POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Dożynki prezydenckie w Spale

Ponad dwudziestu rolników z powiatu wałeckiego uczestniczyło w dniach 14-15 września 2013 r. w Dożynkach Prezydenckich w Spale, na które zaproszenie otrzymali od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Agnieszka i Mirosław Ignaszakowie z Lubieszy zorganizowali grupę "wałeckich rolników", której wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele polowym Armii Krajowej w Spale. Po Mszy Para Prezydencka przywitała się z przedstawicielami wszystkich szesnastu województw, które przygotowały na uroczystość niezwykłe wieńce.
Po powitaniu, korowód na czele z Parą Prezydencką ruszył na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie odbył się ceremoniał dożynkowy. Dla uczestników dożynek organizatorzy przygotowali m.in.: Miasteczko regionów, Aleje Twórców Regionów oraz kiermasz produktów. Na koniec obchodów dla zgromadzonych gości zagrał zespół "Enej".


     
Jubileusz koronacji figury Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu

W dniu 15 września 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystościach z okazji Jubileuszu 25-lecia koronacji figury Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Uroczystej Mszy św. przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski.

Mija już 25 lat, jak to 18 września 1988 r. koronacji figury Matki Boskiej Bolesnej dokonał Jego Eminencja Ks. Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski. Koronacja ta była godnym uczczeniem Matki Bożej i podziękowaniem za Jej opiekę nad nami.
Skrzatusz leży w połowie drogi pomiędzy Piłą a Wałczem. W XV wieku było to już miasteczko. Do roku 1575 figura Matki Bożej znajdowała się w Mielęcinie koło Tuczna. Na skutek zamieszek religijnych w okresie Reformacji gotycką Pietę przeniesiono do nowego kościoła w Skrzatuszu. Od 1605 r. zaczęto spisywać fakty niezwykłych uzdrowień.
W roku 1660 biskup poznański Wojciech Tolibowski powołał komisję, która potwierdziła ich nadzwyczajność. Kroniki podają, że w XVII wieku na uroczystości odpustowe do Skrzatusza przybywało 10 tysięcy pielgrzymów. Na uroczystości jubileuszowe przybyło do Skrzatusza kilka tysięcy wiernych.


     
Dożynki powiatowe w Biesiekierzu

Powiat Koszaliński uroczystości z okazji Święta Plonów zorganizował w dniu 14 września 2013 r. w Biesiekierzu, podczas których powiat wałecki reprezentował Starosta Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dożynki rozpoczął barwny korowód kroczący na boisko sportowe, gdzie odbyła się Msza św., po której tradycyjnie podzielono się dożynkowym chlebem. Podczas dożynek można było podziwiać występny lokalnych zespołów i wziąć udział w tradycyjnych dożynkowych konkursach. Mieszkańców jak i gości tanecznymi utworami zabawiał zespół "Balans".


     
XI Konferencja naukowa w Wałczu

W dniach od 12-14 września 2013 roku w COS OPO w Wałczu odbyła się XI Konferencja Naukowa - XV Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego. Były to już XV warsztaty nadzoru budowlanego, których organizatorem był Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział w Poznaniu.

Komitet honorowy konferencji stanowili: Paweł Suski, Bogdan Wankiewicz, Bogdan Białas, Tomasz Błaszczyński, Wiesław Buczkowski, Maria Chromińska, Kazimierz Czapliński, Waldemar Czternasty, Jerzy Gładysiak, Ewa Górska, Wiesława Horst, Stanisław Janik, Henryk Januszek, Aleksandra Jasiak, Klaudia Jaskuła, Ryszard Kabat, Barbara Ksit, Piotr Kuryło, Katarzyna Lis, Włodzimierz Łęcki, Jerzy S. Marcinkowski, Zygmunt Meyer, Adam Minkowski, Józef Orczyk, Leszek Pacholski, Kazimierz Pająk, Jan Paradysz, Daniel Pawlicki, Kazimierz Robaszkiewicz, Andrzej Skarzyński, Małgorzata Słodowa-Hełpa, Grzegorz Słowek, Jerzy Stroński, Piotr Świderski, Jan Szambelańczyk, Franciszek Tomaszewski, Edwin Tytyk, Jerzy Witczak, Paweł Ziemski, Maciej Żukowski.

Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas konferencji poruszano m.in. zagadnienia:
 • Elektroniczne usługi dla rozwoju samorządów w aspekcie budowy społeczeństwa informacyjnego
 • Finansowe aspekty zarządzania rozwojem lokalnym w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy, Środowisko - Ergonomia
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Polityka społeczna w zarządzaniu lokalnym
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Prawo budowlane w praktyce
 • Budownictwo hydrotechniczne
 • Problemy geotechniki w procesie inwestycyjnym
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem jak i również tradycją warsztatów była wymiana poglądów i doświadczeń praktyków i naukowców na temat oceny ekonomiczno społecznych i organizacyjno-technicznych uwarunkowań funkcjonowania ustawy prawo budowlane.
W dniu 13 września br. tematem konferencji była sesja zatytułowana "Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym", podczas której swój wykład na temat "Rola samorządu terytorialnego na rzecz ekonomii społecznej" wygłosił Bogdan Wankiewicz.
Warsztaty poświęcone były m.in. problemom finansowania, aspektom zarządzania rozwojem lokalnym w jednostkach samorządu terytorialnego, zarządzanie zasobami ludzkimi, polityką społeczną w zarządzaniu lokalnym oraz elektronicznym usługom dla rozwoju samorządów w aspekcie budowy społeczeństwa informacyjnego.
Ostatniego dnia konferencji odbyła się sesja wyjazdowa śladami kapliczek Powiatu Wałeckiego pn. Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 - "Nie od Razu Polskę Zbudowano".


     
Dożynki Powiatowe 2013 w Lubieszy

Tegoroczne Dożynki Powiatowe odbyły się w dniu 8 września 2013 r. w Lubieszy gmina Tuczno. Nad przygotowaniami do uroczystości czuwało Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy Tuczno.

Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Jana Chrzciciela w Lubieszy. Po zakończeniu ceremonii korowód dożynkowy udał się w kierunku boiska sportowego, gdzie rozpoczęła się część obrzędowo - artystyczna zapoczątkowana występem zespołu z Roska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna, Marek Matela Wiceburmistrz Miasta Wałcz, Monika Stąporek Sekretarz Mirosławca, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Janusz Bartczak Z-ca Wójta Gminy Wałcz, Piotr Łosiewski Prokurator Rejonowy w Wałczu, Jacek Cegieła Komendant Powiatowy Policji w Wałczu, Kazimierz Maciejewski Komendant Powiatowy PSP w Wałczu, Jan Krawczuk Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Koszalinie, Wiktor Kwaśniewski Kierownik Biura Powiatowego AR i MR w Mirosławcu, Piotr Hermanowicz Kierownik TZDR w Wałczu, delegacje z wieńcami dożynkowymi oraz tegorocznymi plonami - chlebem i owocami oraz zaproszeni goście, mieszkańcy powiatu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po przemówieniu gospodarzy dożynek Starosty Wałeckiego i Burmistrza Tuczna oraz Pawła Suskiego Posła na Sejm RP odbyło się uroczyste przekazanie chleba. Bochen chleba na ręce Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza przekazali Starostowie Dożynek - Małgorzata Bródka oraz Adam Stańczyk. Starosta dokonał symbolicznego podzielenia chleba pomiędzy burmistrzami i wójtem, a następnie przedstawiciele samorządów podzielili się chlebem ze wszystkimi zebranymi na placu.
Tradycyjnie przed sceną ustawiono uczestniczące w konkursie wieńce dożynkowe, przygotowane przez każdą z gmin powiatu. Komisja uznała, że najładniejszy wieniec wykonały Jeziorki (gm. Tuczno), a dwa II miejsca przynano dla Jaglic (gm. Człopa) i Gostomii (gm. Wałcz).
Dożynki powiatowe były również okazją do wyróżnienia najlepszych rolników. Starosta Wałecki wraz z przedstawicielami gmin wręczyli nagrody i podziękowania dla osób, które zostały wytypowane przez Wójta, Burmistrzów oraz Starostę. Nagrody otrzymali Wojciech Laudyński z Przelewic, gm. Człopa, Marian Wilk z Piecnika, gm. Mirosławiec, Leszek Durecki z Tuczna, Bogusław Olejnik - Wałcz Drugi gm. Wałcz, Jacek Bródka - Załom gm. Człopa oraz Andrzej Przywecki zamieszkały w Ostrowcu gm. Wałcz.
W trakcie imprezy odbywały się liczne konkursy i zabawy. Wystąpił klub seniora z Człopy, zespół ludowy "Mirosławiacy" oraz młode talenty z Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie. W dalszej części programu zaprezentowały się także Zespoły Śpiewacze "Chabry" oraz "Czeremcha" z Wałcza.
Szereg atrakcji czekały także na zwiedzających stoiskach twórców ludowych. Przepiękne wyroby ze słomy, wikliny oraz atrakcyjne rzeźby, wypieki i trunki można było nie tylko oglądać, ale także otrzymać. Swoje stoiska promocyjne wystawili m.in.: Zachodniopomorski Oddział Regionalny AR i MR w Szczecinie, Urząd Pracy, KRUS, Starostwo Powiatowe, PWSZ z Wałcza, Lokalna Grupa Rybacka z Choszczna oraz sołectwa z gmin Powiatu Wałeckiego.
Na koniec uczestników dożynek to tańca porwały gwiazdy wieczoru "Justyna i Piotr". Powiatowe dożynki okazały się udaną imprezą, której sprzyjała nie tylko dobra pogoda, ale także licznie przybyli goście i uczestnicy, którzy po zakończeniu części oficjalnej, bawili się do późnych godzin nocnych.


     
PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W "NARODOWYM CZYTANIU"

Starostwo Powiatowe w Wałczu włączyło się do ogólnopolskiej akcji "Narodowego Czytania" i w sobotę 7 września br. w pięknej scenerii "Aten Wałeckich", przy sprzyjającej słonecznej pogodzie odbyło się czytanie "Zemsty " Aleksandra Fredry.

Swój kunszt aktorski zaprezentowali w pierwszym akcie Pan Starosta Bogdan Wankiewicz wcielając się w rolę Cześnika i Pan Tomasz Chruścicki jako Dyndalski. Potem wszystko potoczyło się jak z płatka. W męskie role "Zemsty" wcielili się: Poseł Paweł Suski, Radny Rady Powiatu Tadeusz Węgrzynowski oraz Piotr Kurzyna. Na szczególne jednak uznanie zasługują aktorzy, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu Panowie: Zbigniew Charkiewicz, Łukasz Król i Jacek Mazur, którzy bez żadnych problemów poradzili sobie z wybranymi przez siebie rolami, mieli też skąd brać przykład, gdyż ich szefowa Pani Jadwiga Kosidło bardzo wiarygodnie odegrała rolę Klary. Nie można też nie wymienić tutaj Pana Jerzego Worytko, pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej w Wałczu, który świetnie odnalazł się w roli Rejenta. Natomiast Pani Jolanta Parandyk z wielkim zaangażowaniem odegrała rolę Podstoliny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
"Zemstę "czytały też osoby, które z marszu przyszły, najpierw z ciekawości co się dzieje, jako słuchacze, a potem wzięli udział w czytaniu. Im szczególnie dziękujemy.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też wybrane aforyzmy z "Zapisków Starucha" Aleksandry Fredry, które były wywieszone na ogrodzeniu szkoły. Czytający (a było ich wielu) podkreślali, że mimo upływu lat są bardzo aktualne, bo trudno nie uznać za aktualne powiedzenia: "Gdzie interes dmucha, przyjaźń krucha", "Jak dłużnik ma gorączkę, wierzyciela febra trzęsie", czy też "Mało uradzi, gdzie wielu radzi".
"Narodowemu Czytaniu" towarzyszyła wystawa twórczości Aleksandra Fredry przygotowana przez Panią Marzenę Łopatkę - dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu. Na miejscu też można było stemplować przyniesione przez uczestników książki Aleksandra Fredry specjalną pieczęcią przysłaną z Kancelarii Prezydenta RP.
Uzyskaliśmy również informację, że członkowie wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku biorący udział w spływie kajakowym rzeką Dobrzycą na zakończenie tego spływu czytali fragmenty "Zemsty" Aleksandra Fredry.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starostwo Powiatowe w Wałczu dziękuje wszystkim, którzy w tym roku przyłączyli się do "Narodowego Czytania", również lokalnym mediom, które informowały o tym przedsięwzięciu.
Zapraszamy wszystkich do Narodowego czytania za rok. Już wiadomo, że będą to dzieła Henryka Sienkiewicza.


     
Dzień Działkowca w ROD Wypoczynek w Wałczu

Dnia 6 września br. w Rodzinnych Ogrodach Działkowych "Wypoczynek" w Wałczu działkowcy mieli swoje święto. Ogrodnicy zebrali się na uroczystość bardzo liczną grupą wraz z rodzinami.

Na obchodach obecny był Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, który wręczył Markowi Borowskiemu prezesowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Wypoczynek" list gratulacyjny. Starosta w imieniu władz samorządowych Powiatu Wałeckiego złożył całemu Zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wypoczynek" w Wałczu i wszystkim działkowcom serdeczne życzenia i gratulacje.


     
Forum Ekonomiczne w Krynicy

W dniach 3-5 września 2013 roku po raz 23 na Forum Ekonomicznym w Krynicy spotkali się najważniejsze postaci świata polityki i biznesu z Europy Środkowo-Wschodniej. Polskę reprezentował m.in. premier Donald Tusk z szefami najważniejszych resortów, zaś Powiat Wałecki Starosta Bogdan Wankiewicz.

Podczas Forum eksperci odpowiadali m.in. na pytania o bezpieczeństwo międzynarodowe, czy NATO wymaga reform oraz o efektywność systemów podatkowych w różnych krajach i ich wpływ na rozwój gospodarczy.
Debaty Forum odbywały się w blokach tematycznych, najważniejsze z nich to: makroekonomia, biznes i zarządzanie, forum energetyczne, innowacje i zrównoważony rozwój, ochrona zdrowia, polityka międzynarodowa, Forum NGO i społeczeństwo, Unia Europejska i sąsiedzi, państwo i reformy oraz nowa gospodarka.


     
74 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 2 września 2013 r. odbyły się uroczystości z okazji 74 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Delegacje władz samorządowych Powiatu Wałeckiego oraz Miasta Wałcz, wojska, oświaty, organizacji kombatanckich, związków i pozostałych instytucji oddały hołd ofiarom II Wojny Światowej i złożyły kwiaty pod pomnikiem na Cmentarzu Wojennym w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014

Dnia 2 września 2013 r. w pięciu szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Wałeckiemu uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2013/2014.

W Zespole Szkół nr 1 w nowym roku szkolnym uczęszczać będzie w sumie 323 uczniów, z czego 107 stanowić będą nowi pierwszoklasiści. W uroczystości rozpoczęcia roku Powiat reprezentował Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Łożecki. Do Zespołu Szkół nr 2 w wyniku naboru do klasy pierwszej przystąpi 112 absolwentów gimnazjum a wszystkich uczniów w szkole będzie 395. Nowy rok szkolny otworzył w tej placówce Wicestarosta Jerzy Goszczyński.
Starosta Powiatu Bogdan Wankiewicz natomiast, witał po wakacyjnej przerwie 500 uczniów Zespołu Szkół nr 3. 191 z Nich to uczniowie klas pierwszych. 534 uczniów będzie uczęszczać do Zespołu Szkół nr 4 RCKU, gdzie w rozpoczęciu roku uczestniczył Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny. 136 osób to uczniowie klas pierwszych.
Do ostatniej szkoły ponadgimnazjalnej II Liceum Ogólnokształcącego udał się Poseł na Sejm RP Paweł Suski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego Józef Kropielnicki. Nowy rok szkolny witali w obecności 299 uczniów szkoły, do której w wyniku naboru w roku 2013/2014 przystąpi 95 pierwszoklasistów.
W sumie do klas pierwszych przystąpi 641 absolwentów gimnazjum, a we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych uczyć się będzie 2051 osób.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Festyn Lotniczy w Mirosławcu z MiGiem-29

Podobnie jak w latach ubiegłych 12. Komenda Lotniska zorganizowała Festyn Lotniczy, który z roku na rok cieszy coraz większą popularnością wśród mieszkańców Powiatu Wałeckiego oraz wielu gości z całej Polski. W tym roku impreza pod nazwą "Weekend pod Lotniczym Niebem" odbyła się w sobotę w dniu 31 sierpnia.

Na zaproszenie Dowódcy 12. Komendy Lotniska ppłk Bogdana Ziółkowskiego i Piotra Pawlika Burmistrza Mirosławca imprezę odwiedziło wiele gości w tym m.in.: Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu i Jacek Cegieła Komendant Powiatowy Policji w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Największą atrakcją festynu była prezentacja w powietrzu samolotu myśliwca z Mińska Mazowieckiego MiG-29 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, który do pokazów dynamicznych wystartował dwa razy. Poza tym dla gości przygotowano wystawę statyczną. Do Mirosławca przyleciały dwa samoloty transportowe z Powidza oraz dwa śmigłowce z Pruszcza Gdańskiego. 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego przysłało Bryzę oraz Herculesa, a 49. Baza Lotnicza Mi-2 oraz Mi-24. Na wystawie prezentowany był także samolot Su-22, który kiedyś bazował w Mirosławcu (obecnie tylko w Świdwinie) oraz BSR-y z miejscowego dywizjonu rozpoznania powietrznego. Pokazy MIG-29 w powietrzu można było obserwować na specjalnie przygotowanym telebimie. Dla odwiedzających lotnisko przygotowano także m.in. pokazy sprzętu i uzbrojenia 8. Pułku Przeciwlotniczego z Koszalina, pokazy służb mundurowych (policji, grupy antyterrorystycznej, straży pożarnej), wystawę modeli samochodów z salonów samochodowych, występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania oraz występy artystyczne i rozrywkowe.
Impreza współfinansowana była przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Gminę i Miasto Mirosławiec organizowana jest przez 12. KL oraz Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa Wojskowego w Mirosławcu.


     
Zakończenie Lata z PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu i Stowarzyszenie "MożeMy" zorganizowali w dniu 31 sierpnia 2013 r. imprezę dla mieszkańców Wałczu na "Zakończenie Lata", która odbyła się na plaży jez. Zamkowego przy ul. Bydgoskiej.

Na zaproszenie Pani Jolanty Witek Rektor PWSZ w Wałczu w otwarciu imprezy uczestniczył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Organizatorzy przewidzieli dla mieszkańców Wałcza wiele atrakcji w tym mi.in.: Finał turnieju SIATKÓWKI PLAŻOWEJ o Puchar Pani Rektor PWSZ, Grillowanie z Mrówką, ZUMBA PARTY i koncert zespołu NATURAL DREAD KILLAZ.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Dożynki w Mirosławcu Górnym

Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się w dniu 31 sierpnia 2013 r. w Mirosławcu Górnym nie zabrakło tradycyjnego przemarszu dożynkowego korowodu, Mszy świętej oraz wręczenia przez burmistrza Piotra Pawlika sołtysom symbolicznego bochenka chleba upieczonego z tegorocznych zbiorów.

Wśród uczestników imprezy nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego, Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu i Józefa Kropielnickiego Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu . Święto Plonów było również okazją do podsumowania efektów całorocznej trudnej pracy rolników.


     
XXV sesja Rady Powiatu

W dniu 29 sierpnia 2013 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, odbyła się XXV sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Rada Powiatu podjęła m.in. uchwały w sprawie:
 • wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
 • zmieniającej uchwałę Nr XXI/158/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku;
 • apelu o uwzględnienie budowy obwodnicy Miasta Wałcz na liście inwestycji nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 z możliwością jej rozpoczęcia w 2014 roku.
Rada Powiatu przyjęła m.in. informacje na temat:
 • wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za I półrocze 2013 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego;
 • wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu za I półrocze 2013 roku;
 • stanu zatrudnienia i bezrobocia w Powiecie Wałeckim za I półrocze 2013 r.;
 • realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu;
 • o wykonanych i prowadzonych inwestycjach przez powiat w 2013 r. wraz z informacją o wielkości otrzymanych środków zewnętrznych.


     
IV Wałecki Wyścig Rowerowy MTB

Ponad 300 zawodniczek i zawodników z północnych województw Polski rywalizowało w 7 edycji Grand Prix Wielkopolski w maratonach MTB, zorganizowanej przez Wałecki Klub Turystyki Rowerowej, który odbył się w dniu 25 sierpnia 2013 r. w Wałczu.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Janusz Barczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz.
Cykl Grand Prix składa się z 9 wyścigów, w których uczestniczą doświadczeni zawodnicy oraz amatorzy. Głównym celem imprezy jest propagowanie kolarstwa sportowego i turystycznego. Przygotowania do organizacji trwały kilka miesięcy, w które zaangażowano ponad 30 osób. Organizatorzy przygotowali dwie, dobrze oznakowane trasy. Kolarze mieli do pokonania 40 lub 60 kilometrów, głównie po leśnych ścieżkach Nadleśnictwa Płytnica. Trasa była urozmaicona i wymagająca dużego wysiłku, ponieważ było sporo piasku i podjazdów. Start i metę usytuowano na boisku przy ZS nr 2 przy ulicy Budowlanych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W dniu 25 sierpnia odbyły się nie tylko maratony. W przejażdżce rodzinnej na dystansie około 6 kilometrów wzięło udział ponad 40 osób. Przygotowano również stoiska handlowe i zjeżdżalnie dla dzieci. Na start na dystansie mega zdecydowało się 86 osób, a finisz dostarczył widzom sporo emocji. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, upominki wylosowano również wśród wszystkich uczestników, a lista sponsorów i wspierających obejmowała prawie 20 pozycji. szczegóły i wyniki na stronie www.wktr.com.pl


     
Inwestycja w COS - OPO w Wałczu
Powiat Wałecki


W dniu 23 sierpnia 2013 r. pomiędzy COS - OPO w Wałczu, a Tamex Obiekty Sportowe S.A. została podpisana umowa na roboty budowlane obejmujące przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego z budynkiem zaplecza w COS - OPO w Wałczu.

Inwestycja realizowana będzie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będącego w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki za łączną kwotę około 20 736 000,00 zł. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane zostało na przełom sierpnia i września 2013 r., a jej zakończenie na czerwiec 2015 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W ramach inwestycji powstanie budynek obsługi zawodów mieszczący 40 dwuosobowych pokoi (80 miejsc noclegowych), sale konferencyjne, sale odpraw zawodników oraz szatnie. Obiekt sportowych składał się będzie z boiska z trawy syntetycznej przeznaczonej do gry w hokeja na trawie i do gry w piłkę nożną oraz z bieżni lekkoatletycznej wraz ze skoczniami do skoku w dal, trójskoku, rozbiegami do skoku wzwyż i skoku o tyczce. Cała płyta boiska posiadać będzie system nawadniająco - drenażowy zapewniający optymalne warunki podczas zajęć treningowych i meczy.
źródło: www.walcz.cos.pl


     
Prace nad projektem porozumienia w sprawie dróg

W dniu 21 sierpnia 2013 r. w sali narad Urzędu Gminy Wałcz odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu Wałeckiego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu z Wójtem Gminy Wałcz oraz członkami Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Wałcz w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg w powiecie wałeckim z jednoczesnym nadaniem im kategorii gminnej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie miało charakter roboczy i służyło wypracowaniu treści porozumienia pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą Wałcz w sprawie niektórych odcinków dróg powiatowych.
Celem takiej inicjatywy Zarządu Powiatu jest dobro mieszkańców powiatu i wszystkich użytkowników dróg w naszym rejonie. Podpisane porozumienie umożliwi samorządowi Gminy Wałcz podejmowanie działań i wykonywanie prac remontowych dróg w miejscach, w których powiat by ich nie wykonał ze względu na małe środki finansowe i priorytety.
Powiat Wałecki przeprowadzi całą procedurę pozbawienia kategorii niektórych odcinków dróg powiatowych oraz przygotuje tekst porozumienia uwzględniając wszystkie wypracowane na spotkaniu uwagi.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII