Mirosławcu, po której uczestnicy obchodów zgromadzili się w centrum miasta. Można było obejrzeć tam statyczny pokaz sprzętu wojskowego i umundurowania z 1945 roku. Następnie odbył się uroczysty capstrzyk oraz okazjonalny koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Posiedzenie Zarządu Powiatu
Powiat Wałecki

Dnia 10 lutego 2011 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego. Zarząd przyjął informacje na temat:
 • stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu za 2010 r.;
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2010 r.;
 • realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2007-2010;
 • pozyskiwania środków pomocowych w Powiecie Wałeckim;
 • świadczeń udzielonych w 2010 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu;
 • dotyczącą rozliczenia dotacji za 2010 r. na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy SDN "Uśmiech" w Wałczu.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie planów finansowych budżetu Powiatu Wałeckiego na 2010 r.


     
Wieczór poezji
Powiat Wałecki

Na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w dniu 10 lutego 2011 r. w Trzecim wieczorze poezji poświeconym twórczości Marka Grechuty, który odbył w auli szkoły.

Młodzież w trwającym przeszło godzinę programie przypomniała najpiękniejsze wiersze i piosenki twórcy. Wysłuchano m.in. "Serce", "Będziesz moją Panią", "Wiosna", "Niepewność" oraz kilkanaście wierszy, autorstwa Grechuty, które pomimo, że powstały kilka lub kilkanaście lat temu, nie straciły na swojej aktualności.
Twórczość Marka Grechuty pozostaje nadal aktualna, chociaż zmieniają się muzyczne mody, jego piosenki nadal są chętnie słuchane. Program miał formę wywiadu przeprowadzanego z Makiem Grechutą, podczas którego wspominaliśmy jego życie, pierwsze sukcesy, drogę do sławy i jej przebieg. Na prezentacji multimedialnej można było obejrzeć pamiątkowe zdjęcia twórcy. Widzowie, spędzili miły wieczór w nastrojowej atmosferze pięknej auli, degustując się przygotowanym przez uczniów poczęstunkiem. Serdecznie zapraszamy na następne wieczorki, następny już w maju.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Narada w Starostwie Powiatowym

Powiat Wałecki
Z udziałem dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 10 lutego 2011 r. odbyło się narada dot. "użytkowania obiektów związanych z odwodnieniem terenów znajdujących się w pasie dróg powiatowych i gminnych".

W naradzie uczestniczyli m.in.: Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Wałczu, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Zbigniew Augustyniak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wałczu, przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Wałczu, Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Terenowy Oddział w Wałczu, Powiatowego Zarządu Dróg oraz radni Rady Gminy Wałcz.

Podczas spotkania zostały omówione problemy dotyczące m.in.:
 • klasyfikacji dróg powiatowych i gminnych na przykładzie miejscowości Nakielno;
 • użytkowania przepustów melioracji szczegółowej znajdujących się w drogach powiatowych i gminnych.


     
Ponadregionalny klaster przemysłowy w Wałczu
Powiat Wałecki

Z inicjatywy dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 9 lutego 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z powiatu wałeckiego dotyczące stworzenia w Wałczu Ponadregionalnego klastra przemysłowego.

Przed przedsiębiorcami oraz instytucjami z otoczenia biznesu z terenu powiatu wałeckiego pojawia się nowa szansa na rozwój i pozyskanie środków UE.
Klastry, to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących. Aby zapewniony został ponadregionalny charakter klastra w projekcie muszą uczestniczyć również zaprzyjaźnione przedsiębiorstwa z innych regionów.

Przykładowe korzyści uczestnictwa w klastrze to:
 • Przedsiębiorcy działający w grupach rozwijają się znacznie szybciej niż z tej samej branży działający samodzielnie
 • Działanie w klastrach daje firmom możliwość wychodzenia na rynki zagraniczne
 • W branżach, które są otwarte na współpracę szybciej rośnie zatrudnienie, niż w pozostałych
 • Następuje obniżenie kosztów produkcji (dostawy materiałów "just-in-time", koszty transportu)
 • Pojawia się łatwiejszy dostęp do ośrodków badawczych i nowych technologii
 • Łatwiejszy i tańszy dostęp do specjalistycznej kadry
 • Wspólna promocja klastra jako obszaru przemysłowego
 • Stworzenie lobby producentów ponadregionalnych
Następne spotkanie odbędzie się 28 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII