POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Zakończenie Roku Szkolnego w ZS nr 3

W dniu 15 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu odbyło się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego i pożegnanie absolwentów kończących edukację w szkole zawodowej. Wzięli w nim udział również uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy w Wałczu.

Na spotkaniu w Zespole Szkół nr 3 obecni byli zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Wałeckiego Jerzy Goszczyński, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Józef Kropielnicki, dyrekcja Zespołu szkół nr 3, Komendant wałeckiego hufca Ireneusz Gaworek wraz z kadrą OHP, nauczyciele oraz rodzice.

Po uroczystym wejściu szkolnego sztandaru, reprezentacje klas dokonały uroczystego ślubowania po czym nastąpiła część artystyczna przygotowana przez młodzież z młodszych klas. Następnie dyrekcja oraz wicestarosta gratulowali uczniom osiągniętych wyników i zachęcali do dalszej nauki życząc znalezienia wymarzonej pracy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Z wałeckiego hufca pracy naukę ukończyli uczniowie klas trzecich ZSZ i ZSD w zawodach fryzjerów, ślusarzy, operatorów obrabiarek skrawających, murarzy, monterów instalacji i urządzeń sanitarnych. Drugą klasę natomiast ukończyli uczniowie w zawodach malarzy - tapeciarzy i sprzedawców. Spośród ślusarzy uczestnik Adam Godzisz wygrał konkurs trwający cały rok, zdobywając tytuł "Mistrza frekwencji" oraz "Super praktykanta", za co otrzymał dyplom i atrakcyjną nagrodę ufundowaną przez OHP. Stella Cerazy ucząca się w zawodzie fryzjera, otrzymała dyplom i nagrodę za najwyższe wyniki w swojej klasie. Uroczystość uświetniła wystawa fotograficzna przygotowana przez kółko fotograficzne "Chwila" wraz z opiekunem Małgorzatą Angel prezentująca piękno Wałcza i Powiatu Wałeckiego Po uroczystości uczestnicy hufca wraz z komendantem Ireneuszem Gaworkiem i wychowawcą Małgorzatą Angel w grupach wychowawczych pożegnali się wspominając minione chwile i doceniając wysiłki włożone w dotarcie do celu ukończenia szkoły zawodowej. Obiecali, że na pewno będą z kadrą hufca w stałym kontakcie. Sukcesy osiągnięte przez młodzież OHP są dowodem na to, że hufiec umożliwia realizacje życiowych planów i daje możliwości w rozwijaniu swoich zainteresowań. Już teraz trwa wzmożona rekrutacja do klas hufca w szkole zawodowej oraz gimnazjum w wielu poszukiwanych zawodach.


     
Uroczystość w Mirosławcu

Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu reprezentowali władze samorządowe Powiatu Wałeckiego podczas uroczystego otwarcia nowego budynku administracyjnego w Zakładzie Mechanicznym "Metaltech" Sp. z o.o. w Mirosławcu, które odbyło się 15 czerwca 2012 r.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, Bogdan Białas Prezes ZM Metaltech i Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca.
Z okazji oddania do użytku nowego budynku w ZM "METALTECH" w Mirosławcu Tadeusz Łożecki w imieniu władz Powiatu Wałeckiego złożył całemu Zarządowi Firmy i Załodze serdeczne życzenia i gratulacje.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wykwalifikowana kadra, systematyczne rozszerzanie zakresu produkcji i działalności, baza techniczna na wysokim poziomie sprawiają, że "METALTECH" w Mirosławcu należy do czołówki polskich producentów maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie w rolnictwie, budownictwie i leśnictwie. Produkowane przez Zakład maszyny rolnicze i leśne cieszą się uznaniem na rynku krajowym i zagranicznym.
Przypomnijmy, że Zakład Mechaniczny "METALTECH" w Mirosławcu otrzymał w tym roku nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia "SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO".


     
Podpisanie umowy na termomodernizację

Powiat Wałecki
Powiat Wałecki podpisał w dniu 14 czerwca 2012 r. dwie umowy na dotację i pożyczkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego - etap I" w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.

Podpisania umów w siedzibie NFOŚ i GW w Warszawie dokonali: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta i Paweł Gwozdecki Skarbnik Powiatu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2,1 mln zł, w tym dotacja 30% i pożyczka 60% z NFOŚ i GW. Termin zakończenia inwestycji to 30 VI 2013 r.


     
Narada Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska

Powiat Wałecki
W dniach 12-13 czerwca 2012 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się doroczna narada Wojewódzkich Inspektrów Ochrony Środowiska z całej Polski. Organizatorem narady, której przewodniczył Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Śrowiska był Wojewódzki Inspekrtorat Ochrony Śrowiska w Szczecinie.

Uczestnicy dwudniowej narady podsumowali m.in. działania prowadzone w ramach polskiej prezydencji w UE oraz omawiali najważniejsze problemy dotyczące ochrony środowiska. Podczas narady Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki spotkał się z Andrzejem Miluchem Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie.
W środę 13 czerwca goście z całej Polski zwiedzali atrakcje powiatu wałeckiego, w tym mi.in. magiczną górkę, bunkry oraz największe zakłady pracy w mieście Wałcz oraz powiecie. Najważniejszym punktem wycieczki po powiecie był wyjazd do Próchnowa, gdzie goście mogli zobaczyć i zrobić zdjęcie wolno żyjącego stada żubrów w Gminie Mirosławiec.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkanie dot. rez. Wielki Bytyń

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie przystąpił do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla rezerwatu Jeziora Wielki Bytyń położonego na terenie gmin: Mirosławiec, Tuczno, Wałcz. W związku z tym w dniu 6 czerwca 2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z lokalną społecznością.

W konsultacjach udział wziął Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, przedstawiciele zainteresowanych samorządów gminnych oraz instytucji zrzeszonych i funkcjonujących od wielu lat w ramach rezerwatu.
Głównym tematem w dyskusji były postulaty dotyczące liberalizacji proponowanych przez RDOŚ zapisów, które zdaniem zebranych uniemożliwiają rozwój miejscowości zlokalizowanych w granicach rezerwatu.
Starosta Wałecki w swoim wystąpieniu podniósł kwestię zrównoważonego rozwoju, która okazała się kontrowersyjna z punktu widzenia autora dokumentu planistycznego. Polemika i różnice zdań stały się podstawą propozycji, która padła ze strony Dyrektor RDOŚ o zorganizowaniu wizji lokalnej wybranych fragmentów rezerwatu, która ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska. Zdaniem władz samorządu powiatowego obszar rezerwatu ma służyć ludziom, ma być przyjazny dla turystów i jako taki nie może być obwarowany tak restrykcyjnymi zakazami. Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie zobowiązali się wziąć pod uwagę postulaty oraz propozycje przedstawione przez zainteresowane strony spotkania przy opracowywaniu projektu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wielki Bytyń".


     
Spotkanie w sprawie uruchomienia linii kolejowej

W dniu 6 czerwca 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie Starosty i Wicestarosty z przedstawicielami: Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. Zakład Zachodniopomorski w Stargardzie Szczecińskim, Oddziału PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji w Szczecinie, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile oraz Nadleśniczymi Nadleśnictwa Wałcz i Nadleśnictwa Tuczno.

Celem spotknia było ustalenie warunków usunięcia drzew i krzewów rosnących na działkach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. i działkach Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Wałcz i Nadleśnictwa Tuczno, w związku z planowanym uruchomieniem linii kolejowej Wałcz- Szczecin.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
VIII Forum Samorządowe

W dniach 4-5 czerwca 2012 r. odbyło się w Szczecinie VIII Międzynarodowe Forum Samorządowe pod hasłem: "Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów Europy", w który udział wzięli: Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu i Roman Wiśniewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

Przedsięwzięcie, realizowane w Szczecinie od 2004 r. w formie dwudniowej konferencji, stwarza okazję do bezpośredniej wymiany idei i doświadczeń na temat funkcjonowania, współpracy i finansowania samorządów. Co roku konferencja gromadzi przedstawicieli wszystkich szczebli administracji publicznej, środowiska naukowego i gospodarczego. Współorganizatorem Forum jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas konferencji poruszono zagadnienia:
 • Nowa strategia rozwoju regionalnego - Inteligentna specjalizacja. Rola regionów we wdrażaniu europejskiej strategii Europa 2020.
 • Integracja gospodarcza w ramach Partnerstwa Wschodniego. Instrumenty finansowania Partnerstwa Wschodniego.
 • Konsolidacja terytorialna samorządów w Europie - problemy i korzyści.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym.
Odbyła się również debata Ekspercka - Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego.


     
MOLKIP CUP 2012

Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu reprezentowali władze powiatu podczas III Turniej Piłki Nożnej "MOLKIP CUP", który odbył się 3 czerwca br. na Euroboisku przy Zespole Szkół miejskich Nr 1 w Wałczu.

W imprezie, której organizatorem jest Szkółka Piłkarska ORZEŁ 2010 Wałcz oraz firma Państwa Arlety i Dariusza Lewczuk rywalizowali zawodnicy w rocznikach 2000 i młodsi oraz 2003 i młodsi. Do Wałcz przyjechały drużyny m. in. z Bydgoszczy, Kołobrzegu, Barlinka, Rewala, Szczecinka, Piły czy Choszczna. W roczniku starszym udział wzięło 7 zespołów, które rywalizowały między sobą w systemie każdy z każdym. W ostatecznej klasyfikacji zwyciężyła drużyna Wybrzeża Rewalskiego Rewal, wyprzedzając 1 pkt. Zespół gospodarzy Szkółkę Piłkarską ORZEŁ 2010 Wałcz. W rocznik młodszym natomiast wystąpiło 12 zespołów podzielonych na dwie grupy. W końcowej klasyfikacji zwycięstwo odniosła drużyna Akademii Piłkarskiej Szczecinek, która w finale pokonała zespół Chemika Stalwit Bydgoszcz dopiero w konkursie rzutów karnych.
W trackie turnieju odbywały się różne atrakcje, takie jak pokaz futbolowego Freestyle, piłka wodna strażaków, czy też konkursy indywidualne żonglerki i slalomu dla zawodników. Ogólnie w turnieju uczestniczyło ok. 300 zawodników i jedna zawodniczka!, którzy otrzymali wspaniałe nagrody od organizatorów, przy ogromnej pomocy sponsorów turnieju, którym organizatorzy podziękują osobno załamach prasy.
Michał Cebula Prezes SP Orzeł 2010 złożył w imieniu organizatorów podziękowanie rodzicom dzieci trenujących w SP ORZEŁ 2010 Wałcz za wspaniałą pomoc przy organizacji turnieju!
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konwent Starostów Powiatów
Powiat Wałecki

Dnia 4 czerwca 2012 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Konwencie Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się w Szczecinku. Podczas konwentu omawiano m.in. zagadnienia:
 • restrukturyzacja pracowni laboratoryjnych w Inspekcjach Sanitarnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego;
 • elektroniczny obieg dokumentów;
 • współpraca samorządów lokalnych przy realizacji zadań inwestycyjnych mających wpływ na ochronę środowiska;
 • informacja na temat realizacji projektu "Pozyskiwanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego.


     
Szczupak Doliny Rurzycy

Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu reprezentował władze samorządowe Powiatu Wałeckiego podczas XIX spinningowych zawodów "Szczupak Dolny Rurzycy 2012" im. Pawła Piotrowskiego.

W rywalizacji udział wzięło 67 zawodników z całej Polski, a na podium znaleźli się Sławomir Retkowski (Bydgoszcz), Roman Fit (Wałcz) i Hieronim Stasiak (Wałcz). Zwycięzca otrzymał puchar Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, który w imieniu parlamentarzysty wręczyła Bożena Dymarczyk. Ponadto Sławomir Retkowski otrzymał za pierwsze miejsce łódź wędkarską. Tadeusz Wenio wręczył puchar Starosty Wałeckiego dla Romana Fita z Wałcza.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
fot. "Fakty Wałeckie"


     
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Romana Wiśniewskiego Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie w Wałczu odbyła się w dniach 31 maja do 1 czerwca br. III Międzynarodowa konferencja naukowa "Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu".

Głównym celem konferencji, której głównym organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa W Wałczu była wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących współczesnych uwarunkowań, przejawów i wymiarów przedsiębiorczości oraz roli przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym i regionalnym.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Tematyka konferencji obejmowała:

Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
 • Kształtowanie świadomości i postaw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
 • Współdziałanie, jako czynnik przedsiębiorczości
 • Nauka, jako katalizator przedsiębiorczości
 • Rola Państwa we wspieraniu innowacyjności i przedsiębiorczości
 • Integracja i globalizacja a rozwój przedsiębiorczości
 • Przedsiębiorczość w warunkach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego
Przedsiębiorczość w procesach rozwoju regionalnego
 • Rola małych przedsiębiorstw w tworzeniu lokalnego rynku pracy
 • Kapitał naturalny w rozwoju przedsiębiorczości w regionie
 • Klastry szansą rozwoju przedsiębiorczości i regionu
 • Polityka wsparcia przedsiębiorczości na poziomie lokalnym i regionalnym
 • JST, jako kreatorzy aktywności przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorczość władz lokalnych i regionalnych a rozwój lokalny i regionalny


     
III Turniej Tenisa z gwiazdami

Przez dwa dni 2 i 3 czerwca 2012 r. na kortach Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbywał się III Turniej "Tenisa z gwiazdami".
Wśród znamienitych gości znaleźli się: Jan Englert, Urszula Dudziak, Tomasz Gęsikowski, Stan Borys, Karol Strasburger, Jacek Sołtysiak, Henryk Sawka, Ryszard Szurkowski i Zbigniew Górny.
Dwudniowy turniej rozpoczął się w sobotę w godzinach rannych , kiedy w uroczystym otwarciu obok wymienionych gości udział wzięli: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Piotr Marszałek Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Roman Wiśniewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcz oraz Jolanta Wegner zastępca burmistrza.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W turniejowej rywalizacji zaproszonym gościom na korcie towarzyszyli: Ewa Sawka, Marlena Rul, Małgorzata Chruścicka, Piotr Marszałek, Zdzisław Kałek, Grzegorz Ciechalski, Andrzej Sagan, Janusz Ciaś, Karol Pohl, Bartłomiej Ordanik, Bogusław Bogusz, Dariusz Nowak i Tomasz Chruścicki. Wesoła i serdeczna rywalizacja zakończyła się w godzinach popołudniowych. Zwycięzcami turnieju zostali ponownie Jacek Sołtysiak - Andrzej Sagan.
Podczas pobytu w Wałczu zaproszeni goście zaprezentowali w Wałeckim Centrum Kultury to, z czego są najbardziej znani - świetnego aktorstwa i śpiewu. Między innymi Urszula Dudziak wykonała swój "flagowy hit" - PAPAYĘ. Wszyscy uczestnicy dwudniowego turnieju uhonorowani zostali wieloma nagrodami oraz prezentami promocyjnymi Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Równolegle do rozgrywanego Turnieju "Tenisa z gwiazdami", na terenie COS OPO w Wałczu zorganizowano w dniu 2 czerwca br. Dzień Dziecka na Sportowo.

W programie były: gry i zabawy, pokazy sprzętu policyjnego, strażackiego i wojskowego, loterie z nagrodami oraz występy sceniczne.


     
Otwarcie przedszkola w gm. Człopa

Dnia 1 czerwca 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu uczestniczyli w uroczystym otwarciu "Tęczowego Przedszkola" połączonego z pasowaniem przedszkolaków w Mielęcinie gm. Człopa.

Mamy skarb, na który czekaliśmy od zawsze... - Tym cytatem powitał wszystkich gości burmistrz Miasta i Gminy Człopa Zdzisław Kmieć, podczas uroczystego otwarcia Tęczowego Przedszkola w Mielęcinie, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także wspieranego ze środków gminy, którego wartość wynosi około 1,2 miliona złotych.
Starosta Wałecki przypomniał, że aplikowanie o fundusze społeczne to ogromna szansa na wyrównywanie szans społeczności wiejskich, natomiast pozyskiwanie środków w zakresie rozwoju edukacji to możliwość podniesienia poziomu kształcenia, eliminowanie wykluczeń i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dzieciom, rodzicom, kierownictwu placówki oraz jej personelowi towarzyszyli w tym dniu goście: Wanda Grochowska-Skonieczna, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Marek Syrnyk - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, burmistrz Tuczna Krzysztof Hara, sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec Monika Stąporek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Człopie Krzysztof Sawczyszyn, wiceprzewodniczące - Marlena Otto i Anna Gryćko, radni Artur Banaśkiewicz, Małgorzata Bukała Bukała, Dariusz Pogorzelski, Marian Storman, Jolanta Drabińska - dyrektor Domu Kultury w Człopie, komendant Posterunku Policji w Człopie asp. Adam Skotnicki, księża proboszczowie Mielęcina i Człopy, Wojciech Staszczak oraz Bogdan Podbielski oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Człopa. Honory gospodarzy pełnili burmistrz Zdzisław Kmieć oraz Bożena Dymarczyk - reprezentująca Lidera Projektu Wałecki Portal Informacyjny s.c. Wszyscy goście nie tylko gratulowali pomysłu, realizacji projektu, ale również przekazali liczne prezenty dzieciom: maskotki, sprzęt sportowy, do nauki plastyki oraz całe kosze słodyczy.
Po występie dzieci, uroczystym pasowaniu, którego dokonał burmistrz Zdzisław Kmieć, odbyła się wspólna zabawa dzieci z rodzicami. Goście natomiast zwiedzili placówkę.


     
Turniej Szachowy

31 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu odbył się I Turniej Szachowy Uczniów Szkół Podstawowych o Puchar Starosty Wałeckiego.

Podczas uroczystego otwarcia Turnieju władze samorządowe powiatu reprezentował Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu.
W turnieju udział wzięło 13 uczniów z powiatu wałeckiego ze szkół: SP nr 1, SP nr 4 Wałcz, SP Gostomia oraz SP Tuczno. Celem turnieju jest popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży z powiatu waleckiego. Rozgrywki odbywały się systemem szwajcarskim. Puchar zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu Weronika Ciesińska. Kolejne miejsca zajęli Mateusz Kruczek (SP nr 1 Wałcz) i Daniel Grabiec (SP nr 4 Wałcz).


     
II Targi Edukacji i Pracy

Dnia 31 maja 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta i Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu reprezentowali władze powiatu podczas II Targów Edukacji i Pracy, które odbyły się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

II Targi Edukacji i Pracy były okazją do promocji zatrudnienia i lokalnego potencjału gospodarczego, projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, a także okazją do zapoznania się z ofertami pracy, w tym realizowanych w ramach systemu EURES oraz pracodawcami. Obecność takich instytucji jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwiła przeprowadzenie indywidualnych konsultacji wystawcom oraz osobom odwiedzającym targi.
W ramach odbywających się targów został zorganizowany i przeprowadzony konkurs na "Najciekawsze stoisko wystawowe" w dwóch kategoriach "Praca" oraz "Edukacja".
W kategorii "Praca" I miejsce zajął Zakład Mechaniczny Metaltech z Mirosławca, II miejsce Ozen Plus Sp. z o. o. z Wałcza, III miejsce Trumpf Mauxion Chocolates z Tuczna. Natomiast w kategorii "Edukacja" laureatem konkursu został Zespół Szkół nr 2 w Wałczu.
II edycja targów cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony osób poszukujących zatrudnienia. Łącznie w targach uczestniczyło około 1500 osób.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Kongres Regionów

W dniach 29-31 maja 2012 r. odbyła się w Świdnicy III edycja Kongresu Regionów, w którym wziął udział dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

Na Kongres, zorganizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaproszono przedstawicieli samorządów, biznesu, administracji publicznej oraz Unii Europejskiej, a także ekspertów, naukowców i dziennikarzy. Podczas wielu paneli dyskusyjnych, sesji plenarnych i wystaw poruszano tematy:
 • kultura, jako narzędzie budowania kapitału społecznego w społeczeństwach lokalnych;
 • nowa perspektywa finansowania Unii Europejskiej (2014-2020) i samorządowe implikacje finansowania zadań i rozwoju samorządów;
 • energetyka w życiu samorządowca i lokalnych społeczności;
 • kluczowe inwestycje infrastrukturalne: drogi, koleje, lotniska, szerokopasmowy Internet i transport;
 • współpraca samorządu z otoczeniem społecznym;
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII