POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Laur Powiatu Wałeckiego 2014

W dniu 28 marca 2014 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się Uroczystość z okazji wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2014.

Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego", przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.

W tym roku Kapituła przyznała nagrody w kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczna, działalność sportowa i działalność kulturalna.

Zaproszonych gości przywitał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Starosta w wystąpieniu przedstawił ideę przyznawania Nagrody Honorowej LAUR POWIATU WAŁECKIEGO.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała firma "Power - Tech" Janusz Marcin Ejma.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Albatros Aluminium Sp. z o.o. w Wałczu,
 • Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu,
 • Fabryka Mebli Tapicerowanych Iliko,
 • Klaster Metalowy "METALIKA".
W kategorii "KULTURA I NAUKA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Ośrodek Kultury w Mirosławcu. Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Stowarzyszenie "Lider Wałecki",
 • Muzeum Ziemi Wałeckiej.
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała Mieczysława Łukaszewicz.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrał:
 • Jerzy Niedźwiecki.
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał UKS Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz, który otrzymał również nagrodę specjalną od Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Andrzeja Jakubowskiego.

Nagrody i wyróżnienia wręczali: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ponadto podczas Gali Anna Mieczkowska przekazała specjalne nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla: Muzeum Ziemi Wałeckiej z okazji 30-lecia istnienia oraz Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu za osiągnięcia gospodarcze.

Szczególną i niespodziewaną nagrodę otrzymał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki od Romana Szewczyka Starosty Koszalińskiego za całokształt działalności samorządowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród gości podczas uroczystości byli m.in.: Paweł Suski poseł na Sejm RP, Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Henryk Wojtasik (zdobywca Super Laura Powiatu), ks. Prałat Romuald Kunicki (zdobywca Super Laura Powiatu), Roman Szewczyk Starosta Koszaliński, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Paweł Gwozdecki Skarbnik Powiatu, Dariusz Bartosik Wiceburmistrz Mirosławca, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Elżbieta Pawlak Wiceburmistrz Tuczna radni rad gmin i powiatu, przedstawiciele wojska policji, straży oraz duchowieństwa.

Galę poprowadzili Anna Goszczyńska i Michał Cebula oraz mini konferansjerzy Kasia Barwińska i Łukasz Budzynowski, którzy wcielili się w rolę Krystyny Loskiej i Lucjana Kydryńskiego zapowiadając występy artystyczne.

Podczas Gali wystąpili: Estera Naczk, Ewa Owczarek, Agnieszka Kamińska, Patryk Wenland, Klaudia Kaczyńska, Agata Buczkowska, Dominika Wróbel, Łukszasz Kledzik oraz Karol Kus.     
Jubileusz Muzeum Ziemi Wałeckiej
Powiat Wałecki

W dniu 28 marca 2014 r. odbyło się Jubileuszowe spotkanie połączone z okolicznościową wystawą z okazji 30-lecia powstania Muzeum Ziemi Wałeckiej.

Jubileusz był okazją do wspomnień z początków działalności instytucji. Goście mogli obejrzeć wystawę wspomnieniową przedstawiającą poszczególne lata działalności Muzeum. Złożyły się na nią m.in. zaproszenia na wystawy, fotografie oraz współczesne i archiwalne wycinki prasowe.
W uroczystości udział wzięli m.in. Wicestarosta Jerzy Goszczyński oraz Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Łożecki.


     
Powiatowe Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Dnia 25 marca 2014 r., po raz kolejny spotkały się dwie grupy funkcjonujące w projekcie innowacyjnym "Platforma rozwoju kształcenia zawodowego" - Sterująca i Doradcza. Uczestnikami obu grup są przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców, szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, szkół gimnazjalnych, placówek zajmujących się doradztwem zawodowym oraz organizacji pozarządowych.

Tym razem spotkanie poprowadzili trenerzy z firmy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z Poznania - firma ta jest jednym z partnerów beneficjenta projektu.
Tematem wtorkowego spotkania była kwestia działającego już internetowego portalu: http://platforma-zawodowa.pl.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Prowadzący zaproponowali uczestnikom aktywne metody pracy, w toku których wypracowane zostały główne wątki (obszary tematyczne), które zostaną umieszczone na wspomnianej stronie. Zebrani zaproponowali między innymi takie tematy jak: "Jak znaleźć pracę w Wałczu i w powiecie", "Co to oznacza być przedsiębiorczym", "Jak załatwić praktyki" i szereg innych. Obecni zostali także zapoznani z aktualnie przeprowadzanymi działaniami praktycznymi, w tym, szczególnie z realizacją zajęć z doradztwa zawodowego, które trwają (bądź właśnie się zakończyły) między innymi w gimnazjum w Mirosławcu i Chwiramie oraz w Zespole Szkół Nr 3 w Wałczu i Zespole Szkół Nr 2 - także w Wałczu.


     
Konferencja w Wałczu

Dnia 21 marca w Ośrodku Olimpijskim w Wałczu, odbyła się konferencja pt. "Praktyka działań samorządowych w sołectwach i rola współpracy podmiotów życia obywatelskiego służące wykorzystaniu potencjału wspólnot lokalnych polskiej wsi" zorganizowana w ramach cyklu pn. "Oczami liderów sołeckich".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas konferencji omawiano m.in. tematy:
 • "Rola sołtysa w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich",
 • "Praktyczne aspekty współdziałania i współpracy społeczności lokalnych",
 • "Edukacja szansą na skuteczną odnowę wsi",
 • "Portal o Polsce" - cyfrowe know-how realnych społeczności,
 • "Promocja i praktyka działań samorządowych w sołectwach na przykładzie gminy Wałcz",
 • "Efektywne formy aktywizacji wspólnot lokalnych na terenie obszarów wiejskich",
 • "Założenia programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020".
W konferencji uczestniczyli m.in.: Wicemarszałkowie Województwa Zachodniopomorskiego: Anna Mieczkowska oraz Andrzej Jakubowski, Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz i Jolanta Witek Rektor PWSZ w Wałczu.

Organizatorami konferencji byli: LGD Stowarzyszenie "Lider Pojezierza", LGD Stowarzyszenie "Lider Wałecki" i Fundacja "Rzeczpospolita Polska Nasza".


     
Kwalifikacja wojskowa w powiecie

W dniu 20 marca 2014 r. zakończyła się na terenie powiatu wałeckiego kwalifikacja wojskowa 2014, która odbywała się od 3 marca br. w Klubie Wojskowym Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód w Wałczu.

Do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską wezwano mężczyzn urodzonych w 1995 roku oraz urodzonych w latach 1990 - 1995, którzy dotychczas nie stawili się do kwalifikacji. Komisja przebadała także kobiety urodzone w latach 1986 - 1991, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych Kwalifikowano także kobiety na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Łącznie do kwalifikacji wojskowej wezwanych zostało 348 osób rocznika podstawowego (1995) i 54 rocznika starszego.
Do kwalifikacji wojskowej stanęło łącznie 305 osób rocznika podstawowego i 7 rocznika starszego. Najczęstszą przyczyną nieusprawiedliwionej absencji był pobyt osoby podlegającej kwalifikacji woskowej za granicą, natomiast wśród osób usprawiedliwionych absencja wynikała z faktu stawiennictwa się przed inną komisją lekarską, bądź przebywania danej osoby w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym lub areszcie śledczym. Do kwalifikacji wojskowej stawiło się 87,65% osób rocznika podstawowego.
W roku bieżącym do kwalifikacji wojskowej stawiło się 6 kobiet. Na dodatkowe badania specjalistyczne Powiatowa Komisja Lekarska w Wałczu skierowała 24 osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. Stanowi to 7,37% ogółu stających mężczyzn do kwalifikacji wojskowej. Natomiast spośród kobiet i ochotniczek stających do kwalifikacji wojskowej żadna nie została skierowana na badania specjalistyczne. Największą liczbę skierowań zanotowano do okulisty - 23, następnie do psychologa - 1 skierowanie.
Za zdolnych do służby wojskowej kat. "A" uznano podczas kwalifikacji wojskowej w roku bieżącym 278 osób rocznika podstawowego, co stanowi 91,15% ogółu stających do kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego. Za niezdolnych do służby wojskowej w czasie pokoju (kat.D) uznano 14 osób. Za trwale niezdolnych do służby wojskowej (kat.E) komisja uznała 12 osób rocznika podstawowego, natomiast 1 osobę uznano za czasowo niezdolną do służby wojskowej (kat.B). W rocznikach starszych 6 osób uznano za zdolne do służby wojskowej, natomiast 1 za niezdolną do służby wojskowej w czasie pokoju.
Wśród kobiet stających do kwalifikacji wojskowej wszystkie zostały uznane za zdolne do służby wojskowej.

Podczas podsumowania pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wałczu Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki podziękował wszystkim członkom Komisji, średniemu personelowi medycznemu, wszystkim osobom zatrudnionym przy obsłudze kwalifikacji wojskowej oraz przedstawicielowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku, za sprawne przeprowadzenie kwalifikacji.


     
Otwarcie powiększonej świetlicy

W dniu 19 marca 2014 r. odbyła się uroczystość z okazji oddania do użytku nowo powiększonej świetlicy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu, która mieści się w budynku powiatowym przy ul. Kościuszkowców 10 (tył Przychodni Rejonowej w Wałczu).

Uroczystego symbolicznej otwarcia świetlicy dokonali Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta. Członkowie Związku złożyli podziękowanie dla władz powiatu za udostępnienie lokalu pod świetlicę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu. W świetlicy związkowej systematycznie odbywają się spotkania towarzyskie przy kawie, wieczorki taneczne, degustacje potraw, pogawędki, prelekcje a nawet organizowane są zabawy sylwestrowe.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową działającą na terenie całego kraju poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem organizacji jest niwelowanie barier i izolacji społecznej poprzez aktywne oraz twórcze uczestnictwo w życiu środowiskowym, a także reprezentowanie osób starszych oraz niepełnosprawnych wobec władz ustawodawczych i wobec administracji państwowej. Działalność ukierunkowana jest także na rzecz poprawy warunków życia, przeciwdziała samotności i marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu naszych członków. Wałecki oddział istnieje już 55 lat i jest oddziałem rejonowym podległym pod oddział okręgowy w Pile i liczącym 522 członków.
Związek prowadzi działalność integracyjną poprzez organizowanie różnych świąt takich jak Dzień Inwalidy, Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, itp. Organizuje także różnego rodzaju imprezy, zabawy, pikniki, wycieczki i wczasy. Związek prowadzi stronę internetową, na której systematycznie umieszcza wszystkie nowości ze swojej działalności - www.emeryci-walcz.tk.


     
XII Powiatowa Giełda Zawodoznawcza

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu gościli podczas XII Powiatowej Giełdy Zawodoznawczej, która odbyła się w dniu 14 marca 2014 r. w sali widowiskowo - sportowej w Gimnazjum nr 2 w Wałczu.

Celem Giełdy Zawodoznawczej była prezentacja kierunków kształcenia szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego na rok szkolny 2014/2015. Skierowana ona była głównie do uczniów klas III gimnazjów, ich rodziców oraz nauczycieli. Dzień ten, był dniem otwartym szkół ponadgimnazjalnych, dzięki czemu każdy mógł przyjść i zobaczyć, co wałeckie szkoły oferują dla swoich przyszłych uczniów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas Giełdy oprócz szkół swoje stoiska zorganizowała Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu oraz Powiatowy Urząd Pracy. Pracownicy Poradni informowali uczniów o kierunkach kształcenia szkół spoza powiatu, a Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informował o zawodach, które poszukiwane na rynku pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorami Giełdy były: szkoły ponadgimnazjalne powiatu, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu, Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu oraz Gimnazjum nr 2 w Wałczu.


     
Poradnia MONAR w Wałczu

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Bogusławy Towalewskiej Burmistrz Miasta Wałcz i Waldemara Lechnika Wiceburmistrza w dniu 13 marca 2014 r. u Urzędzie Miasta Wałcz odbyła się uroczystość z okazji otwarcia pierwszej w naszym regionie Poradni Profilaktyczno - Konsultacyjnej Stowarzyszenia MONAR.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pomysłodawczynią utworzenia w Wałczu takiej placówki jest Monika Muszyńska - Kujas - terapeutka uzależnień, pracująca od 10 lat w MONAR - ze. Pomysł taki zrodził się po rozmowach z dyrektorami szkół, nauczycielami, kuratorami, sędziami i policjantami. To coraz poważniejszy problem w naszym regionie, coraz więcej młodych ludzi eksperymentuje z narkotykami.
Pracownicy poradni będą zajmować się nie tylko osobami uzależnionymi czy zagrożonymi uzależnieniem, ale także tymi, którzy po prostu nie radzą sobie z życiem, na przykład z bezdomnymi. Poradnia ma też propozycje organizacji zajęć dla kuratorów, policjantów, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców.
Uruchomiona została także strona www.walcz.monar.org, gdzie można zasięgnąć porad i zadawać pytania. Siedziba Poradni mieści się przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 11 w Wałczu.


     
Spotkanie dotyczące Kontraktu Samorządowego

Podczas spotkania z przedstawicielami jednostek samorządowych Powiatu Wałeckiego, które odbyło się w dniu 13 marca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu wybrano firmę, która odpowiedzialna będzie za przygotowanie i złożenie projektu w sprawie Kontraktu Samorządowego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Obecni na spotkaniu jednogłośnie wybrali firmę "Faber Consulting" z Bydgoszczy. W spotkaniu pod przewodnictwem Starosty Bogdana Wankiewicza, udział wzięli: Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Elżbieta Pawlak Zastępca Burmistrza Tuczna, Arkadiusz Niefiedowicz PWSZ Wałcz i Marta Suska Starostwo Powiatowe w Wałczu.


     
Podziękowanie od Federacji Konsumentów w Wałczu

W dniu 12 marca 2014 r. Mieczysława Łukaszewicz Prezes Federacji Konsumentów Oddział w Wałczu wręczyła dla Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza podziękowanie za zaangażowanie w rozwój polskiego ruchu konsumenckiego w społeczności lokalnej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki

     
Konsultacje w sprawie Kontraktu Samorządowego

W dniach 11 i 12 marca 2014 r. odbyły się konsultacje w sprawie Kontraktu Samorządowego
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu z przedstawicielami samorządów powiatu, które odbyło się w dniu 11 marca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu uczestniczyli m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Arkadiusz Niefiedowicz przedstawiciel PWSZ w Wałczu, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna i Elżbieta Warszylewicz Urząd Miejski w Tucznie, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz, Marta Radzik Urząd Gminy w Wałczu, Marta Suska Starostwo Powiatowe w Wałczu, Edyta Kowalczyk Urząd Miasta w Wałczu, Paulina Samolczyk Urząd Miasta i Gminy w Człopie, Jadwiga Kamińska Urząd Miasta Mirosławiec oraz Kamila Trojanowska PWSZ Wałcz. W spotkaniu oprócz przedstawicieli jednostek samorządowych, udział wzięli przedstawiciele firmy "Faber Consulting", prowadzącej doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji, zarządzanie projektami funduszowymi, którzy przedstawili ofertę opracowania projektu.

W dniu 12 marca br. przedstawiciele wałeckich organizacji oraz przedsiębiorcy i samorządowcy mieli okazję przedstawić własne inicjatywy dotyczący nowej perspektywy 2014-2020 na spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Andrzejem Jakubowskim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu uczestniczył m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Arkadiusz Niefiedowicz przedstawiciel PWSZ w Wałczu, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Waldemar Lechnik Wiceburmistrz Miasta Wałacz, Marta Suska i Roman Wiśniewski Starostwo Powiatowe w Wałczu, Marta Radzik Urząd Gminy w Wałczu, Paulina Samolczyk Urząd Miasta i Gminy w Człopie.

Kontrakt Samorządowy jest to wspólny innowacyjny projekt, dotyczący nowej perspektywy 2014-2020, w którym większość pozyskanych środków, ma być przeznaczona na rozwój społeczno - gospodarczy gmin i powiatu, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także szkoły wyższe i przedszkola.


     
Doroczny Jarmark Kaziukowy

Dnia 9 marca 2014 r. w sali Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył się doroczny "Jarmark Kaziukowy".

Dzień świętego Kazimierza od ponad 400 lat jest w Wilnie okazją do organizowania jarmarku odpustowego. Dawni mieszkańcy Wilna i Kresów, mieszkający obecnie w Wałczu, kultywują tą tradycję. W sali WSM spotkali się nie tylko byli mieszkańcy Kresów, lecz także miłośnicy szeroko pojętej kresowej kultury. Na stoiskach prezentowano wyroby rękodzieła, w dużej części związanych ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi. Wśród gości byli również Starosta Bogdan Wankiewicz i Burmistrz Wałcza Bogusława Towalewska.


     
Przedszkolaki w Urzędzie

Grupa radosnych 4 i 5 latków z Niepublicznego Przedszkola "Czerwony Kapturek" w Wałczu odwiedziła w dniu 10 marca 2014 r. Starostwo Powiatowe w Wałczu. Dzieci spotkały się z władzami powiatu Starostą Bogdanem Wankiewiczem, Wicestarostą Jerzym Goszczyńskim i Sekretarzem Zbigniewem Wolnym.

Przedszkolaki przyglądały się pracy w urzędzie i zwiedziły wszystkie wydziały starostwa, po których oprowadzał je starosta. Dzieci z zainteresowaniem poznawały funkcjonowanie urzędu i urządzenia biurowe, a na zakończenie wizyty otrzymały od starosty drobne upominki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Posiedzenie Prezydium OSP
Powiat Wałecki

W dniu 6 marca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu.

Posiedzenie poświęcone było organizacji eliminacji powiatowych XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". W roku 2014 eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 4 kwietnia w Zespole Szkół w Mirosławcu. W turnieju udział bierze młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wałeckiego.


     
Posiedzenie PZZK w Wałczu

W dniu 6 marca 2014 r. w Sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wałczu.

Podczas posiedzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałczu przedstawił informację dotyczącą potencjalnych zagrożeń Powiatu Wałeckiego związanych z ujawnieniem na terenie kraju przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF). PZZK ocenił, iż w chwili obecnej Powiatowi Wałeckiego nie zagraża ASF, jednakże zwrócił się do wszystkich mieszkańców, a szczególnie rolników, hodowców trzody chlewnej oraz myśliwych o zgłaszanie do Powiatowego lekarza Weterynarii w Wałczu wszystkich przypadków padłych dzików.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Powiat Wałecki cały czas w czołówce
Powiat Wałecki


Powiat Wałecki otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Współzawodnictwie Sportowym w Sporcie Młodzieżowym w roku 2013 w Rankingu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Uroczystość odbyła się w dniu 5 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
Trzy najlepsze powiaty Województwa Zachodniopomorskiego w ogólnopolskiej generalnej klasyfikacji współzawodnictwa sportowego w sporcie dzieci i młodzieży to: Szczecin, Powiat Koszaliński i Powiat Wałecki.     
Spotkanie dot. Kontraktu Samorządowego

Dnia 4 marca 2014 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się kolejne spotkanie jednostek samorządowych gmin powiatu w sprawie Kontraktu Samorządowego.

W spotkaniu, które odbyło się pod przewodnictwem Arkadiusza Niefiedowicza (PWSZ w Wałczu) udział wzięli: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Roman Wiśniewski, Marta Suska (Starostwo Powiatowe w Wałczu), Marta Radzik (Urząd Gminy w Wałczu), Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Paulina Samolczyk (Urząd Miasta i Gminy w Człopie), Dariusz Bartosik (Urząd Miasta Mirosławiec) oraz Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna i Elżbieta Warszylewicz (Urząd Miejski w Tucznie).
Kontrakt Samorządowy jest to wspólny innowacyjny projekt, dotyczący nowej perspektywy 2014-2020, w którym większość pozyskanych środków, ma być przeznaczona na rozwój społeczno - gospodarczy gmin i powiatu, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także szkoły wyższe i przedszkola.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Zebranie Kapituły

W dniu 3 marca 2014 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się zebranie Kapituły przyznającej nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" i nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego" w celu omówienia tegorocznych nominacji.

W spotkaniu, które odbyło się pod przewodnictwem Starosty Bogdana Wankiewicza, udział wzięli: Zofia i Willem Wolters (Laur Powiatu 2013 w kat. Działalność Społeczna), Bolesław Rafałko - właściciel firmy ZTUH "Albor" (Laur Powiatu 2013 w kat. Działalność Gospodarcza - Duże Przedsiębiorstwa), Jarosław Horodercki - właściciel firmy "Ekomech" (Super Laur Powiatu 2008 r.), Włodzimierz Wajer "Bodar" (Laur Powiatu 2013 w kat. Działalność Kulturalna) oraz Marcin Koziej - "UKS Liderek" Chwiram (Laur Powiatu 2013 w kat. Działalność Sportowa - Kluby Sportowe).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
III Edycja Ligi Trio Basketball Wałcz
Powiat Wałecki


W dniu 1 marca w Gimnazjum nr 3 w Wałczu odbyło się zakończenie III Edycji Ligi Trio Basketball Wałcz.

Pierwsze miejsce w III Edycji Ligii Trio Basketball Wałcz zajęła drużyna 100 Batalionu Łączności, drugie miejsce przypadło dla drużyny "Chamany" z Piły, a trzecie dla "Mrówki Green Power" z Wałcza.
Nagrody zwycięzcom wręczał m.in. obecny na zawodach Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII