POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Podsumowanie Roku Sportowego
Powiat Wałecki

Dnia 4 lutego 2011 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu wzięli udział w uroczystościach z okazji Podsumowania Roku Sportowego 2010 Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu.

Przed uroczystością odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków klubu, na którym wybrano nowego prezesa KKT, którym został Krzysztof Gwizdała.
Ponad 100 osób przybyło do sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu na podsumowanie sportowego roku 2010 wałeckiego Klubu Karate Tradycyjnego. W uroczystości udział wziął m.in. Janusz Ciaś Asystent Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, zawodnicy KKT, trenerzy, rodzice oraz zaproszeni goście.
Podczas uroczystości przedstawiciele samorządu powiatowego uhonorowali nagrodami rzeczowymi najbardziej aktywnych członków klubu. W wewnętrznej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęły wspólnie Agnieszka Grzechowiak i Aleksandra Bargiel. Trzeci był Jakub Rosalski. Uroczystość była przeplatana pokazami karate w wykonaniu członków Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
15 - lecie WSB w Pile

Na zaproszenie Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Pile w dniu 4 lutego dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystościach z okazji Jubileuszu 15-lecia WSB w Pile, które odbywały się w sali Audytoryjnej Uczelni.


     
Sukces wałeckich wioślarek

Powiat Wałecki
Ośmioosobowa grupa dziewcząt ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu wzięła udział w XIX Międzynarodowych Mistrzostwach Polski na ergometrze wioślarskich, które odbyły się we Wrocławiu w dniu 29 stycznia 2011r.

Na szczególne uznanie zasługują dwie zawodniczki SMS Wałcz, Monika Kamińska pierwsze miejsce i Marta Plutowska trzecie miejsce w kategorii juniorek.

Monika Kamińska i Marta Plutowska zostały już wcześniej wyróżnione i jednocześnie uhonorowane w corocznym ogólnopolskich rankingu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich pod nazwą "Złote -srebrne wiosła" za sezon 2010r. Obie też są uczestniczkami zeszłorocznych Mistrzostw Świata juniorów.
Monika Kamińska, która zwyciężyła w konkurencji, jest nie tylko zawodniczką SMS, ale również zawodniczką Uczniowskiego Klubu Sportowego Ateny Wałcz. Jej koleżanka, Marta Plutowska z klubu Wisła Grudziądz była trzecia, a tuż za nią kolejne zawodniczki UKS Ateny, na miejscu IV Malwina Rybarczyk, na VI i VII miejscu Olga Michałkiewicz i Maja Cylwik. Wszystkie wymienione zawodniczki nie tylko uczą się w wałeckim "Kaziku", ale również wspólnie startują w osadach kadrowych. Bardzo dobrze zadebiutowały również młode adeptki wioślarstwa: Paulina Bojba i Sandra Będlin, które nie przestraszyły się starszych koleżanek z Polski, zajmując X i XIV miejsce.
W klasyfikacji klubowej UKS Ateny Wałcz zajął wysokie IV miejsce, a należy zauważyć, iż nie wyodrębniono osobnej punktacji dziewcząt i chłopców.
Wysokie wyniki wałeckich wioślarek, byłyby niemożliwe bez codziennej pracy szkoleniowej Pana Jacka Błocha trenera SMS i UKS Ateny Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
Władze powiatu na sesji w Mirosławcu

Powiat Wałecki
W dniu 31 stycznia 2011 dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta i Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu wzięli udział w obradach IV sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu przedstawiciele władz samorządowych powiatu zasygnalizowali wolę współpracy Zarządu Powiatu z samorządem Gminy Mirosławiec.
Starosta Wałecki w krótkim wystąpieniu poruszył przede wszystkim problem dróg powiatowych i poinformował o planach Zarządu w tym zakresie. Mówiąc o inwestycjach drogowych starosta podkreślił, że największe szanse na otrzymanie dofinansowania mają wnioski realizowane w partnerstwie, dlatego bardzo ważne jest, aby partycypowały w nich poszczególne gminy.


     
Spotkanie noworoczne

Na zaproszenie Starosty Koszalińskiego w dniu 28 stycznia 2011 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Spotkaniu Noworocznym, które odbyło się w gmachu Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.


     
Posiedzenie Zarządu Powiatu

Powiat Wałecki
Dnia 27 stycznia 2011 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd przyjął wstępną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Wałeckiego za 2010 rok.

Zarząd podjął uchwały m.in. w sprawie:
 • ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych podległych powiatowi;
 • zaopiniowania projektu "Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gminy Tuczno na lata 2010 - 2013";
 • przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


     
Obchody 3. rocznicy katastrofy samolotu CASA
Powiat Wałecki

W dniach 21 i 23 stycznia 2011 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP i Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczyli w obchodach 3. rocznicy katastrofy samolotu CASA C-295M, który rozbił się przy podchodzeniu do lądowania 23 stycznia 2008 roku tuż przed wojskowym lotniskiem w Mirosławcu.

W katastrofie zginęło dwudziestu lotników - 4 członków załogi i 16 pasażerów. Wszyscy byli pilotami. CASA leciała z Krakowa, rozwoziła uczestników konferencji o bezpieczeństwie lotów w Siłach Powietrznych.

21 stycznia br. przy pomniku ofiar wieńce złożyli między innymi: szef MON Bogdan Klich, dowódca Sił Powietrznych generał Lech Majewski, Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca,
przedstawiciele pobliskiej bazy lotniczej oraz członkowie
Powiat Wałecki
rodzin ofiar. Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja reprezentował dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN Lech Konopka.

W dniu 23 stycznia br. Paweł Suski Poseł na Sejm RP i Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki w asyście kompanii honorowej wojska polskiego wzięli udział we Mszy św. w intencji ofiar katastrofy samolotu "CASA" pod Mirosławcem, która została odprawiona w kościele w Mirosławcu.
Następnie przedstawiciele powiatu wałeckiego pojechali pod pomnik ofiar katastrofy do Mirosławca, gdzie odbył się uroczysty Apel Pamięci i odegrano utwór "Ciszę". Na zakończenie uroczystości wszyscy zapalili pod pomnikiem znicze.


     
Wałecka Gala Noworoczna

Powiat Wałecki
Na zaproszenie Prezesa Oddziału Północnej Izby Gospodarczej i Burmistrza Miasta Wałcza w dniu 21 stycznia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w Wałeckiej Gali Noworocznej 2011 r., która odbyła się w COS OPO Bukowina w Wałczu.

Podczas Wałeckiej Gali Noworocznej już od 12 lat dla wyróżniających się podmiotów wałeckich przyznawane są "Złote Korony" w 2 kategoriach gospodarczej i społecznej. Ponadto nowi członkowie Wałeckiego Oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie otrzymują okolicznościowe certyfikaty. Tradycją gali jest również uhonorowanie najmłodszej stażem pary małżeńskiej oraz dziecka, które urodziło się w Wałczu jako pierwsze w 2011 roku.


     
Kolejne inwestycje w powiecie

Powiat Wałecki
20 stycznia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Maria Morawicz Skarbnik Powiatu oraz Marta Suska Główny Specjalista Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego wzięli udział w negocjacjach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozmowy miały na celu ustalenie szczegółowych warunków umowy na dofinansowanie inwestycji z programu: Zielonych Inwestycji realizowanego przez NFOŚiGW w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego".
Dzięki w/w programowi termomodernizacji poddane zostaną budynki Internatu ZS Nr 3 w 2011 r., Domu Pomocy Społecznej w 2011 r., Internatu ZS Nr 1 w roku 2012 oraz Przychodni Zdrowia w latach 2013-2014.


     
Spotkanie w siedzibie PWSZ w Wałczu
Powiat Wałecki


18 stycznia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki spotkał się w siedzibie PWSZ w Wałczu z Pawłem Bartnikiem Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Rektor dr hab. prof. nadzw. Jolantą Witek.

Spotkanie dotyczyło współdziałania Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Powiatu Wałeckiego i PWSZ w Wałczu na płaszczyźnie inwestycyjnej. Przeanalizowano możliwości dofinansowania wałeckiej uczelni.


     
Podsumowanie działalności KPP

Powiat Wałecki
Z udziałem dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w UM Wałcz odbyła się 18 stycznia br. uroczysta odprawa Policji, będąca jednocześnie podsumowaniem ubiegłorocznej pracy funkcjonariuszy wałeckiej Komendy Powiatowej.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jacek Fabisiak, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Jolanta Wegner Wiceburmistrz Miasta Wałcza oraz prokuratorzy Tadeusz Mikucki i Piotr Łosiewski.
Nagrody starosty otrzymali: sierż. sztab. A. Juszkiewicz, asp. K. Bilik i mł. asp. P. Buczkowski. Starosta podziękował także Komendantowi Powiatowemu Policji w Wałczu za współpracę w 2010 r.


     
Wyróżnienie dla firmy z Powiatu Wałeckiego

Powiat Wałecki
Firma BROSET Sp. z o.o. z Wałcza została laureatem konkursu jakości "Primus Nominatus" (łac.) Nominowany Najdoskonalszym (pol.).

Po zakończeniu złożonego dwuetapowego procesu weryfikacji certyfikat i znak "Primus Nominatus" został nadany ośmiu firmom w tym jednej z Wałcza.
Znakiem PRIMUS NOMINATUS (łac.) Nominowany Najdoskonalszym (pol.) zostały wyróżnione organizacje, które wykazały się wyjątkową starannością i dbałością zaspokajania potrzeb klienta w swoich codziennych praktykach oraz jakości oferowanych wyrobów i usług.
Ponadto nominowane firmy i instytucje przedłożyły szczegóły swoich osiągnięć w 7 kluczowych obszarach funkcjonowania tj.
 • Przywództwie
 • Planowaniu strategicznym
 • Nastawieniu na klienta i rynek
 • Pomiarach, analizie i zarządzaniu wiedzą
 • Rozwoju i wykorzystywaniu zasobów ludzkich
 • Zarządzaniu procesowym
 • Rezultatach biznesu
Certyfikat przyznawany jest corocznie w kategoriach:
 • Wytwarzanie
 • Usługi
 • Mała przedsiębiorczość
 • Edukacja
 • Troska o zdrowie
 • Nonprofit
W tym miejscu należy również przypomnieć, że firma BROSET Sp. z o.o. z Wałcza została wyróżniona w 2010 r. na gali nagrody honorowe Laur Powiatu Wałeckiego w kategorii "Działalność Gospodarcza - Duże Przedsiębiorstwa".


     
Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Wałczu w dniu 13 stycznia 2011 r. podjął uchwałę Nr 9/4/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałeckiego na 2011 r.
Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wałczu.


     
Współpraca PWSZ z Forderer Privater Hochschulen

Powiat Wałecki
Dnia 18 stycznia 2011 r. w siedzibie PWSZ w Wałczu, dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu i Piotr Marszałek Dyrektor COS OPO Bukowina w Wałczu uczestniczyli w uroczystości podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu a stowarzyszeniem Forderer Privater Hochschulen w Schwerinie.

Gości z Niemiec reprezentowali: dr Joachim Wegrad - przewodniczący - Forderer Privater Hochschulen in Schwerin e.V., mgr Michael Gericke - asystent przewodniczącego, tłumacz - Forderer Privater Hochschulen in Schwerin e.V., dr Wolfram Friedersdorff - Nadburmistrz miasta Schwerin i dr hab. prof. Werner Westphal - PWSZ.
Porozumienie podpisali: rektor PWSZ prof. Jolanta Witek i przewodniczący Forderer Privater Hochschulen Joachim Wegrad. Dotyczy ono współpracy w zakresie kształcenia akademickiego, działalności naukowej, wymiany studentów, wykładowców i informacji oraz wspólnego udziału w projektach i programach unijnych. Porozumienie potwierdza wolę i chęć kształcenia niemieckich studentów w Wałczu i Schwerinie, jak i podejmowanie innych przedsięwzięć o charakterze sportowym, turystycznym, naukowym i artystycznym.

W dniu 19 stycznia br. goście z Niemiec przebywali z wizytą w Starostwie Powiatowym w Wałczu.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele PWSZ w Wałczu: dr Renata Knap Prorektor, mgr inż. Jacek Kasiński Kanclerz oraz Michał Cebula pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na krótkim spotkaniu w sali narad starostwa dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki przedstawił gościom plany inwestycyjne samorządu powiatowego oraz propozycje projektów, jakie mogliby wspólnie realizować. Pierwszą taką propozycją jest organizowana przez PWSZ w czerwcu br. konferencja, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele ze Schwerina.
Przedstawiciele z Niemiec bardzo przychylnie ustosunkowali się do propozycji starosty oraz wyrazili wolę współpracy z Powiatem Wałeckim.
Dr Bogdan Wankiewicz przekazał gościom z Niemiec drobne okolicznościowe upominki, a następnie wszyscy udali się do Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Wałczu. Tam przedstawiciele ze Schwerina obejrzeli nowe obiekty sportowe m.in. boisko wybudowane przez powiat w ramach projektu "Blisko Boisko" oraz aule ZS Nr 1, nowo wyremontowane sale lekcyjne i niedawno poddany termomodernizacji budynek biblioteki.


     
Noworoczny Turniej Orlików

Powiat Wałecki
Starostwo Powiatowe w Wałczu kolejny raz zorganizowało turniej piłki nożnej Orlików, tym razem dla rocznika 2003 i młodszych, który został rozegrany 16 stycznia br. w hali sportowej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Wałczu.

W imprezie udział wzięły następujące zespoły: SZKÓŁKA PIŁKARSKA Orzeł 2010 Wałcz, LKS Mirstal - Lotnik Mirosławiec, Chemik Bydgoszcz, Akademia Piłkarska Szczecinek, Wybrzeże Rewalskie Rewal, Pogoń Szczecin, UKS Czwórka Kostrzyń, Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg, Zawisza Bydgoszcz, UKS Czwórka Wałcz, WKS Bukowina COS OPO Wałcz, Chemik Police.
Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, który życzył wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy i radości z gry, nie ukrywając przy tym satysfakcji, że tak uznane drużyny z trzech różnych województw wyraziły chęć uczestnictwa w tej imprezie.
Powiat Wałecki
Od początku, na zapełnionych do ostatniego miejsca trybunach panowała świetna atmosfera, głównie dzięki najliczniej zgromadzonym kibicom Zawiszy Bydgoszcz, Chemika Bydgoszcz, Pogoni Szczecin oraz SP "Orzeł 2010" Wałcz. Nie raz zaciętej walce na parkiecie towarzyszył doping znany z największych ligowych boisk, a jego punktem kulminacyjnym był ostatni mecz grupowy, w którym Zawisza Bydgoszcz zmierzył się z zespołem Chemika Bydgoszcz. Prawdziwe derby wygrał jedną bramką Zawisza, którego kibice stworzyli niepowtarzalną atmosferę na trybunach.
Drużyny rywalizowały w 2 grupach po 6 zespołów w każdej. Dwa pierwsze miejsca dawały awans do półfinałów. Warto przy tym zaznaczyć, że najlepszemu z przedstawicieli Powiatu Wałeckiego SP "Orzeł 2010" Wałcz zabrakło tylko 1! bramki, aby znaleźć się w półfinale, ale to tylko podkreśla piękno rywalizacji w sporcie. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Mateusz Ziółkowski z AP Kotwicy Kołobrzeg, królem strzelców Ernest Markowski z UKS Czwórka Kostrzyń a najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Oliego Doblka z Wybrzeża Rewalskiego Rewal. Najmłodszy zawodnik turnieju miał zaledwie 4 lata, a był nim Alan Majewski zawodnik UKS Czwórka Wałcz!
Zwycięzcą turnieju został UKS "Czwórka" Kostrzyń, który w finale dopiero w rzutach karnych okazał się lepszy od Wybrzeża Rewalskiego Rewal. Miejsce III przypadło Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg, natomiast na miejsce IV zdobyła również Akademia Piłkarska, tyle że ze Szczecinka. Najwyżej z zespołów reprezentujących Powiat Wałecki uplasował się SP "Orzeł 2010" Wałcz, który ostatecznie zajął VI miejsce w turnieju.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ostateczna klasyfikacja:

I m - ce UKS Czwórka Kostrzyń,
II m - ce Wybrzeże Rewalskie Rewal,
III m - ce Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg,
IV m - ce Akademia Piłkarska Szczecinek,
V m - ce Chemik Bydgoszcz,
VI m - Ce SZKÓŁKA PIŁKARSKA Orzeł 2010 Wałcz,
VII m - ce Pogoń Szczecin,
VIII m - ce LKS Mirstal - Lotnik Mirosławiec,
IX m - ce Zawisza Bydgoszcz,
X m - ce UKS Czwórka Wałcz,
XI m - ce Chemik Police,
XII m - ce WKS Bukowina COS OPO Wałcz.

Wszystkie drużyny uhonorowane zostały pięknymi pucharami, a najlepsi zawodnicy statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci plecaków z logo Powiatu Wałeckiego. Nagrody wręczali: Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dariusz Szalla Wicedyrektor VNH Fabryki Grzejników w Wałczu.
Impreza zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wałczu odniosła sukces, co zgodnie podkreślali uczestnicy turnieju. Organizatorzy składają podziękowania działaczom SP "Orzeł 2010" Wałcz za pomoc w organizacji turnieju, p. Annie i Adamowi Łukaszewiczom za ufundowanie nagród rzeczowych dla wszystkich dziewczynek biorących udział w turnieju, p. Pawłowi Dąbrowskiemu z zespołu DWA za oprawę muzyczną i nagłośnienie, Grzegorzowi Maciejaszowi za ufundowanie piłek, którymi grano podczas turnieju oraz firmie "Victoria Cymes" za zapewnienie napojów dla wszystkich uczestników turnieju.

     
Konwent Starostów Powiatów WZ

Dnia 14 stycznia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Konwencie Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się w Bornym Sulinowie.

Konwent zajął stanowisko w sprawie wysokości przyznanych powiatom środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2011 r.
Na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej Powiat Wałecki otrzyma w 2011 r. środki w wysokości:
 • na programy 65% ogólnej puli w wysokości - 1 743,6 tys. zł
 • na EFS 35% ogólnej puli - 938,8 tys. zł


     
X Ogólnopolski Koncert Kolęd i Pastorałek

Na zaproszenie Starosty Pilskiego w dniu 15 stycznia 2011 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki uczestniczył w X Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbył się w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Pile.

W koncercie galowym wystąpiła gwiazda polskiej estrady Irena Jarocka.


     
Spotkania opłatkowe i noworoczne

Dnia 13 stycznia 2011 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki uczestniczył w spotkaniu noworoczno - opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Koła Związku Sybiraków w Klubie Garnizonowym w Wałczu.

Wicestarosta
w imieniu władz samorządowych powiatu złożył wszystkim członkom Koła Związku Sybiraków w Wałczu noworoczne życzenia oraz połamał się ze wszystkimi opłatkiem.

13 stycznia br. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wałczu uczestniczyli w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Mirosławiec, które odbyło się w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.
Starosta
złożył wszystkim obecnym noworoczne życzenia oraz wręczył na ręce Piotra Pawlika Burmistrz Mirosławca okolicznościowy grawerton.


     
Awans na stopień nauczyciela mianowanego
Powiat Wałecki


W dniu 12 stycznia 2011 r. sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta wręczali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Akty nadania otrzymali:
 • Pani Agnieszka Rystok - nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Tischnera w Wałczu.
 • Pani Anna Bochniak - pedagog szkolny w Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu.
 • Pan Sławomir Niewczas - nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Tischnera w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Posiedzenie Zarządu Powiatu
Powiat Wałecki


Dnia 13 stycznia 2011 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd przyjął informacje:
 • o stanie bieżącego utrzymania dróg na terenie Powiatu Wałeckiego;
 • na temat planu zadań remontowych na drogach powiatowych na rok 2011;
 • dotyczącą Strategii Rozwoju Powiatu Wałeckiego.
Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 • wprowadzenia "Wzorcowego planu kont dla jednostek budżetowych Powiatu Wałeckiego";
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałeckiego.


     
Spotkania w sprawie inwestycji

W dniach 11 i 13 stycznia 2011 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w spotkaniach z Markiem Hokiem i Wojciechem Drożdżem wicemarszałkami Województwa Zachodniopomorskiego oraz Andrzejem Kowalczykiem Dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON w Szczecinie.

Spotkania dotyczyły inwestycji, jakie realizowane są przez Urząd Marszałkowski na terenie Powiatu Wałeckiego.
BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII