POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
HISTORYCZNY BIEG PO OBWODNICY WAŁCZA
Powiat Wałecki

13 kwietnia br. z inicjatywy Wałeckiego Towarzystwa Sportu i Rekreacji odbył się historyczny bieg po obwodnicy Wałcza. W wydarzeniu wzięły udział dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy powiatu wałeckiego. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal. Uczestnicy biegu mieli do wyboru trzy trasy: o dystansie 3 km - bieg rekreacyjny, 5 km - bieg średni, 10 km - bieg główny. Wydarzenie było dofinansowane z budżetu Powiatu Wałeckiego. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.     
ŚWIĘTO SZKOŁY W ZS NR 4 RCKU W WAŁCZU

W dniu 5 kwietnia br. w Zespole Szkół nr 4 Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu obchodzono Święto Szkoły. Tegoroczne obchody dotyczyły propagowaniu myśli Tischnerowskiej. Podczas uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie I Ogólnopolskiego Przeglądu Form Artystycznych (poetyckich i fotograficznych) oraz konkursu "Biografia J. Tischnera po angielsku". Ponadto przed obchodami uczniowie rozpowszechniali myśl Tischnerowską wśród mieszkańców Wałcza. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
fot. ZS nr 4 RCKU w Wałczu


     
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTÓW W PINNOW

4 kwietnia br. w Niemiecko - Polskim Centrum do spraw młodzieży, kształcenia i komunikacji w Pinnow odbyła się konferencja otwarcia projektów pn. "Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom" oraz "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy" dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania). Partnerami projektu dotyczącego ochrony przeciwpożarowej są m.in. Urząd Amt Oder -Welse w Pinnow oraz Gmina Tuczno. Celem spotkania było przedstawienie projektów, a także przeanalizowanie działań dotyczących ich realizacji.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Dyrektor Amt Oder - Welse Detlef Krause, Burmistrz Tuczna Krzysztof Hara, Zastępca Burmistrza Tuczna Janusz Bartczak, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Wojciech Narel, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie Piotr Bartoszuk, Naczelnik Wydziału Funduszy Małych Projektów i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Wałczu Anna Witkowska - Oleszyńska, przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie, straży pożarnej oraz pracownicy Urzędu Amt Oder - Welse.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
EKSTRALIGA BOKSU OLIMPIJSKIEGO POD PATRONATEM
STAROSTY WAŁECKIEGO


W dniu 6 kwietnia br. w sali sportowej przy ul. Bydgoskiej w Wałczu odbyły się zawody Ekstraligi Boksu Olimpijskiego pod patronatem Starosty Wałeckiego. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Klubu Sportowego "Korona" Wałcz i dofinansowane z budżetu Powiatu Wałeckiego. Najlepszym zawodnikom Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz złożył gratulacje oraz wręczył puchary.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
VI MIEJSCE POWIATU WAŁECKIEGO
W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU GMIN I POWIATÓW
ZA 2018 ROK W KATEGORII DO 60 TYS. MIESZKAŃCÓW


W dniach 3-4 kwietnia br. w AirPort Hotel Okęcie w Warszawie odbyło się XXV Zgromadzenie Ogólne Związków Powiatów Polskich. Podczas spotkania zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Związków Powiatów Polskich za miniony rok oraz podjęto uchwały w sprawie przyjęcia budżetu i programu działania ZPP na rok 2019. Uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym m.in.: partnerstwa publiczno - prywatnego, spraw bieżących istotnych dla powiatów, a także została przedstawiona Strategia Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019- 2023.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na uroczystej Gali Jubileuszowej Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz otrzymał nagrodę za zajęcie przez Powiat Wałecki VI miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2018 rok w kategorii do 60 tys. mieszkańców. Wydarzenie uświetnił koncert Pani Estery Naczk - Suskiej z zespołem.


     


BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII