POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Zakończenie Roku Szkolnego

Dnia 27 kwietnia 2012 r. odbyło się Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego w trzech szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wałeckiego: ZS nr 2, ZS nr 3 i ZS nr 4 RCKU.

W Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentował Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu.
W Zespole Szkół Nr 3 w Wałczu uczestniczyli Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wałczu.
W uroczystym zakończeniu Roku Szkolnego w Zespole Szkół Nr 4 Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu uczestniczył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.


     
XIII sesja Rady Powiatu
Powiat Wałecki


W dniu 27 kwietnia 2012 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, odbyła się XIII sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2012 rok.
 • zmieniającą uchwałę Nr XI/81/2011 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2012-2024.
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałczu.
 • określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.
 • zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach pływających Powiatu Wałeckiego.
Rada Powiatu przyjęła informacje na temat:
 • stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2011 r.
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu,
 • stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2011 rok,
Rada Powiatu przyjęła sprawozdania:
 • z realizacji Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu w 2011 roku.


     
Konferencja bibliotekarzy

W dniach 26 - 27 kwietnia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wałczu odbyła się doroczna konferencja z udziałem dyrektorów publicznych bibliotek powiatowych województwa zachodniopomorskiego.

Otwarcia konferencji dokonali Lucjan Bąbolewski dyrektor Książnicy Pomorskiej (współorganizator konferencji) oraz Marzenna Łopatka dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu. Na konferencji obecni byli przedstawiciele władz samorządowych powiatu wałeckiego: starosta Bogdan Wankiewicz i wicestarosta Jerzy Goszczyński.
W spotkaniu uczestniczyło 23 dyrektorów, którzy omawiali sprawy związane z funkcjonowaniem bibliotek województwa zachodniopomorskiego w 2011 roku oraz działalność bibliotek publicznych w powiecie wałeckim.
Sieć bibliotek publicznych w powiecie wałeckim tworzą Miejska Biblioteka Publiczna w Wałczu, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Tuczno, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mirosławiec oraz Biblioteka Miejska w Człopie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Dnia 26 kwietnia 2012 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki


Zarząd Powiatu przyjął informacje na temat:
 • działalności Domu Pomocy Społecznej w Wałczu;
 • realizacji budżetu powiatu za I kwartał 2012 roku;
 • realizacji budżetów szkół podległych powiatowi za I kwartał 2012 roku;
 • o stanie mienia powiatu;
 • dotyczącą Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wałeckiego za 2011 rok.
Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu za 2011 rok.

Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 • przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok;
 • zmian w budżecie na 2012 rok;
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałeckiego;
 • zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Akademia Pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Wałczu do zaciągnięcia pożyczki.
Projekty uchwał kierowanych przez Zarząd Powiatu do Rady Powiatu:
 • w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2012-2024;
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2012 rok;
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego - etap I" w ramach programu Zielone Inwestycje realizowanego przez NFOŚiGW.


     
Wizyta dzieci z SP nr 4 w Wałczu

24 kwietnia 2012 r. Starostwo Powiatowe odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu. Dzieci w ramach zajęć szkolnych zapoznały się z funkcjonowaniem urzędu oraz zwiedziły budynek starostwa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
"Idea Olimpijska - wychowanie ku wartościom"

W dniu 21 kwietnia 2012 r. Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych reprezentował władze samorządowe Powiatu Wałeckiego na posiedzeniu Zarządu Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej oraz I sejmiku nauczycieli wychowania fizycznego "Idea Olimpijska - wychowanie ku wartościom", które odbyły się w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.

Program posiedzenia:
 • Zapoznanie z działalnością Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej
 • Historia i działalność PKOL
 • Wykład na temat działalności barona Pierre de Cubertain
 • Wykorzystanie idei olimpijskiej w edukacji - dr Maria Ziarnkowski
 • Prezentacja programu "Edukacja olimpijska w gimnazjum".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
fot. "Fakty Wałeckie"

     
Święto Miasta Wałcz

Z okazji Święta Miasta w dniu 20 kwietnia w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta Wałcz. Podczas uroczystości władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowali: dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.


     
Jubileusz Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka"

Powiat Wałecki
Dnia 13 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka" obchodziło Jubileusz 7-lecia istnienia. Stowarzyszenie "Amazonka" działa w Wałczu od 2005 r. i skupia w swoich szeregach ponad pięćdziesiąt osób (z Wałcza, Gminy Wałcz, Gminy Mirosławiec, a także z Sypniewa), które łączy wspólna walka z chorobą nowotworową.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu, a po niej panie wraz zaproszonymi gośćmi, spotkały się w restauracji "Blue Moon". Wszystkich obecnych powitała Janina Kobus, która od lutego bieżącego roku pełni funkcję prezesa. Po spotkaniu panie obejrzały spektakl teatralny w Wałeckim Centrum Kultury pt. "Dobranoc Mr Blues". W jubileuszowym spotkaniu udział wzięli m.in.: Bożena Terefenko - przewodnicząca Rady Miasta i współzałożycielka wałeckiej organizacji, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcz i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka" powstało 21 marca 2005 roku z inicjatywy dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożeny Terefenko.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
źródło: www.ziemiawalecka.pl, www.pojezierze.com.pl


     
Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP

Dnia 13 kwietnia 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uczestniczył w Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się w Policach.

Podczas Zjazdu przyjęto m.in. sprawozdania z działalności OW ZOSP RP: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego. Zatwierdzono skład nowego Zarządu oraz wybrano nowych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. Wybrano także kandydatów na Zjazd Krajowy.


     
"Młodzi przedsiębiorcy - zakładamy firmę"

Powiat Wałecki
Z udziałem Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 16 kwietnia 2012r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia odbyła się uroczystość podsumowania IX edycji konkursu ekonomicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wałeckiego "Młodzi przedsiębiorcy - zakładamy firmę.

Organizatorem konkursu był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wałczu. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Józef Kropielnicki, Jolanta Będlin, Andrzej Wojdyło, Janina Siemieńczuk (przedstawiciel sponsora PFP o/Szczecin), Waldemar Rogulski, Leszek Molka, Arkadiusz Kubowicz (RCKU, wicedyrektor), nauczyciele podstaw przedsiębiorczości: Agnieszka Piwońska (II LO) i Aleksandra Kiedrowska (ZS nr 2). Uroczyste podsumowanie prowadziła Marta Rorbach - Sierbin dyrektor PODN.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Damian Boroń - Zespół Szkół nr 2
II miejsce: Agnieszka Wiśniewska i Gabriela Mędrek - ZS nr 1
III miejsce: Julia Duda, Katarzyna Wyralska - ZS nr 2
IV miejsce: Martyna Pająk i Katarzyna Marcinkowska - II LO
V miejsce: Michalina Robecka - ZS nr 2
VI miejsce: Dorota Kosikowska - II LO

Wyróżnienia:
1) Martyna Pająk za pasję i sztukę autoprezentacji (nagroda MP4)
2) Zespół Szkół nr 2 w Wałczu za bardzo dobre przygotowanie zespołów do konkursu (nagroda laptop).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Nagrody w konkursie: laptop (za I miejsce), tablet + ramka cyfrowa (za II miejsce), aparat cyfrowy (za III miejsce), ramki cyfrowe (za pozostałe miejsca).
Sponsorami konkursu byli: Narodowy Bank Polski, Fundacja BRE Banku, Polska Fundacja Przedsiębiorczości i VNH Fabryka Grzejników w Wałczu.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII