POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
I Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny

W dniu 10 grudnia 2014 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu odbył się I Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny, w którym udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (licea i technika) z czterech zaprzyjaźnionych powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego, strzelecko - drezdeneckiego, gorzowskiego i wałeckiego.

W konkursie udział wzięli uczniowie, którzy przebrnęli przez dwa etapy eliminacyjne w listopadzie br. Tematyka zadań konkursowych, których autorami byli nauczyciele matematyki z czterech zaprzyjaźnionych powiatów obejmowała program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych m.in.: liczby rzeczywiste, funkcje, równania i nierówności oraz planimetrię.
Celem konkursu było m.in. doskonalenie umiejętności matematycznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, popularyzowanie matematyki oraz podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy matematycznej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zwyciężył Krzysztof Szudera z ZS w Kostrzyniu, II miejsce zajął Jakub Kisielnicki z ZS Nr 1 w Wałczu, III miejsce zajął Szymon Zieliński z LO w Trzciance, IV miejsce Rafał Netyks z LO Drezdenko, V miejsce Krzysztof Karpiński z LO Czarnków i VI miejsce Przemysław Jurewicz z ZS w Kostrzyniu.
Triumfatorzy konkursu otrzymali z rąk Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jolanty Wegner Wicestarosty dyplomy i nagrody.
Starosta Wałecki pogratulował zwycięzcom i podziękował wszystkim uczniom za udział w konkursie, który wpisuje się w partnerską współpracę zaprzyjaźnionych powiatów. Podczas pobytu w Wałczu goście mieli również okazję zwiedzić Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego oraz magiczną górkę k. Strączna.


     
Posiedzenie powiatowego zespołu

Dnia 9 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w Starostwie Powiatowym w Wałczu obradowała Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas posiedzenia Członkowie PZZK ocenili stan gotowości poszczególnych ogniw systemu bezpieczeństwa z terenu powiatu wałeckiego do minimalizacji uciążliwości zagrożeń powodowanych warunkami zimowymi. Wszystkie gminy z terenu powiatu wałeckiego przedstawiły meldunki gotowości do likwidacji skutków ewentualnych zagrożeń warunkami zimowymi.
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pozytywnie ocenił stan gotowości poszczególnych ogniw do usuwania ewentualnych zagrożeń wynikających z warunków zimowych.


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego

Dnia 9 grudnia 2014 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Powiat Wałecki
Zarząd podjął uchwały w sprawie:
  • wyrażenia zgody na korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wałeckiego,
  • przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom jednostek oświatowych Powiatu Wałeckiego,
  • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2014 rok,
  • zmieniającej uchwałę Nr 234/92/2013 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2013r. w sprawie określenia wytycznych do realizacji ,,Programu naprawczego dla Powiatu Wałeckiego" w Starostwie Powiatowym w Wałczu.
Zarząd przyjął informację o wykonaniu zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku i wykorzystanie środków finansowych przyznanych przez PFRON Powiatowi Wałeckiemu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Piłkarski Wtorek Ligi Mistrzów

W dniu 9 grudnia 2014 r. sali Gimnazjum Nr 2 w Wałczu odbyła się uroczysta Gala z okazji "Czwartych urodzin Klubu SP Orzeł 2010 Wałcz oraz UKS Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas gali gościli m.in.: Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz w imieniu Starosty Wałeckiego Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.
W czasie uroczystości odbyła się prezentacja wszystkich drużyn dzieci prowadzonych przez klub, ich trenerów oraz sukcesów odniesionych podczas licznych turniejów. Ponadto władze klubu podziękowały wszystkim osobom, firmom i instytucjom za współpracę i pomoc na rzecz funkcjonowania "wałeckiej szkółki piłkarskiej".
Prezentację obejrzała licznie zgromadzona widownia, która żywiołowo reagowała podczas prezentacji kolejnych drużyn młodych piłkarzy i piłkarek.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkanie dot. lasów niepaństwowych

Powiat Wałecki
W dniu 8 grudnia 2014 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się coroczne spotkanie Starosty Wałeckiego z przedstawicielami Nadleśnictw: Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Płytnica, celem omówienia problematyki z zakresu prowadzenia nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Mając na uwadze treść zawartych porozumień Starosty Wałeckiego z Nadleśniczymi w sprawie powierzenia wybranych zadań i czynności należących do właściwości Starosty z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, ustalono stawki na rok 2015 z tytułu prowadzenia nadzoru oraz zdecydowano o przekazaniu w nadzór lasów komunalnych.
Ponadto w trakcie spotkania poruszono sprawę planowanych inwestycji drogowych oraz nowych uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
"List do św. Mikołaja"

Licznie zgromadzona młodzież oraz podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu obejrzeli wspaniały koncert świąteczny pt. "List do św. Mikołaja" w wykonaniu członków Zespołu Pieśni i Tańca "MAZOWIACY" z Warszawy, który odbył się w dniu 2 grudnia 2014 r. w Wałeckim Centrum Kultury.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spektaklu muzycznego władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowała Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki. Pani Wicestarosta podziękowała w imieniu Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego za zaproszenie na widowisko oraz życzyła wszystkim wspaniałych prezentów pod choinką i niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia.
"MAZOWIACY", którzy przygotowali przedstawienie podlegają organizacyjnie Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Twórcą i kierownikiem tego unikalnego zespołu folklorystycznego jest prof. nadzw. dr hab. Leszek Ploch.


     
I sesja V kadencji Rady Powiatu w Wałczu

W dniu 27 listopada 2014 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu odbyła się I sesja V kadencji Rady Powiatu w Wałczu.

Tradycyjnie pierwszym obradom Rady Powiatu, po wyborach samorządowych przewodniczył najstarszy nowo wybrany radny, którym obecnie jest Janusz Różański.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas pierwszej sesji, którą zwołał postanowieniem Komisarz Wyborczy w Koszalinie Marek Mazur, odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym Rady Powiatu.
W wyborach, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 r. radnymi Rady Powiatu w Wałczu zostali wybrani:
Bogdan Białas
Danuta Kęsek
Izabela Krajnik
Andrzej Gostołek
Jerzy Goszczyński
Jan Kaczanowicz
Marek Matela
Marek Pawłowski
Elżbieta Rębecka - Sabak
Janusz Różański
Marek Subocz
Bogdan Wankiewicz
Jolanta Wegner
Tadeusz Wenio
Tadeusz Węgrzynowski
Mirosław Wiercioch
Andrzej Więckowski


Podczas I sesji Rada Powiatu wybrała Przewodniczącego Rady, którym został Bogdan Białas, a na funkcję Wiceprzewodniczącego wybrano Tadeusza Wenio.

Na stanowisko Starosty Wałeckiego Rada Powiatu w Wałczu wybrała Bogdana Wankiewicza, a Wicestarosty Jolantę Wegner. Wybrano także Członka Zarządu Powiatu, którym została Danuta Kęsek.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pełny skład Zarządu Powiatu stanowią: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta i Danuta Kęsek Członek Zarządu Powiatu.

Bogdan Wankiewicz podziękował Radzie Powiatu za wybór na stanowisko Starosty Wałeckiego i zapewnił wszystkich radnych, że konsekwentnie będzie realizował zadania stojące przed Powiatem Wałeckim.
Starosta podziękował również Jerzemu Goszczyńskiego za czteroletnią owocną współpracę w Zarządzie Powiatu.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII