POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Uroczystość w Mirosławcu

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w Uroczystym nadaniu sztandaru dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mirosławcu, które odbyło się 3 września 2012 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
3 września 2012 r. to szczególna data dla uczniów Zespołu Szkół w Mirosławcu z powodu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, ale przede wszystkim z okazji uroczystego nadania Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich i Gimnazjum im. Lotników Polskich w Mirosławcu sztandarów. Na uroczystości związanej z nadaniem szkołom sztandarów przybyło wielu znamienitych gości, wśród nich byli przedstawiciele władz samorządowych, wojskowych, oświaty, lokalnych firm a także sponsorzy i inicjatorzy całej uroczystości.
Sztandary zostały poświęcone przez proboszcza Parafii pw. NPNMP w Mirosławcu ks. Edwarda Matyśniaka. Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przekazał sztandar Gimnazjum im. Lotników Polskich na ręce dyrektora Andrzeja Sudnikowicza, natomiast Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech przekazał na ręce pani dyrektor Teresy Szylkiewicz sztandar dla Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich. Po przekazaniu sztandarów pocztom sztandarowym odbyła się prezentacja obu sztandarów a następnie uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum na nowe sztandary.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystości zwiedzano szkołę oraz wystawę "Historię Lotnictwa", która została zorganizowana pod patronatem Burmistrza Mirosławca oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Mirosławcu. Młodzi artyści przedstawili krótka historię Lotnictwa Polskiego podczas II wojny światowej. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem Matki Bożej Loretańskiej patronki lotników oraz zwiedzanie stałej ekspozycji "Historia Lotnictwa wojskowego w Mirosławcu" która znajduje się w Ośrodku Kultury.


     
Święto Lotnictwa w Mirosławcu
Powiat Wałecki

W dniu 31 sierpnia 2012 r. w Mirosławcu, pod pomnikiem Matki Bożej Loretańskiej - patronki lotników, odbyły się uroczyste obchody Święta Lotnictwa. Święto Lotnictwa obchodzone jest 28 sierpnia na pamiątkę zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury na samolocie polskiej konstrukcji w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge 1932.

Pod pomnikiem Matki Bożej Loretańskiej zebrani oddali hołd wszystkim tym, którzy w historii lotnictwa polskiego walcząc o pokój i w obronie Ojczyzny oraz realizując lotniczą służbę odeszli od nas na zawsze.
Swoją obecnością uświetnili uroczystość samorządowcy m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas i Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca.
Po uroczystej zbiórce delegacja żołnierzy z 12. Komendy Lotniska złożyła symboliczne wiązanki i zapaliła znicze na grobach lotników, którzy zginęli w katastrofach lotniczych.


     
Święto Działkowców

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w Dorocznym Święcie Działkowców w Rodzinnych Ogrodach Działkowych "Wypoczynek" w Wałczu, które odbyło się 31 sierpnia 2012 r.

Tradycją Święta Działkowców jest nagradzanie najlepszych działkowiczów oraz rozstrzygnięcie wyników konkursu na najładniejszą działkę.
Starosta Wałecki wyróżnił listami gratulacyjnymi działkowiczów: Jana Styrnika, Zofię Kukuła i Zofię Sturo.


     
V Piknik Rodzinny WTZ

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 29 sierpnia 2012 roku odbył się V Piknik Rodzinny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu, którego tematem przewodnim była ekologia.

Na piknik licznie przybyli goście i rodziny podopiecznych WTZ Wałcz, przedstawiciele SDN Uśmiech, ŚDS Wałcz i wałeckiego oddziału Polskiego Związku Głuchych.
Po przywitaniu gości rozpoczęła się pierwsza atrakcja pikniku: pokaz mody ekologicznej, czyli strojów wykonanych z surowców wtórnych. Stroje zostały przygotowane przez pracownie WTZ, a w roli modeli wystąpili uczestnicy. Po pokazie odbyły się kolejne zabawy i konkurencje, w których trzeba było się wykazać znajomością tematyki związanej z ekologią i zdrowym trybem życia. Dodatkowymi atrakcjami imprezy było malowanie twarzy, stanowiska interaktywne i ekologiczny poczęstunek.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
XVI sesja Rady Powiatu
Powiat Wałecki

W dniu 24 sierpnia 2012 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, odbyła się XVI sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2012 rok.
 • zmieniającą uchwałę Nr XI/81/2011 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2012-2031.
 • udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu.
 • zmieniającą uchwałę Nr XIII/104/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.
 • zmieniającą uchwałę Nr XVII/152/2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki.
 • zmieniającą uchwałę Nr XVII/153/2008 Rady Powiatu w Wałczu z dna 27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki.
Rada Powiatu przyjęła informacje na temat:
 • stanu zatrudnienia i bezrobocia w Powiecie Wałeckim za I półrocze 2012 r.
 • realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu.
 • o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za I półrocze 2012 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego.
 • o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu za I półrocze 2012 roku.
 • o wykonanych i prowadzonych inwestycjach przez powiat w 2012 r. wraz z informacją o wielkości otrzymanych środków zewnętrznych.     
Spotkanie organizacyjne

Powiat Wałecki
W dniu 20 sierpnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie Powiatowych Uroczystości Upamiętniających 73 Rocznicę Agresji ZSRR na Polskę oraz 84 Rocznicę Powstania Związku Sybiraków.

Spotkanie, które rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego w przeddzień Zdzisława Tuderka Burmistrza Miasta Wałcz prowadził Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.
W spotkaniu uczestniczyli: Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, ks. Prałat dr Antoni Badura - Proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja w Wałczu, ks. Prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki - Proboszcz Parafii Wojsk. p.w. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu, Robert Karbowniczek - Prezes Powiatowej Rady Kombatanckiej w Wałczu oraz przedstawiciele 100 batalionu łączności, 104 batalionu zabezpieczenia, 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu, Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu oraz Wałeckiego centrum Kultury w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Grand Prix MTB w powiecie

W niedzielę 19 sierpnia 2012 r. na terenie powiatów wałeckiego i wielkopolskiego odbyło się Grand Prix Wielkopolski w Maratonach MTB 2012. W maratonie, którego organizatorem był Wałecki Klub Turystyki Rowerowej udział wzięło ponad 200 osób w wieku od 6 do 88 lat.

Honorowym starterem był dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, który punktualnie o 11.00 dał sygnał do startu Maratonu MTB 2012 w Ostrowcu k. Wałcza.
Organizatorzy przygotowali trzy trasy - "Mega" (80 km), "Mini" (40 km) oraz wyścig dla dzieci o długości 6 km. W przeważającej części trasa przebiegała po malowniczych terenach Nadleśnictwa Płytnica.
Nad przebiegiem całości imprezy czuwali członkowie Wałeckiego Klubu Turystyki Rowerowej w Wałczu Adam Taczkowski i Piotr Kraczkowski.
Nagrody wręczali zwycięzcom: Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Jan Antkowiak i Piotr Kraczkowski.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W biegu "Mini" najlepsze rezultaty uzyskali: kat. M-2 Bartosz Bejm, Kacper Szczepaniak i Miłosz Czechowicz, kat. M-3 - Filip Niewiada, Dawid Marosz i Sławomir Dereszkiewicz, M-4 - Kazimierze Szczepaniak, Roman Grzemski i Radosław Jaskulski, M-5 - Jan Myszkowski z Wałcza, Piotr Skłodowski i Ryszard Wolf, M-6+ - Kazimierze Gogolewski, Ryszard Hofman i dr Janusz Plesiewicz z Wałcza.
W biegu "Mega" - kobiety K-2: Paulina Kamińska, Ewa Mielcarek i Marta Gogolewska, K-3 - Małgorzata Zellner, Anna Krzyżelewska - Suś i Joanna Gackowska, K-4 + - Małgorzata Gogolewska, mężczyźni - M-1 - Szymon Bereźnicki, Wojciech Polcyn i Artur Sobkowiak, M-2 - Bartosz Kołodziejczyk, Mateusz Kanoniczak i Jan Muszyński, M-3 - Mateusz Rabczyński, Mateusz Mróz i Piotr Kustoń, M-4 - Paweł Bober, Tadeusz Korzeniewski i Tomasz Misjan, M-5 - Jerzy Kaźmierczak, Marek Witkiewicz i Jan Zozuliński, M-6+ - Jan Dymecki. W wyścigu dzieci, wśród chłopców triumfowali: Jakub Skrzybczyński, Szymon Wiącek i Adam Granowski, w wśród dziewcząt: Karolina Lisowska, Agnieszka Lisowska i Julia Lisowska. Wyjątkowym prezentem uhonorowano najstarszego uczestnika zawodów 88 - letniego wałczanina Mieczysława Wiśniowskiego.
fot. Damian Boroń


     
Święto Wojska Polskiego

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty w dniu 14 sierpnia 2012 r. w Komendzie 1 Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego.

Komendant 1 RBLog płk Adam Polowy w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie oddawania hołdu żołnierzom walczącym w polskich wojnach a przede wszystkim w bitwie warszawskiej, która przeszła do historii jako 17-ta największa bitwa w dziejach świata a w naszym kraju zyskała miano "Cudu nad Wisłą".
Płk Adam Polowy przypomniał, że obchody z okazji Święta Wojska Polskiego są nawiązaniem do pięknej tradycji, a także upamiętnieniem wydarzeń, które zaliczamy do chluby naszego oręża. Na koniec Komendant złożył życzenia wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska 1 RBLog oraz podkreślił jaki ogrom zadań spoczywa na naszej jednostce w systemie zabezpieczenia logistycznego RP. Płk Adam Polowy wyraził swoją ogromną satysfakcję z dowodzenia 1 RBLog w składzie doskonałych żołnierzy i pracowników wojska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
XVII Spotkania z kulturą ukraińską

7 sierpnia 2012 w Wałeckim Centrum Kultury odbył się koncert finałowy tegorocznych XVII Spotkań z kulturą ukraińską. Na scenie zaprezentował się zespół "SONECZKO" z Miejskiej Szkoły Sztuki Choreograficznej z Żytomierza (Ukraina).

Widzowie mieli możliwość obejrzenia niezwykle dynamicznego spektaklu, w którym elementy tańca przeplatały się z akrobatycznymi popisami młodych artystów. Hopak, Poleska Polka, Powzuneć - i inne układy choreograficzne na długo pozostaną w pamięci widzów. Koncert zaszczycili swoją obecnością znamienici goście, wśród nich Anna Mieczkowska - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Zdzisław Kmieć - Burmistrz Człopy, Jolanta Wegner - z-ca Burmistrza Miasta Wałcz, Piotr Pawlik - Burmistrz Mirosławca, Bogusław Szymański - Przewodniczący Rady Miasta Choszczno, Adam Andriaszkiewicz - z-ca Burmistrza Choszczna. Starostwo Powiatowe w Wałczu reprezentował naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu - Roman Wiśniewski. Koncert i cały cykl "Spotkań..." odbywały się w tym roku w Wałczu, Człopie oraz Wołowych Lasach. Współorganizatorami koncertu finałowego byli: Wałeckie Centrum Kultury oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII