POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Wizyta gości z Meklemburgii (Niemcy)

W dniach 29-30 kwietnia 2014 r. w Powiecie Wałeckim przebywała delegacja Krajowego Dowództwa Meklemburgii - Pomorza Przedniego z siedzibą w Schwerinie, pod kierownictwem Szefa Sztabu komandora Michaela Gissa.

Gospodarzami wizyty byli: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki oraz komandor Dariusz Bednarczyk Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.
W delegacji gości z Niemiec byli również: Michael Weigel (starszy oficer S3), Ulf Hasse (oficer S2), Henning Bannow (oficer S3), Torsten Pallauf (oficer S3), Paweł Salbert (tłumacz) oraz Olaf Dienst (kierowca).
Głównym celem wizyty gości z Meklemburgii było zapoznanie się z Systemem Zarządzania Kryzysowego w Powiecie Wałeckim na wypadek niemilitarnych zagrożeń.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas wizyty goście odwiedzili:
 • wałeckie bataliony Brygady Wsparcia Dowodzenie Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód, gdzie goście poznali zadania Brygady na wypadek zagrożeń niemilitarnych oraz odbył się pokaz sprzętu przeznaczonego podczas takich zagrożeń,
 • Starostwo Powiatowe w Wałczu,
 • Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałczu, gdzie Komendant Powiatowy PSP brygadier Kazimierz Maciejewski przedstawił prezentacje dotyczącą struktury zarządzania kryzysowego w Powiecie Wałeckim.
Starosta w krótkiej prezentacji przedstawił gościom Powiat Wałecki, jego walory przyrodnicze, atrakcje turystyczne oraz inwestycje zrealizowane w okresie ostatnich czterech lat w powiecie. Goście zwiedzali teren powiatu wałeckiego, gdzie zobaczyli miedzy innymi: Zagrodę Żubrów w Mirosławcu oraz "Magnetyczna Górkę".


     
"Moja Polska w 2050 roku"

Uczeń ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu Marek Włodarski awansował do głównego etapu konkursu "Moja Polska w 2050 roku", organizowanego już po raz kolejny przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci.

Z tej okazji w dniu 29 kwietnia 2014 r. wałecką "Kornelówkę" odwiedziła senator RP Grażyna Sztark w towarzystwie Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, aby złożyć gratulacje dla finalisty, który pojedzie reprezentować nasz okręg na finale ogólnopolskim w Warszawie. Uczestnicy konkursu otrzymali od Pani Senator drobne upominki i podziękowanie za udział w konkursie. Wałecka "Kornelówka" już po raz drugi ma w swoim gronie finalistę tego konkursu: w ubiegłym roku była nią Maja Kaźmierczak.
Uczestnikami konkursu, którego celem było zwrócenie uwagi dzieci na otaczającą je rzeczywistość oraz zachodzące obecnie zmiany byli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Zachodniopomorska Inauguracja Dni Olimpijczyka

W dniu 26 kwietnia 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki reprezentował władze samorządowe Powiatu Wałeckiego podczas ,,Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Inauguracji Dni Olimpijczyka", która odbyła się w Kołobrzegu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
"Inauguracja Dni Olimpijczyka" w Kołobrzegu odbywała się w dniach 25 i 26 kwietnia 2014 r. Podczas dwóch dni wydarzenia obecna była Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska. W tym czasie Kołobrzeg odwiedzili polscy olimpijczycy, którzy spotkali się z młodzieżą.
W programie znalazły się m.in. podziękowania olimpijczykom, którzy zakończyli kariery sportowe (wśród gości Marek Kolbowicz, Dariusz Trafas, Daria Korczyńska), wręczenie Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego, odznak "Za Zasługi dla Sportu" oraz medali PKOL. Wśród wydarzeń towarzyszących znalazły się turniej łuczniczy oraz piłki nożnej dzieci.
Organizatorami uroczystości były Gmina Miasto Kołobrzeg oraz Zachodniopomorska Rada Olimpijska przy wsparciu z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Impreza odbyła się pod patronatem Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Mieczkowskiej.


     
Spotkanie informacyjno - szkoleniowe

W dniu 25 kwietnia 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym zorganizowanym przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Starostwo Powiatowe, które odbyło się w sali konferencyjnej hotelu "Biały Domek".

Celem spotkania skierowanym do członków ZOIIB z powiatów: choszczeńskiego, szczecineckiego i wałeckiego była wymiana doświadczeń z zakresu stosowania w praktyce przepisów prawa budowlanego przez organy administracji budowlanej i osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie otworzyli: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, który w krótkim wystąpieniu przywitał zaproszonych gości oraz Zygmunt Meyer Przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewódzkiej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Podczas spotkania, które utrzymane było w formie dyskusji, przedstawiciele w/w instytucji odpowiadali na pytania obecnych na spotkani członków ZOIIB.


     
Pożegnanie abiturientów

W dniu 25 kwietnia 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w uroczystości z okazji pożegnania tegorocznych maturzystów Technikum Zawodowego nr 2 w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu.

W tym roku do matury przystąpią uczniowie klasy IV-tej o specjalności technik usług fryzjerskich i technik mechatronik oraz klasy IV-tej o specjalności technik pojazdów samochodowych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W części oficjalnej Starosta Wałecki oraz Piotr Filipiak dyrektor ZS Nr 3 pogratulowali abiturientom ukończenia szkoły oraz wychowawczyniom i nauczycielom za trud opieki i edukacji. Starosta i Dyrektor życzyli młodym ludziom sukcesów na egzaminie maturalnym oraz potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, a w dalszej przyszłości realizacji planów i szczęścia w życiu.
Część artystyczną poprowadzili i przygotowali uczniowie klas młodszych pod czujnym okiem wychowawców.

Podczas zakończenia roku szkolnego tegorocznych maturzystów w Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentował Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, a w uroczystości pożegnania absolwentów Zespołu Szkół Nr 4 RCKU wziął udział Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.


     
XXXIV sesja Rady Powiatu

W dniu 24 kwietnia 2014 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

W I części XXXIV sesji Rady Powiatu odbyło się wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe dla żołnierzy rezerwy oraz wręczenie odznaczenia Gwiazdy Afganistanu.


Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 112/3/2014 oraz 112/4/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. na pierwszy stopień oficerski mianowano żołnierzy rezerwy w osobach: Czesław Bacławski, Artur Zajączkowski, Adam Zbierski, Lubomir Moskalik, Przemysław Gorajewski, Tadeusz Moździerski i Tadeusz Nazar.
Ponadto Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu Gwiazdy Afganistanu, za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa uhonorowano Panią: Anitę Kolat.
Gwiazda Afganistanu jest odznaczeniem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzom Sił Zbrojnych, a także osobom cywilnym, uczestnikom Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Jest jednym z odznaczeń wojskowych, które nadawane są w Polsce w czasie pokoju.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Akty mianowania oraz odznaczenia wręczali: ppłk. Jacek Papiewski Wojskowy Komendant Uzupełnień w Szczecinku, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu i Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

W II części sesji, Rada Powiatu przyjęła informacje o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i pracy Rady Powiatu w okresie między sesjami oraz ustne sprawozdanie Starosty Wałeckiego z działalności Starostwa w okresie między sesjami. Rada przyjęła sprawozdania: z realizacji uchwał Rady Powiatu w Wałczu przekazanych do realizacji Zarządowi Powiatu w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2014 rok",
 • wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Gorzów Wielkopolski do współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, Powiatem Wałeckim oraz Powiatem Gorzowskim",
 • przyjęcia "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020",
 • ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdania:
 • z realizacji Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu w 2013 roku.
Rada Powiatu przyjęła informacje na temat:
 • stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2013 r.
 • stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2013 rok.


     
Walne Zebranie członków SDN "Uśmiech"

W dniu 23 kwietnia 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu, które odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Nowomiejskiej w Wałczu.

Obecni na zebraniu wysłuchali sprawozdania z pracy Stowarzyszenia za 2013 r. oraz w głosowaniu udzielili absolutorium Zarządowi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta w krótkim wystąpieniu podkreślał, że SDN "Uśmiech" w Wałczu jest jedyną organizacją w Powiecie Wałeckim, która zabezpiecza rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych. Starosta bardzo wysoko ocenił pracę Zarządu Stowarzyszenia i jego członków oraz stwierdził, że liczy na to, że współpracę Stowarzyszenia ze wszystkimi samorządami w powiecie będzie przebiegała na tak dobrym poziomie jak dotychczas.


     
Dyżury AR i MR w Starostwie

Podobnie jak w latach ubiegłych Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mirosławcu uruchomiło dyżury pracowników Agencji w Starostwie Powiatowym, przyjmujących wnioski rolników o przyznanie płatności obszarowych, ONW i rolnośrodowiskowych na rok 2014 bez konieczności przyjazdu do Mirosławca.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pierwszą taką możliwość mieli rolnicy z powiatu wałeckiego w dniu 17 IV br. Pracownicy AR i MR przyjmowali rolników w sali narad tut. starostwa. w godz. 9.30-14.30. Dyżury takie będą pełnione jeszcze w dniach: 25 kwietnia oraz 8 i 15 maja br.


     
Zebranie Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka"
Powiat Wałecki


Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu i Eugeniusza Wilczyńskiego Sekretarza Miasta Wałcz w dniu 10 kwietnia 2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka" w Wałczu.

Janina Kobus Prezes przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za lata 2012-2014 oraz szczegółowe za 2013 r. Po przedstawionej informacji odbyło się głosowanie, w którym Zarząd Stowarzyszenia uzyskał jednogłośnie absolutorium. Stowarzyszenie Kobiet "Amazonka" jest inicjatorem wielu spotkań, szkoleń, projektów oraz organizatorem rehabilitacji ruchowej i psychologicznej dla swoich członków, których liczba niezmiennie wynosi ok. 50 osób. Istotną rolę w działalności Stowarzyszenia odgrywa kontakt ze sobą osób, które dotknięte zostały chorobą nowotworową. Osoby te wspierają się wzajemnie psychicznie, pokazują jak można żyć i cieszyć się życiem po chorobie, a atmosfera sprzyja poprawie kondycji i podwyższeniu własnej wartości.
Powiat Wałecki
Starosta i Sekretarz wskazywali na ważną rolę, jaką odgrywa działalność Stowarzyszenia "Wałeckich Amazonek", które przoduje w tego rodzaju działalności w powiecie wałeckim. Starosta wskazywał również na efektywność i prężność działania Stowarzyszenia oraz konieczność zaktywizowania współpracy z innymi organizacjami oraz samorządami w powiecie wałeckim.
Podczas zebrania wybrano również przedstawicieli Stowarzyszenia, którymi zostali: Janina Kobus - Prezes, Barbara Lisowska - Z-ca Prezesa, Barbara Blicharz - Sekretarz, Elżbieta Rewers - Sekretarz. Komisję Rewizyjną tworzą: Helena Kalwasińska, Anna Borowiec i Mirosława Grad, a osobami wspomagającymi pracę Zarządu zostały: Barbara Bodak, Krystyna Nazaruk, Ewa Borowska, Barbara Przesławska i Teresa Bienkowska.


     
Ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyły się ćwiczenia sztabowe Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wałczu dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi w okresie letnim pod kryptonimem "LATO - GRA 2014".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W ćwiczeniach uczestniczyli Członkowie PZZK:
 • Starosta Wałecki
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straż Pożarnej w Wałczu
 • Komendant Powiatowy Policji w Wałcz
 • Sekretarz Powiatu
 • Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.
Celem ćwiczeń było:
1) prezentacja systemu zarządzania kryzysowego w powiecie wałeckim,
2) prezentacja zadań PZZK w Wałczu,
3) doskonalenie wymiany informacji i współdziałania,
4) ocena zaistniałej sytuacji i wypracowanie propozycji działań,
5) sprawdzenie i doskonalenia procedur zarządzania kryzysowego.     
Finały XIII Pucharu Karate W.S.I. Poland "TRUMPF - MAUXION"

W dniach 5-6 kwietnia 2014 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Tucznie odbył się XIII Puchar Karate W.S.I. Poland "Trumpf-Mauxion" przeznaczony dla dzieci i młodzieży do lat 14-stu. Organizatorem turnieju był Zarząd, rodzice oraz najstarsi zawodnicy Uczniowskiego Klubu Karate "Shotokan" w Tucznie.

Na zaproszenie organizatorów podczas zawodów w dniu 6 kwietnia br. gościli m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Elżbieta Pawlak - Zastępca Burmistrza Tuczna, Eliza Herman - przedstawicielka firmy Trumpf Mauxion sp. z o.o. oraz Alicja Wdowińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali statuetki i wspaniałe odlewane medale specjalnie przygotowane na ten turniej. Ponadto wszystkie dzieci startujące w turnieju otrzymały dyplomy uczestnictwa i torby pełne słodkich upominków ufundowane przez sponsora tytularnego turnieju firmę Trumpf-Mauxion z Tuczna. Zawody zgromadziły na starcie 102 zawodniczki i zawodników z Piły, Człopy, Debrzna, Więcborka, Różewa, Śmiłowa, Gostomi, Zakrzewa, Tuczna i Wałcza. Najwięcej medali zdobyła reprezentacja KKT Wałcz, która po zawodach mogła się pochwalić 37 medalami (12 złotych, 11 srebrnych i 14 brązowych). Po dwa złote medale zdobyli Hubert Zbieralski i Kacper Kunda zaś po jednym Kinga Siedlecka, Kamil Kwaśniewski, Julia Świstun, Adam Piwowarczyk, Laura Gerasz, Adrian Katarzyński, Krzysztof Lasota i Cezary Fryc.
Rywalizacja w 18 konkurencjach kata i kumite przebiegała bardzo sprawnie zaś zgromadzona publiczność nie szczędziła braw zwycięzcom poszczególnych walk i konkurencji. Finały urozmaicone zostały atrakcjami wśród których można było obejrzeć pokazy zumby, walki zawodników UKK "Shotokan" w Tucznie, kata Heian Godan i Bassai-dai z aplikacją, które wykonali zawodnicy KKT Wałcz - medaliście Mistrzostw Polski w kata drużynowym (Agnieszka Grzechowiak, Zuzanna Trawińśka, Joanna Olesińska, Maciej Świstun, Kamil Kowalczyk, Michał Sulik). Zawodom towarzyszyło Szkolenie Krajowego Związku Sportowego W.S.I. Poland, które poprowadzili Sensei Karolina Pytel-Ruta (4 Dan) oraz Sensei Zbigniew Ruta (5 Dan). Na koniec odbyły się egzaminy na stopnie uczniowskie które dla większości kandydatów zakończyły się sukcesem.
fot. Bartosz Ćmiel


     
Spotkanie z literaturą świata

Społeczność Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie zorganizowała w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Wałeckim Centrum Kultury wieczór poetycki pt. "Spotkania z literaturą świata".

Przedstawienie przygotowane przez uczniów z Gimnazjum w Chwiramie było przeglądem literatury z różnych krajów od starożytności, aż do czasów współczesnych. Końcowym punktem programu były fragmenty utworów patrona Szkoły w Chwiramie ks. Jana Twardowskiego.
Podczas przedstawienia gościł Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, który dotychczas nie opuścił żadnego spotkania zorganizowanego przez społeczność Gimnazjum w Chwiramie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki

Dnia 1 kwietnia 2014 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd omówił materiały na XXXIV sesję Rady Powiatu w Wałczu:
 • informację na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2013 r.;
 • informację na temat stanu bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2013 r.;
 • sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności porządku publicznego i wolontariacie.
Zarząd omówił projektu uchwał kierowane przez Zarząd Powiatu do Rady Powiatu w Wałczu.

Zarząd podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 233/91/2013 Zarządu Powiatu z dnia 1 października 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII