POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Dzień Edukacji Narodowej w Wałczu

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 11 października 2013 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyły się miejskie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Starosta wręczył upominki i listy gratulacyjne dla nauczycieli: Anna Laseckiej, Marii Bukis i Teresy Słowińskiej.
W uroczystościach uczestniczyły: władze miasta Wałcz, dyrektorzy wałeckich szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i pracownicy administracji, przedstawiciele policji, straży pożarnej, prokuratury oraz duchowieństwa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wałczu

Z udziałem Anny Mieczkowskiej Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Bogdana Białasa Przewodniczącego Rady Powiatu w środę 9 października 2013 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2013/2014 w Wałczu.

Gaude Mater w wykonaniu uczelnianego chóru zabrzmiało po raz pierwszy dla wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynają właśnie nowy etap w swoim życiu. Podobnie jak w roku ubiegłym Inauguracyjna Roku Akademickiego zorganizowana była dla szerszego grona akademickiego tj. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu, zaś główne inauguracyjne obchody odbyły się w Wałeckim Centrum Kultury. Na wstępie wszyscy wysłuchali Hymnu Państwowego, a gospodarz uroczystości Rektor PWSZ dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek powitała zaproszonych gości.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wykład inauguracyjny wygłosiła Rektor PWSZ dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek, która w swoim wystąpieniu mówiła o sukcesach uczelni - jej studentów i pracowników naukowych oraz nowych kierunkach kształcenia i planach na kolejne lata. Pani Rektor przedstawiła planowane inwestycje w PWSZ w Wałczu, szerzej omawiając plan budowy nowego laboratorium i sal na potrzeby kierunku inżynieryjnego. Inauguracja była również okazją do podpisania preumowy przez rektor PWSZ Jolantę Witek i Anna Mieczkowska Wicemarszałek, na budowę centrum badawczo - rozwojowego przy PWSZ, w skład którego będą wchodzić nowoczesne laboratoria badawcze. Wartość inwestycji wyniesie 7,5 mln zł. Inwestycja ta powstanie dzięki zrzeszeniu największych firm branży metalowej na naszym terenie w tzw. "Klastrze Metalika". Zadaniem centrum będzie sfera badawczo - rozwojowa, czyli tworzenie nowych technologii i patentów. Laboratoria będą służyć technologiom m.in. szybkiego prototypowania, zaawansowanych technologii pomiarowych, technik hydrostrumieniowych, technik laserowych i spawalnictwa oraz technologii wytwarzania.
Po podpisaniu nastąpiła uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku. Życzenia wielu sukcesów, wszelkiej pomyślności, spełnienia własnych ambicji i entuzjazmu złożyli m.in. Anna Mieczkowska oraz Bogdan Wankiewicz.


     
Powiat Wałecki w Portalu o Polsce
Powiat Wałecki


Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 7 października 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja "Polskie Samorządy w Internecie - skuteczna promocja gwarancją zrównoważonego rozwoju państwa na szczeblu regionalnym i lokalnym".

Podczas konferencji, na przykładzie Powiatu Wałeckiego odbyła się publiczna prezentacja platformy internetowej "Portal o Polsce" - innowacyjnego projektu tworzonego z myślą o promocji poszczególnych regionów naszego kraju. Portal ten jest szansą dla Polaków na zapoznanie się z pięknem i potencjałem wszystkich jednostek samorządu terytorialnego oraz sołectw. Docelowo portal ma być miejscem w Internecie, które zintegruje poszczególne regiony, profesje i branże. Podczas konferencji zaprezentowano zastosowane w Portalu narzędzia służące skutecznej promocji samorządów na przykładzie powiatu wałeckiego wraz z jego gminami i wszystkim sołectwami.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ponadto po raz pierwszy w historii zaprezentowano tzw. "Polskie Kalendarium" - koncepcja unikalnego narzędzia dedykowanego do promowania wszelkich wydarzeń mających miejsce na terenach jednostek samorządu terytorialnego i sołectw w Polsce. Za jego pomocą każdy obywatel naszego kraju, czy też gość z zagranicy - w jednym miejscu - "zobaczy", jak wiele interesujących wydarzeń odbywa się każdego dnia na terenie całego kraju. Kalendarium może również służyć do promowania przez samorząd wydarzeń oraz atrakcji turystycznych. Docelowo stworzona zostanie również aplikacja mobilna zintegrowana z mapą GPS, którą będzie można wykorzystać do planowania tras podróży turystycznych.
Celem konferencji była również integracja środowiska naukowego, biznesowego, administracji rządowej, samorządu oraz organizacji pozarządowych, umożliwienie wymiany poglądów, myśli i doświadczeń w zakresie sposobów skutecznego promowania naszego kraju.


     
VII Marsz życia i nadziei

Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego, Tadeusza Wenio Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu odbył się w dniu 2 października 2013 r. siódmy Regionalny Marsz Życia i Nadziei połączony z "Dniem Różowej Wstążki".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Głównym organizatorem i inicjatorem marszu było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka" w Wałczu. Stowarzyszenie "Amazonka" działa w Wałczu od 2005 r. i skupia w swoich szeregach ponad pięćdziesiąt osób (z Wałcza, Gminy Wałcz, Gminy Mirosławiec, a także z Sypniewa), które łączy wspólna walka z chorobą nowotworową oraz promowanie profilaktyki raka piersi.
Uczestnicy marszu przeszli od Placu Wolności do Waleckiego Centrum Kultury, gdzie wysłuchali wykładu na temat profilaktyki zdrowia oraz obejrzeli specjalnie przygotowany program artystyczno - edukacyjny.


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego

Dnia 1 października 2013 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki


Zarząd omówił materiały na XXVIII sesję Rady Powiatu, która odbędzie w dniu 25 października 2013 r., w tym m.in. informacje na temat:
 • bieżącej sytuacji ochrony zdrowia w Powiecie Wałeckim przedstawionej przez Janusza Napiórkowskiego dyrektora 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ;
 • naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2013/2014;
 • aktualnego stanu zatrudnienia nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych podległych powiatowi;
 • o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013;
 • prac remontowo - modernizacyjnych przeprowadzonych w szkołach podległych powiatowi w roku 2013.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu.


     
ZIP w Wałczu
Powiat Wałecki

Z mobilnego stanowisko Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), które uruchomiono w Starostwie Powiatowym w dniach 23-24 września br. skorzystało 520 mieszkańców naszego powiatu.

W związku z tym, że zainteresowanie założeniem konta w ZIP było duże, władze powiatu podejmą działania, aby jeszcze w tym roku przyjechali do starostwa w Wałczu przedstawiciele NFZ ze Szczecina.

Mając dostęp do własnego konta w ZIP, w każdej chwili, siedząc w domu przed komputerem:
 • Możemy sprawdzić, czy system eWUŚ potwierdza w danym dniu nasze prawo do świadczeń,
 • Mamy dostęp do swojej historii korzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ,
 • Wiemy gdzie i kiedy się leczyliśmy od 2008 roku, jakie badania nam wykonano, jakie leki refundowano, ile to kosztowało,
 • Możemy kontrolować, ile pieniędzy wydaje NFZ na konkretne świadczenia.


     
Uruchomienie głównego punktu zasilania Wałcz Północ

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Wojciecha Drożdża Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 30 września 2013 r. na stacji transformatorowej przy ul. Kołobrzeskiej w Wałczu odbyło się symboliczne uruchomienie głównego punktu zasilania Wałcz Północ.

Oddany do użytku GPZ Wałcz Północ zabezpieczy mieszkańcom powiatu większy pobór mocy energii elektrycznej oraz zapewni niezawodność dostaw. Nowa inwestycja umożliwi dalszy rozwój naszego regionu oraz znacząco poprawi poziom bezpieczeństwa energetycznego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w wysokoœci 40% nakładów kwalifikowanych tj. ok. 3962 tys. zł.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013


     
Zebranie Związku Żołnierzy WP im. Ziemi Wałeckiej

Z udziałem Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dnia 26 września 2013 r. w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia odbyło się zebranie plenerowe Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej.

Podczas spotkania Sekretarz Powiatu wygłosił prelekcje na temat: "Powiat Wałecki jego charakterystyka, potrzebne inwestycje i możliwości ich realizacji".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konwent Starostów Powiatów

W dniu 24 września 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Konwencie Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Podczas konwentu poruszano m.in. tematy:
 • sytuacja finansowa powiatowych jednostek administracji zespolonej w województwie na przykładzie inspekcji sanitarnej,
 • finansowanie oraz efekty kontroli w Powiatowych Inspekcjach Nadzoru Budowlanego,
 • projektowane zmiany w funkcjonowaniu zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
 • zasady udzielania bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • błędy proceduralne popełniane przy likwidowaniu/przekształcaniu publicznych placówek oświatowych oraz przy tworzeniu zespołów placówek oświatowych,
 • e-administracja,
 • realizacja inwestycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2014 r.
Obok starostów reprezentujących powiaty w spotkaniu udział wzięli dyrektorzy poszczególnych wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny oraz Kurator Oświaty.


     
Mobilne stanowisko ZIP w Starostwie

W dniach 23 -24 września 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu (sala narad, II piętro, pok. 206) uruchomione jest mobilne stanowisko Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) to ogólnopolski serwis internetowy Narodowego Funduszu Zdrowia, zintegrowany z aktualną bazą NFZ, udostępniony użytkownikom Internetu 1 lipca 2013 roku.
Poza częścią przeznaczoną dla wszystkich, jest w nim część dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta w ZIP. Aby założyć konto, trzeba osobiście odebrać w NFZ login i hasło. Ponieważ nie każdy ma czas i możliwość, by przyjść do siedziby Oddziału w Szczecinie, Fundusz wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wałczu zorganizował mobilne stanowisko, w którym można było odebrać login i hasło do konta dostępowego ZIP.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Jakie są korzyści z posiadania konta w ZIP?

Mając dostęp do własnego konta w ZIP, w każdej chwili, siedząc w domu przed komputerem:
 • Możemy sprawdzić, czy system eWUŚ potwierdza w danym dniu nasze prawo do świadczeń,
 • Mamy dostęp do swojej historii korzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ,
 • Wiemy gdzie i kiedy się leczyliśmy od 2008 roku, jakie badania nam wykonano, jakie leki refundowano, ile to kosztowało,
 • Możemy kontrolować, ile pieniędzy wydaje NFZ na konkretne świadczenia.


     
Trzecia rocznica 1 RBLog

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 20 września 2013 r. na placu Wałeckiego Centrum Kultury żołnierze i pracownicy wojska Bazy wspólnie z kombatantami i weteranami uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji Święta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Paweł SUSKI Poseł na Sejm RP, gen. bryg. Jan Dziedzic Szef Zarządu Planowania Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. Marek MECHERZYŃSKI Dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej, gen. dyw. Leszek SURAWSKI Dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej, płk Jerzy JASTRZĘBSKI Zastępca Szefa Logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz przedstawiciele reprezentujący urzędy i instytucje władzy państwowej i samorządowej a także Dowódcy Jednostek Wojskowych.

- Logistyka pełni rolę służebną wobec pozostałych Rodzajów Sił Zbrojnych, pozostaje często w cieniu, ale bez niej utrzymanie nowoczesnego, sprawnego, gotowego do każdego wyzwania wojska nie byłoby możliwe. Dlatego też dzisiejszy dzień jest świętem wszystkich z trzech tysięcy żołnierzy i pracowników podległych Bazie jednostek, którzy swoją pracą i służbą wspierają polskich żołnierzy w garnizonach, na placach ćwiczeń i poligonach tym bardziej, że rejon jej odpowiedzialności to obszar czterech województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego - mówił płk Adam Polowy, komendant 1 RBLog. - Jestem przekonany, że dysponując tak znakomitym i dobranym zespołem fachowców z różnych dziedzin, jesteśmy w stanie wykonać każde zadanie i sprostać czekającym nas wyzwaniom. Mam ogromną satysfakcję, że mogę dowodzić 1.RBLog i pracować z doskonałymi żołnierzami i pracownikami wojska - dodał.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powstanie przed dwoma laty Bazy w Wałczu było konsekwencją transformacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz stworzeniem stacjonarnego systemu zabezpieczenia logistycznego jednostek operacyjnych Sił Zbrojnych RP.
- Baza to instytucja młoda, a kierowanie nią to wyzwanie i wielka odpowiedzialność. Kształtujący się nowy system logistyczny wymaga dalszego zaangażowania wszystkich stosownie do kompetencji. Wymaga doskonalenia procedur, osiągania możliwie najwyższej jakości świadczonych usług i dostarczania zaopatrzenia. Dlatego liczę na dalsze zaangażowanie - powiedział gen. bryg. Jan Dziedzic, dziękując za dotychczasową skuteczność w wykonywaniu zadań.
1 RBLog w Wałczu jest jednostką logistyczną podległą Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jest jego organem wykonawczym przewidzianym do planowania, gromadzenia, przechowywania, a także dystrybucji środków zaopatrzenia, planowania i realizacji remontów sprzętu. W Bazie koordynowane są ruchy wojsk oraz działania w ramach współpracy z państwami sojuszniczymi.


     
Posiedzenie ZCPWZ w Świdwinie

W dniu 18 września 2013 r. Jerzy Goszczyński uczestniczył posiedzeniu zarządu i Zgromadzeniu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się w Świdwinie.

Podczas obrad Zgromadzenie podjęło m.in. uchwały w sprawie:
 • przystąpienia przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I",
 • ustalenia składek członkowskich na rok 2014.
Podczas posiedzenia przedstawiono również informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2013 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
74 rocznica agresji ZSRR na Polskę
oraz 85 Rocznica Powstania Związku Sybiraków


Dnia 17 września 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu reprezentowali władze samorządowe powiatu wałeckiego na uroczystościach z okazji 74 rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę oraz 85 rocznicy powstania Związku Sybiraków, które zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W uroczystościach udział wzięli: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, radni Rady Powiatu, kombatanci, przedstawiciele samorządów gminnych, instytucji, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń, harcerze oraz mieszkańcy miasta Wałcza.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu. We Mszy św. uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz instytucji i szkół, a oprawę muzyczną uświetniła orkiestra Wałeckiego Centrum Kultury. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.
Pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, krótkie przemówienia wygłosili Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Robert Karbowniczek Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Wałczu.
Wicestarosta w swoim wystąpieniu mówił, że musimy pamiętać i ciągle przypominać o ataku Armii Czerwonej na Polskę, który był haniebnym "ciosem w plecy". Po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Kresów Wschodnich rozpoczęły się represje wobec Polaków zamieszkałych na tych terenach. W latach 1940-1941 dokonano masowych wywózek na Sybir. Łącznie wywieziono wówczas 1 mln 350 tys. obywateli polskich. 17 września to także Święto Sybiraków, którzy chcą przez nie upamiętnić tragiczny los wielu naszych obywateli.
Prezentację słowno - muzyczną zaprezentowali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu pod kierownictwem Jolanty i Marka Giłka.
Ku czci wszystkich, którzy podczas II Wojny Światowej stracili swoje życie za Ojczyznę odmówiono Apel Poległych, wojsko oddało salwę honorową oraz wszyscy zebrani złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII