POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Otwarcie Centrum Zajęć Praktycznych
Powiat Wałecki

Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz i Wicestarosta Jerzy Goszczyński dokonali symbolicznego otwarcia trzeciej kondygnacji budynku Zespołu Szkół nr 4 RCKU, na którym powstało Centrum Zajęć Praktycznych.

W 2011 roku dokonano adaptacji trzeciego piętra ZS nr 4 RCKU, gdzie powstały pracownie związane z gastronomią i hotelarstwem. Powstała tam recepcja hotelarska i część gastronomiczna w której uczniowie będą kształcić swoje umiejętności i odbywać zajęcia praktyczne.
Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu, jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną z Powiatu Wałeckiego, która skorzystała z projektu pn. "Atrakcyjna szkoła zawodowa - dobrym startem w dorosłość" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Środki przewidziane na realizację inwestycji w wysokości ok. 1,5 mln zł (50%) zapewnił Powiat Wałecki. Drugie 50 % pochodziło z dofinansowania projektu.
Powiat Wałecki
Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym.
Dzięki temu udało się dokonać niezbędnych prac adaptacyjnych i remontowych oraz doposażyć szkołę w niezbędny sprzęt. W wyniku tego powstała m.in. nowoczesna sala audiowizualna, trzy pracownie komputerowe oraz oddano do użytku windę, która została sfinansowana ze środków PFRON.
Starosta Wałecki podkreślił, że inwestycja realizowana była przede wszystkim z myślą o młodzieży, która w coraz lepszych warunkach może podnosić swoje umiejętności naukowe i praktyczne.
Do adaptacji pozostało już tylko ostatnie piętro, gdzie w przyszłości planuje się utworzyć miejsca hotelowe lub internackie dla dojeżdżających uczniów.


     
Powiat Wałecki
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 12 października 2011 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystościach, oprócz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli i pracowników administracji uczestniczyli: Poseł na Sejm RP - Paweł Suski, dr Bogdan Wankiewicz - Starosta, Jerzy Goszczyński - Wicestarosta, przedstawiciele duchowieństwa oraz Zdzisław Tuderek - Burmistrz Miasta Wałcza.
Po powitaniu głos zabrał Paweł Suski, który w swoim wystąpieniu pogratulował i podziękował całemu środowisku oświatowemu wyników i wkładu pracy w kształtowaniu wartości u młodych ludzi.
W swoim wystąpieniu Wicestarosta Jerzy Goszczyński przedstawił dane statystyczne odzwierciedlające sukcesy uczniów i nauczycieli jak: wynik matur, egzaminów zawodowych, zatrudnienie w szkołach oraz zakres przeprowadzonych inwestycji.
Starosta Bogdan Wankiewicz wręczył 7. nauczycielom akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Akt ten otrzymali : ks. Tomasz Kmiecik (ZS NR 1), Małgorzata Kuśnierczak (ZS NR 2 n-l matematyki), Wiktor Ptak (ZS NR 2 n-l wychowania fizycznego), Beata Zaborowska (ZS NR 2 n-l fizyki), Dawid Porębiak (ZS NR 4 RCKU n-l języka angielskiego), Agnieszka Cierpikowska (ZS NR 4 RCKU n-l przedmiotów zawodowych) i ANNA FRELKOWSKA (II LO n-l języka angielskiego). W tym uroczystym dniu była też okazja, aby nagrodzić wyróżniających się nauczycieli. Nagrodę Starosty otrzymali: dyrektorzy: Waldemar Rogulski, Renata Piasecka, Piotr Filipiak, Dorota Matuszak-Klupczyńska, Leszek Molka, Marek Syrnyk, Marta Rorbach-Sierbin, nauczyciele: Tadeusz Moździerski, Justyna Piotrowska, Jolanta Chojnacka, Jadwiga Grzonkowska, Sławomir Niewczas, Teresa Machalska i pracownicy administracji: - Joanna Hadzicka, Anna Lisiak oraz Katarzyna Czapiewska.
Powiatowe obchody Dnia Edukacji narodowej zakończył występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół nr 1.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Powiat Wałecki
Inauguracja Roku Akademickiego w PWSZ
w Wałczu


Z udziałem Stanisława Gawłowskiego Wiceministra Środowiska, Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w środę 5 października w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

Inauguracyjna ekumeniczna Msza Święta odbyła się w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu, a główne Uroczystości odbyły się w Wałeckim Centrum Kultury.
Na wstępie wszyscy wysłuchali na stojąco Hymnu Państwowego oraz rektor PWSZ Jolanta Witek gorąco powitała, licznie przybyłych na uroczystość gości. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Stanisław Gawłowski Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Poseł na Sejm RP.
Gaude Mater w wykonaniu uczelnianego chóru zabrzmiało po raz pierwszy dla wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynają właśnie nowy etap w swoim życiu. Życzenia wielu sukcesów, wszelkiej pomyślności, spełnienia własnych ambicji i entuzjazmu złożyli posłowie na sejm Paweł Suski, Jan Kuriata oraz Stanisław Gawłowski.
Jolanta Witek w swoim przemówieniu podkreślała duże znaczenie Uczelni. Dzięki położeniu miasta na styku trzech województw możliwa jest współpraca z wieloma podmiotami, jednostkami organizacyjnymi, które znacznie wpływają na poziom kształcenia studentów.
Nagrody dla najlepszych studentek wręczyli: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz i Burmistrz Miasta Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Posiedzenie Zarządu Związku Celowego Powiatów WZ

Dnia 5 października 2011 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się w Świdwinie.

Zarząd omawiał zmiany w statucie Związku oraz zajmował się sprawą dotyczącą rozliczenia przez powiaty projektu pn. "Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków PL0467".


     
Dzień Seniora

Dnia 5 października 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta uczestniczyli w uroczystościach z okazji "Dnia Seniora", które zorganizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sali Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Starosta i Wicestarosta życzyli wszystkim członkom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu dużo zdrowia i dalszej owocnej działalności oraz przekazali listy gratulacyjne za długoletnią pracę na rzecz wałeckiego koła dla Ireny Bujak, Eulalii Buhl i Marii Gepert.


     
Powiat Wałecki
Marszałek Sejmu RP w Wałczu

4 października 2011 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie w Wałczu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Grzegorza Schetyny Marszałka Sejmu RP, Marcina Zydorowicza Wojewody Zachodniopomorskiego, Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty i Piotra Marszałka Dyrektora COS OPO w Wałczu.Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Nowy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu

Starostwo Powiatowe w Wałczu informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu z dniem 3 października 2011 r. funkcję dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu objął Tomasz Rzemykowski.


     
Futbolowa Niedziela

Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego w dniu 2 października 2011 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się prezentacja i oficjalne otwarcie sezonu 2011/2012 w Klubie Piłkarskim ORZEŁ 2010 WAŁCZ.
Powiat Wałecki
Podczas Gali władze klubu przygotowały specjalną prezentację i pokazały w oryginalny sposób wszystkie uczestniczki i uczestników w nim trenujących. Podczas wchodzenia na scenę, przy dźwiękach muzyki i brawach publiczności, każdy został przedstawiony z imienia i nazwiska. Galę, którą prowadzili Anna Gródka wspólnie z prezesem klubu Michałem Cebulą, rozpoczęły prezentacje dokonań poszczególnych zespołów piłkarskich, wchodzących w skład szkółki. Obok Rodziców oraz zaproszonych gości, najważniejszymi aktorami tej wyjątkowej gali, byli najmłodsi piłkarze i piłkarki, którzy są w klubie od momentu jego powstania. W sumie na scenie pojawiło się ponad 70 dzieci w wieku od 7 do 11 lat, które na co dzień trenują pod okiem opiekunów: Anny Łukaszewicz, Tomasza Kinczela, Piotra Czerniewicza, Andrzeja Czyżaka i Jacka Halickiego. Organizatorzy podziękowali sponsorom Szkółki za wspieranie piłki nożnej dzieci. Wśród tych, których uhonorowano okolicznościowymi dyplomami i kwiatami, wymienieni zostali: Starostwo Powiatowe w Wałczu - dr Bogdan Wankiewicz, Jerzy Goszczyński, Józef Kropielnicki i Roman Wiśniewski, Urząd Miasta Wałcz, dyrekcje Zespołu Szkół nr 3 i LO nr 2 w Wałczu, Henryk Kacprzak, firma MOLKIP Arleta i Dariusz Lewczuk, firma R.Man Roman Wiśniewski, WTP Suski - Lasocki Paweł Suski i Grzegorz Lasocki, Aleksandra i Lech Krukowscy, firma "Furman Nieruchomości", firma Ptak Reklamy - Dorota i Sławomir Ptak, VNH Fabryka Grzejników Wałcz, zespół DWA Paweł Dąbrowski, redakcje "Faktów Wałeckich", "Pojezierza Wałeckiego", TV Asta oraz wielu innych. Niedzielną galę zakończył słodki poczęstunek.


     
Nowy Skarbnik Powiatu
Powiat Wałecki


Podczas VII sesji Rady Powiatu w Wałczu, która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2011r. rada podjęła uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Wałeckiego. Dotychczasowego Skarbnika Powiatu Panią Marię Morawicz, która odeszła na emeryturę zastąpił z dniem 1 października Paweł Gwozdecki.

Paweł Gwozdecki jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ma 12-letni staż pracy, od 3 stycznia 2000 roku pracuje w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Wałczu, a od 1 października 2006 roku pełni funkcję zastępcy głównego księgowego.


     
VIII sesja Rady Powiatu
Powiat Wałecki

W dniu 30 września 2011 r. w sali Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu odbyła się VIII sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Rada Powiatu podjęła trzy uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego gminom: Człopa, Mirosławiec i Tuczno, dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Podczas sesji uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę Marię Morawicz, która od początku reformy administracyjnej wprowadzającej trzystopniowy podział terytorialny do końca września br. pełniła funkcję Skarbnika Powiatu. W uroczystym pożegnaniu udział wzięli dyrektorzy wszystkich jednostek powiatowych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konferencja naukowa
Powiat Wałecki

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty i Zbigniewa Augustyniaka Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniach 29 - 30 września 2011 roku odbyła się na Bukowinie w Wałczu Konferencja Naukowa nt. "Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym".

XIII Warsztaty Nadzoru Budowlanego odbyły się pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury oraz Z-cy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Tradycją poprzednich konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń praktyków i naukowców na temat oceny ekonomiczno-społecznych i organizacyjno-technicznych uwarunkowań rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do cywilizacji informacyjnej.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele świata nauki reprezentujący wiele dziedzin, takich jak: ekonomia, finanse, polityka społeczna, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, ochrona środowiska, ergonomia i budownictwo.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorzy przygotowali panele dyskusyjne jak: finansowe aspekty zarządzania rozwojem lokalnym w jednostkach samorządu terytorialnego, polityka społeczna w zarządzaniu lokalnym, kapitał ludzki w zarządzaniu lokalnym (zarządzenie zasobami ludzkimi, środowisko - ergonomia - zarządzanie bezpieczeństwem pracy), systemy informacyjne w zarządzaniu lokalnym, przestrzeń - rewitalizacja, prawo materialne w postępowaniu administracyjnym.


     
Powiat Wałecki
Marszałek Senatu RP w Wałczu


Dnia 28 września 2011 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie w Wałczu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Bogdana Borusewicza Marszałka Senatu RP, Grażyny Sztark Wicemarszałek Senatu RP, Marcina Zydorowicza Wojewody Zachodniopomorskiego, Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Piotra Marszałka Dyrektora COS OPO w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Jeremie w Wałczu

W dniu 27 września 2011 r. w sali konferencyjnej COS OPO Bukowina w Wałczu odbyło się spotkanie inicjatorów projektu JEREMIE, przedstawicieli funduszu POMERANUS z mieszkańcami Wałcza, przedsiębiorcami oraz osobami, które planują otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Ideą inicjatywy JEREMIE jest podnoszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki na rynku światowym poprzez zapewnienie przedsiębiorcom z sektora MŚP sprawnego i elastycznego finansowania działalności i rozwoju.
Celem Projektu pn. "Fundusz Pożyczkowy POMERANUS - JEREMIE realizowanego w ramach inicjatywy Jeremie jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.
Misją Jeremie jest dostarczenie kapitału na inwestycję tym podmiotom, które z wielu przyczyn mają ograniczony dostęp do bankowych linii kredytowych, oraz które rozpoczynają dopiero działalność 9w tym absolwenci) i nie posiadają ani historii kredytowej, ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
Starosta Wałecki zachęcał wszystkich przyszłych przedsiębiorców do korzystania z tej formy pomocy podając przykłady, wielu zrealizowanych z powodzeniem, projektów prowadzonych przez fundusz Pomeranus.
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, która prowadzi ten projekt otworzyła w Wałczu swoje lokalne biuro, które mieści się na ul. Bydgoskiej 10B, pok. 205. Można tam zasięgnąć informacji o tym, kto może otrzymać pożyczkę, jakie dokumenty należy złożyć, aby wnioskować o pożyczkę oraz jakie korzyści daje współpraca z Funduszem w ramach Projektu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII