POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Nowa publikacja o powiecie
Powiat Wałecki

W dniu 15 lutego 2013 r. Bogdan Wankiewicz starosta i Jerzy Goszczyński wicestarosta uczestniczyli w promocji czwartej już części Rocznika popularnonaukowego pod redakcją Przemysława Bartosika pt. "STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW ZIEMI WAŁECKIEJ", która odbyła się w czytelni biblioteki Wałeckiego Centrum Kultury.

Organizatorem spotkania było Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej. W skład kolegium redakcyjnego weszli: Przemysław Bartosik - przewodniczący, Jarosław Cichanowicz - sekretarz, Jacek Czaiński - zastępca przewodniczącego.
Opracowanie ukazuje się od 2010 r. pod redakcją Prezesa RTHZW, dr Przemysława Bartosika. Prezes RTHZW oraz członek Towarzystwa Jarosław Lemański podziękowali za współpracę poszczególnym osobom zaangażowanym w przygotowanie wydawnictwa. Prezentacji poszczególnych artykułów dokonał J. Lemański. Publikacja to rocznik popularno-naukowy wielu autorów, który składa się z trzech zasadniczych działów: artykuły, materiały źródłowe i recenzje. Publikacja liczy 232 strony, a jej wydawcą jest Starostwo Powiatowe w Wałczu. Książka została wydrukowana w nakładzie 300 egzemplarzy w Zakładzie Poligraficznym w Pile.
Podczas dyskusji rozmawiano m.in. o kwestii żydowskiej, problematyce religijnej oraz działalności służb bezpieczeństwa w PRL-u. W spotkaniu udział wzięło ok. 30 osób.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki
Powiat Wałecki
Powiat Wałecki


     
Stanowiska konwentu w sprawie Powiatu Wałeckiego

Podczas Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w Kołobrzegu, który odbył się 18 lutego 2013 r. zgromadzenie przyjęło m.in. dwa stanowiska, które dotyczyły Powiatu Wałeckiego:

     
68 Rocznica Przełamania Wału Pomorskiego

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki reprezentował władze samorządowe Powiatu Wałeckiego podczas uroczystości patriotycznych w dniu 12 lutego 2013 r. na Cmentarzu Wojennym w Wałczu z okazji 68 Rocznicy Wyzwolenia Wałcza i Przełamania Wału Pomorskiego.

W uroczystości uczestniczyły delegacje władz miasta Wałcz, starostwa powiatowego, kombatantów, wojska, duchowieństwa, oświaty i przedsiębiorców. Obecni na cmentarzu odmówili modlitwę za poległych w walkach podczas II Wojny Światowej, a po Apelu Poległych uczczono wszystkich zmarłych salwą honorową. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
68 rocznica Walk o Mirosławiec

Dnia 10 lutego 2013 roku Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w obchodach z okazji 68. Rocznicy Walk o Mirosławiec, które odbyły się na Placu Lotników w Mirosławcu.

Podczas obchodów na Placu Lotników odbyła się wspólna modlitwa za wszystkich poległych w walkach o Mirosławiec oraz Uroczysty Capstrzyk. W programie uroczystości było również ślubowanie harcerzy z 20. Drużyny Harcerskiej im. Żwirki i Wigury oraz Wieczornica z chórem "Cantores" z Człopy w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Złote Róże Biznesu 2012

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Noworocznej Gali "Złote Róże Biznesu 2012", która odbyła się w dniu 9 lutego 2013 r. w sali Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kapituła Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Wałeckiej wyróżniła lokalne firmy za dokonania gospodarcze. "Złotą różę biznesu" otrzymała firma Jerzego Skwarka, specjalizująca się w organizacji imprez, a Laur "Złotej róży biznesu" (za całokształt działalności) powędrował w ręce Małgorzaty i Leszka Jaworskich, właścicieli pierwszego w mieście niepublicznego przedszkola "Czerwony Kapturek".
Starosta Wałecki w swoim wystąpieniu stwierdził, że Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Wałeckiej bardzo mocno wpisało się w krajobraz powiatu wałeckiego. Firmy w nim zrzeszone działają prężnie i podejmują cenne dla mieszkańców powiatu inicjatywy. Starosta podziękował za to wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz życzył wszystkim przedsiębiorcom aby swoje zadania biznesowe i społeczne realizowali z powodzeniem oraz pomocą władz samorządowych.


     
Spotkanie Noworoczne
Powiat Wałecki


Na zaproszenie Burmistrza Tuczna Krzysztofa Hary i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie Leszka Janiaka, Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz uczestniczył w Spotkaniu Noworocznym, które odbyło się w dniu 8 lutego 2013 r. w pałacu we Wrzosach.

W części oficjalnej burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli podziękowania m.in. dawnym włodarzom gminy, kolegom samorządowcom, organizatorom Dni Tuczna oraz tegorocznej edycji WOŚP. Spotkanie było również okazją do pochwalenia się sukcesami, podziękowań oraz zaprezentowania przyjezdnym tego, co w Tucznie najlepsze. W części artystycznej wystąpił tuczyński chór.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Zebrała się Kapituła

Dnia 4 lutego 2013 r. zebrała się w Starostwie Powiatowym Kapituła przyznająca nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" i nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego" w celu omówienia tegorocznych nominacji.

W skład Kapituły wchodzą członkowie Zarządu Powiatu Wałeckiego oraz laureaci nagrody "Laur Powiatu Wałeckiego" z roku poprzedniego i wszyscy którzy otrzymali nagrodę "Super Laur Powiatu Wałeckiego".

W posiedzeniu oprócz członków Zarządu Powiatu uczestniczyli:
 • Bogdan Białas Prezes "Metaltech" Sp. z o.o. w Mirosławcu
 • ks. Prałat dr Romuald Kunicki
 • Krzysztof Gwizdała Prezes KKT w Wałczu
 • Eugeniusz Tyma Prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Import-Export BROSET Sp. z o.o.
  w Wałczu
 • J. Mosiejczuk Wiceprezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Import-Export BROSET Sp. z o.o.
  w Wałczu
 • Wanda Grochowska - Skonieczna Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu
 • Jarosław Horodecki - Prezes Zarządu Firmy "Ekomech" w Wałczu
 • Roman Wiśniewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Lider Sukcesu 2012 w Pile
Powiat Wałecki

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu wzięli udział w Gali "Lider Sukcesu 2012", którą zorganizował Powiat Pilski w dniu 1 lutego 2013 r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" w Pile.

Zarząd Powiatu w Pile uhonorował nowych "Liderów Sukcesu" w kategoriach: Zdrowie i pomoc społeczna, Edukacja i nauka, Sport i turystyka, Kultura i sztuka, Gospodarka i przedsiębiorczość, Działalność społeczna i zawodowa, Rolnictwo i ochrona środowiska oraz Działalność gospodarcza prowadzona przy udziale środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.


     
Spotkanie zaprzyjaźnionych powiatów
Powiat Wałecki

W dniach 31 stycznia - 1 luty 2013 roku w Przyłęsku k. Strzelec Krajeńskich odbyło się spotkanie zarządów czterech powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego i wałeckiego.

Na spotkaniu omawiano najważniejsze problemy, jakie nurtują samorządowców wszystkich czterech powiatów, a także rozmawiano o współpraca pomiędzy powiatami. W spotkaniu w ciągu dwóch dni uczestniczyli zaproszeni goście: Witold Pahl - poseł na sejm R.P., Krzysztof Grabowski, wicewojewoda wielkopolski, Ryszard Mićko - wicewojewoda zachodniopomorski, Jan Świrepo - wicewojewoda lubuski, Jacek Hoffman - wicemarszałek woj. lubuskiego, Wojciech Drożdż - wicemarszałek zachodniopomorski, a także Bogdan Mucha - doradca wojewody lubuskiego d.s. transportu i Henryk Szczepanowicz - Departament Transportu U.M.W.W.
Samorządy reprezentowali członkowie Zarządów powiatów, przewodniczący Rad Powiatowych i osoby odpowiedzialne za współpracę miedzy powiatami.
Spotkanie otworzył gospodarz, starosta strzelecko-drezdenecki Andrzej Bajko, który przedstawił harmonogram spotkania, które miało służyć wypracowaniu wspólnych inicjatyw w dziedzinie kultury, turystyki i sportu.
Przedmiotem dyskusji były wydarzenia turystyczne, kulturalne i sportowe, które swoim zasięgiem obejmą cztery zaprzyjaźnione powiaty, a także wejdą do kalendarzy tworząc nową tradycję wspólnych imprez mających na celu współpracę między środowiskami działającymi w powiatach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz przypomniał, że w roku bieżącym wspólna impreza pn. "Spotkania na Miedzy" odbędzie się 5-6 lipca w Mirosławcu i zostanie połączona z drugim "Festiwalem Żubra" oraz turniejem piłki nożnej samorządowców. imprezą, tym razem z dziedziny kultury, którą zaproponowano byłby przegląd chórów. W bieżącym roku odbędzie się to wydarzenie w październiku w Czarnkowie, a w następnych latach w pozostałych, także cyklicznie. "Dany powiat organizuje przegląd u siebie i zaprasza po jednym zespole z każdego powiatu" W dziedzinie turystyki zaproponowano dwudniowy rajd rowerowy, a także dwudniowy spływ kajakowy wzdłuż Warty i Noteci od Czarnkowa do Gorzowa Wlkp. lub innej rzeki, krótszy odcinek i spokojniejszy nurt, np. rzeką Piławą w powiecie wałeckim.
Zaproponowano także stworzenie wspólnego loga-znaku, który symbolizowałby porozumienie powiatów oraz wspólnej mapy dla czterech powiatów. Nową wspólną imprezą ma być turniej tenisa Czterech Starostów, który w przyszłości będzie odbywał się przy okazji "Spotkań na Miedzy".
Na zakończenie spotkania starostowie powiatów: Józef Kruczkowski, Andrzej Bajko, Wiesław Maszewski i Bogdan Wankiewicz podpisali porozumienie umożliwiające poruszenie omawianych tematów na forum parlamentarnym oraz będące podstawą do wprowadzenia ich do strategii poszczególnych województw.


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego

Dnia 30 stycznia 2013 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki


Zarząd Powiatu omówił materiały na XXI sesję Rady Powiatu w tym:
 • informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu za 2012 r.;
 • informację na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2012 r.;
 • informację o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014 za rok 2012;
 • informację na temat realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 za rok 2012;
 • informację na temat pozyskiwania środków pomocowych w powiecie;
 • sprawozdanie w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Zarząd przyjął wstępną informację Skarbnika Powiatu z wykonania budżetu za 2012 r.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2013 r.


     
Konwent Samorządowców Powiatu Wałeckiego

Z udziałem Zarządu Powiatu i przedstawicieli samorządów gminnych w dniu 29 stycznia 2013 roku w Pałacu Wrzosy, gmina Tuczno odbył się Konwent Samorządowców Powiatu Wałeckiego.

Podczas Konwentu, jako pierwsza głos zabrała p. Dorota Rybarska - Jarosz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, która omówiła Wojewódzki Program Strategiczny pn. "Społeczeństwo" - jeden z ośmiu Programów Strategicznych Województwa Zachodniopomorskiego.
Program przewidziany na lata 2014-2020 zakłada pozyskiwanie środków UE na potrzeby podmiotów działających w obszarze Ekonomii Społecznej. Ze środków tych będzie można tworzyć brakujące ogniwa w obszarze ekonomii społecznej, takie jak np. Spółdzielnie Socjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Pomocy Chronionej, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywizacji Zawodowej itp. Pani dyrektor poinformował również, że w ramach tego programu wojewoda zachodniopomorski ma utworzyć 12 zakładów aktywizacji zawodowej, a w 2014 roku powstanie taki zakład w Powiecie Wałecki - jako 4 w województwie zachodniopomorskim. Program skierowany jest głównie do społeczności wiejskiej zamieszkującej tereny po byłych PGR-ach.
Pani dyrektor poinformowała również członków Konwentu, że w okresie 2014-2020 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego będzie podpisywał kontrakty lokalne na realizację ważnych zadań na rzecz społeczności lokalnych.
W ramach takiego kontaktu powstanie m.in. w Gminie Mirosławiec Zagroda Pokazowa Żubrów. Budowa zagrody rozpoczęła się w czerwcu 2011 r., natomiast zakończenie prac planowane jest na grudzień 2013 r.
Obecni na Konwencie samorządowcy wysłuchali informacji dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnej sytuacji na powiatowym rynku pracy oraz o wypracowaniu zasad współpracy w 2013 roku.
Omówiono propozycję p. Bogusławy Towalewskiej Burmistrz Miasta Wałcza przystąpienia Gmin i Powiatu Wałeckiego do Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego. Obecnie w SGPW są Gmina Miejska Wałcz, M i G Człopa, M i G Tuczno oraz Gmina Jastrowie). Powiat Wałecki i pozostałe gminy wyraziły swoją opinię, że przed przystąpieniem do SGPW oczekują od Stowarzyszenia przedstawienia realnego programu działania na najbliższe lata z uwzględnieniem możliwości absorpcji środków UE na realizację wspólnych działań.
Ponadto dyskutowano na temat gospodarki odpadami w świetle zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tej sprawie głos zabrał Arkadiusz Fiuk Prezes Firmy P.P.H.U. "EKO-FIUK" z Połczyna Zdroju, która jest zarządcą składowiska odpadów w Mirosławcu. Dyskutowano na temat możliwości odbioru odpadów na składowisku w Mirosławcu, ich segregacji oraz kosztów jednostkowych.
W dyskusji obecni na posiedzeniu Konwentu przedstawiciele samorządów gminnych zgłaszali własne propozycje współpracy.
Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz na przykładzie budowy ścieżki turystycznej do uprawiania "Nordic Walking" zaproponował samorządowcom, aby podjęli próbę realizacji wspólnych projektów w ramach środków RPO. Wspólne aplikowanie o środki UE zwiększyłoby szansę realizacji np. takiego projektu.
Rozmawiano również o XV Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania, który ma się odbyć w Powiecie Wałeckim w dniach 14-16 czerwca 2013 r. Organizatorami Festiwalu będą Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Miasto i Gmina Człopa oraz Powiat Wałecki.
Dyskutowano również na temat Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, która powstanie w Powiecie Wałeckim. Zadaniem Centrum będzie przetestowanie innowacyjnego projektu, który przewiduje wypracowanie polityki oświatowej powiatu (później regionu) tak, by powiązać kształcenie zawodowe z potrzebami rynku pracy.


     
Tomasz Zubilewicz w Starostwie

W dniu 28 stycznia 2013 r. Starosta Wałecki spotkał się w Starostwie Powiatowym z Tomaszem Zubilewiczem prezenterem pogody w Telewizji TVN, TVN24 i TVN Meteo.

Spotkanie było konsekwencją wstępnych rozmów przeprowadzonych z Tomaszem Zubilewiczem podczas cyklicznej już imprezy w Powiecie Wałeckim pn. "Tenis z Gwiazdami", na temat opracowania albumu - przewodnika po Powiecie Wałeckim. Autorem przewodnika miałby być Tomaszem Zubilewicz przy współudziale samorządów gminnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.
Tomasz Zubilewicz jest autorem przewodnika pt. "Polska na pogodę i niepogodę". Jest to praktyczny przewodnik na cztery pory roku po 40 urokliwych miejscach Polski. Publikacja pełna anegdot i ciekawostek autora oraz fotografii został sprzedana w nakładzie ponad 67 tys. szt. W 2007 roku Tomasz Zubilewicz został też uhonorowany nagrodą "Złote Pióro" przyznaną przez Chorwacką Izbę Turystyczną za najlepszą telewizyjną promocję turystyki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Turniej piłki nożnej dzieci

Dnia 27 stycznia 2013 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki był gościem podczas Turnieju Halowej Piłki Nożnej Dzieci Ligi Młodzika Młodszego, który odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół Miejskich nr 5 na Dolnym Mieście w Wałcz.


     
Spotkanie Noworoczne

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Spotkaniu Noworocznym, które odbyło się 25 stycznia 2013 r. w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.

Podczas uroczystego spotkania wręczane były nagrody Starosty Koszalińskiego w dziedzinie sportu, a uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Kameralnej "Kamerton" pod batutą Małgorzaty Kobierskiej.


     
Koncert Kolęd

Jerzy Goszczyński Wicestarosta uczestniczył w Noworocznym Koncercie Kolęd w wykonaniu Społecznego Ogniska Muzycznego, który odbył się w dniu 25 stycznia 2013 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu.


     
Spotkanie w Starostwie

W dniu 24 stycznia 2013 roku o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałczu, odbyło się spotkanie dotyczące działalności statutowej Społecznej Straży Rybackiej przy Zakładzie Rybackim w Wałczu.

W spotkaniu udział wzięli: Komendant i Członkowie Społecznej Straży Rybackiej przy Zakładzie Rybackim w Wałczu, Starosta Wałecki, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu oraz Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Spotkanie było kontynuacją rocznych spotkań roboczych. Analizie poddane zostały zadania które zostały wyznaczone do realizacji w 2012 roku.
Starosta Wałecki przedstawił działania jakie zostały podjęte mające na celu utworzenie w powiecie Wałeckim posterunku Państwowej Straży Rybackiej oraz zwiększenie przez nią ilości kontroli akwenów wodnych w powiecie wałeckim. W zadaniach do realizacji na przyszły rok zaplanowano przeprowadzenie 2 spotkań, które będą dotyczyły m.in. monitoringu i stanu wód w powiecie wałeckim oraz oceny działalności SSR.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
Pilotażowy program oświatowy

W dniu 23 stycznia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie w sprawie pilotażowego projektu realizowanego przez Powiat Wałecki pn. "Platforma Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego".

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, Włodzimierz Puzyna Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie i Marek Syrnyk Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu.
W Powiecie Wałeckim powstanie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, którego zadaniem będzie przetestowanie innowacyjnego projektu, który przewiduje wypracowanie polityki oświatowej powiatu (później regionu) tak, by powiązać kształcenie zawodowe z potrzebami rynku pracy.


     
V Rocznica katastrofy "CASY" w Mirosławcu
Powiat Wałecki


Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu reprezentował władze samorządowe Powiatu Wałeckiego podczas uroczystości upamiętniającej piątą rocznicę katastrofy samolotu CASA w Mirosławcu.

Dokładnie 23 stycznia 2008 r. o godz. 19.07 zaledwie 1300 m od pasa startowego lotniska w Mirosławcu samolot CASA C295 z 13. Eskadry Lotnictwa Transportowego w Krakowie zderzyła się z ziemią. Zginęło 20 oficerów Sił Powietrznych: 16 pasażerów i czwórka członków załogi. Wracali z Konferencji Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Na pokładzie było czterech członków załogi i 16 wysokiej rangi oficerów Sił Powietrznych, m.in. dowódcy 21. Bazy Lotniczej w Świdwinie, 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu i 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.


     
Dzień Babci i Dziadka

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu zorganizował w dniu 23 stycznia br. "Wieczorek z okazji Dnia Babci i Dziadka", który odbył się Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W uroczystości udział wzięli Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta, którzy przekazali symboliczny czek o wartości 2500 zł z przeznaczeniem na zajęcia rehabilitacyjne dla Członków Oddziału Rejonowego PZE,RiI w Wałczu.


     
Podsumowanie Roku Sportowego

Dnia 22 stycznia 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystym Podsumowaniu Roku Sportowego 2012 Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu, które odbyło się w Wałeckim Centrum Kultury.

Podczas uroczystości nie zabrakło pokazów karate, które rozpoczęli najmłodsi adepci Klubu, a po nich wystąpili starsi zawodnicy. Następnie Prezes Krzysztof Gwizdała podsumował działalność Klubu za rok 2012, w którym to zawodnicy KKT zdobyli 20 medali podczas Drużynowych Mistrzostw Polski w Wałczu. Starosta Wałecki i zaproszeni na uroczystość przedstawiciele władz samorządowych Gminy oraz Miasta Wałcz wręczali dyplomy i nagrody za osiągnięcia dla najlepszych zawodników.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
XX sesja Rady Powiatu
Powiat Wałecki


W dniu 21 stycznia 2013 r. w Sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyła się XX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2013 rok,
 • zmieniającej uchwałę nr XIX/140/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2013-2031.


     
Spotkanie Noworoczne w Mirosławcu

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty, Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu i Bogdana Białasa Przewodniczącego Rady Powiatu w dniu 18 stycznia 2013 r. w mirosławieckim Ośrodku Kultury odbyło spotkanie noworoczne, które było również oficjalną Inauguracją 2013 - Roku Żubra w Mirosławcu.

W uroczystym podsumowaniu - obok przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Wałeckiego, udział wzięli zaproszeni goście, wśród których byli m. in.: Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, przedsiębiorcy, dyrektorzy zakładów i spółek, przedstawiciele służb mundurowych, prokuratury oraz duchowieństwa.
Uroczystość rozpoczęli i prowadzili Piotr Pawlik burmistrz Mirosławca oraz Piotr Czech przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu. Po przywitaniu przypomnieli oni najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia, jakie miały miejsce w roku ubiegłym. Wspomniano nie tylko o inwestycjach, ale także zaakcentowano imprezy i przedsięwzięcia, które były najbardziej istotne w życiu mieszkańców.
Poseł Paweł Suski pogratulował władzom samorządowym trafnego wyboru żubra jako symbolu Mirosławca, wspomniał, że nie bez powodu gmina staje się dzięki temu coraz bardziej rozpoznawalna w Polsce.
Spotkanie było okazją do podsumowania dokonań minionych 12 miesięcy oraz podziękowania ludziom, którzy wspierają samorząd. Piotr Pawlik i Piotr Czech wręczyli z tej okazji okolicznościowe statuetki "Mirosławieckich Skrzydeł".
Uroczystość uświetniły swoimi występami tancerki zespołu "Abrakadabra" działającego przy OK w Mirosławcu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konwent Starostów Powiatów

Dnia 18 stycznia 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Konwencie Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu.

W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2013-go - Rokiem Osób Niepełnosprawnych tematem wiodący obrad Konwentu były "Osoby niepełnosprawne na rynku pracy". W Konwencie uczestniczyli m.in.: Pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych, Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Zachodniopomorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON w Szczecinie, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy.

Konwent zajmował się tematami:
 • Przedstawienie propozycji nowego podejścia do rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością - w ramach Wojewódzkiego Programu Strategicznego "Społeczeństwo" (aspekt społeczny i ekonomiczny);
 • Wyjaśnienie mechanizmu finansowania zadań samorządów - z wykorzystaniem algorytmu środków PFRON;
 • Program "Aktywny Samorząd" - inne propozycje refundacji zadań dla osób niepełnosprawnych;
 • Omówienie możliwości systemowych rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnością - na przykładzie Kołobrzegu;
 • Fundusz Pracy oraz Europejski Fundusz Społeczny - środki finansowe na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w roku 2013;
 • Zmiany organizacyjne w Inspekcjach Sanitarnych w Województwie Zachodniopomorskim od 1.01.2013 r. oraz zachowanie co do restrykcji tej inspekcji do końca 2013 r.
 • Projekt "Szkoła pełna nauki dla Województwa Zachodniopomorskiego"


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki

Dnia 17 stycznia 2013 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd Powiatu podjął uchwały m.in. w sprawie:
 • opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Budowa drogi lokalnej łączącej ul. Zdobywców Wału Pomorskiego i ul. 12 Lutego w Wałczu - Etap II budowa drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+130";
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałeckiego;
 • planów finansowych budżetu Powiatu Wałeckiego na 2013 rok.
Zarząd przyjął informacje:
 • o stanie bieżącego zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Wałeckiego w sezonie zimowym 2012/2013;
 • na temat planu zadań remontowych na drogach powiatowych w 2013 r.
Zarząd podsumował również swoją pracę za rok 2012.


     
Najważniejsza jest profilaktyka
Powiat Wałecki

Starostwo Powiatowe w Wałczu otrzymało podziękowanie za zaangażowanie w realizację w 2012 roku w powiecie wałeckim programu profilaktyki chorób nowotworowych poprzez optymalizację diety.

Badania ostatnich lat wykonane głównie w USA, a także w szeregu innych krajów wskazują, że zachorowalność na nowotwory złośliwe i umieralność z ich powodu może być wielokrotnie zmniejszona dzięki optymalizacji stężenia selenu w organizmie. Program realizowany przez Powiat Wałecki obejmuje:
1. Edukację - cykliczne spotkania z mieszkańcami tj. lokalne akcje medialne.
2. Badania stężenia selenu - skierowanie badań do 3 grup pacjentów:
 • członkiń stowarzyszeń kobiet z rakiem piersi;
 • osób z rozpoznaną w Onkologicznej Poradni Genetycznej SPSK-2/PUM wysoką genetyczną predyspozycją do nowotworów.
Przypomnijmy, że w ramach VI Marszu życia i nadziei, który odbył się w październiku 2012 r. pod honorowym patronatem Starosty Wałeckiego mieszkańcy Wałcza mogli wysłuchać wykładu dr hab. n. med. prof. Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie Jacka Gronwalda pt. "Postępy w testach DNA, badaniach kontrolnych w leczeniu i profilaktyce raka piersi" oraz o wpływie zawartości selenu w organizmie na zachorowalność na choroby nowotworowe.


     
Jubileusz Zespołu Tanecznego "Abrakadabra"

11 stycznia 2013 roku w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu odbyły się Uroczystości z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności artystycznej zespołu tanecznego "ABRAKADABRA" z Mirosławca.

Na Uroczystości z okazji Jubileuszu 25-lecia Zespołu Tanecznego "Abrakadabra" Starostę Wałeckiego reprezentował Piotr Suchojad pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu, który jest również radnym Rady Miejskiej w Mirosławcu.
Obchody Jubileuszu rozpoczęły się od krótkiego pokazu filmów, zdjęć i wywiadów z udziałem tancerek zrobionych podczas niezliczonych wyjazdów, festiwali i turniejów. Wywołało to szczególny entuzjazm wśród dużej grupy obecnych na Uroczystości byłych już uczestniczek zajęć tanecznych. W części artystycznej zespół zaprezentował swoje aktualne układy taneczne, po czym był czas na podziękowania i gratulacje kierowane w stronę zespołu oraz Pani Katarzyny Zajączkowskiej - opiekunki grupy prowadzącej zajęcia nieprzerwanie od 25 lat. Wieczór zakończył się wspólnym poczęstunkiem, podczas którego symboliczną lampką szampana i tortem uczczono Jubileusz, życząc zespołowi wytrwałości w pracy oraz kolejnych sukcesów.


     
Powiat Wałecki
Wizyta w Powiecie Osnabrück

W dniach 11-12 stycznia 2013 r. Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu oraz Michał Cebula Pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu przebywali w zaprzyjaźnionym Powiecie Osnabrück na corocznych obchodach Otwarcia Nowego Roku.
     
Bale studniówkowe

W dniach 10-12 stycznia br. w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wałeckiego odbywały się tradycyjne Bale Studniówkowe.
Na zaproszenie tegorocznych maturzystów II Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w balu, który odbył się w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie w Wałczu. Starosta życzył wszystkim maturzystom pomyślnych wyników na egzaminie dojrzałości oraz udanej zabawy.


     
Autobus dla Zespołu Szkół nr 1
Powiat Wałecki


Powiat Wałecki zakupił nowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu.

Środki na zakup pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - z "Programu wyrównywania różnic między regionami w obszarze D" oraz z budżetu Powiatu Wałeckiego. Autobus marki Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI może przewozić 19 osób + kierowca, w tym jedno przystosowane do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Pojazd będzię służył uczniom ZS nr 1 i już 26 stycznia br. pojadą nim na olimpiadę biologiczną do Szczecina.


     
Wysokie miejsce Powiatu Wałeckiego

Powiat Wałecki zajął wysokie piąte miejsce w Rankingu Powiatów Polskich o wielkości do 60 tys. mieszkańców za rok 2012. Jest to najwyższe miejsce, jakie zajął powiat wałecki w rankingu, którego organizatorem jest Związek Powiatów Polskich.

Celem Rankingu Powiatów jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych powiatów w kraju, promowanie ich w skali kraju, a także integracja mieszkańców i środowisk samorządowych.


     
Spotkanie opłatkowe

W dniu 8 stycznia 2013 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki uczestniczył w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Koło Związku Sybiraków w Wałczu, które odbyło się w Klubie Wojskowym przy ulicy Mazowieckiej.


     
Podsumowanie Roku Sportowego

Dnia 5 stycznia 2013 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki uczestniczył w uroczystym Podsumowaniu Roku Sportowego 2012 Uczniowskiego Klubu Sportowego "Czwórka", które odbyło się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu.


     
Konkurs Kolęd i Pastorałek

Organizatorem XII Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył się 4 stycznia 2013 r. w Wałeckim Centrum Kultury było Starostwo Powiatowe w Wałczu i Urząd Miasta Wałcz.

W konkursie udział wzięło ok. 50 dzieci i młodzieży z sześciu województw (dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego). Grand Prix XII Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek zdobyła Karolina Łopuch z Bielawy, która z rąk Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego odebrała czek na 1000 zł. Pozostali wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Przy organizacji konkursu uczestniczyli także Zespół Szkół nr 3 w Wałczu, WCK oraz Szkoła Muzyczna Casio w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkanie opłatkowe z biskupem

Dnia 3 stycznia 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w dorocznym spotkaniu opłatkowym przedstawicieli samorządu lokalnego z Edwardem Dajczakiem Biskupem Koszalińsko - Kołobrzeskim, które odbyło się w Centrum Edukacyjno - Formacyjnym w Koszalinie.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII