POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


Powiat Wałecki


     
Przebudowa drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór
- w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec).


W trakcie realizacji są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zadanie realizowane jest przez Powiat Wałecki wspólnie z Gminą Wałcz.
Wykonawca robót: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 lipca 2017 r.


     
Remont chodnika w Karsiborze

Zakończył się remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2308Z w miejscowości Karsibór. Remont polegał na zdemontowaniu obecnej nawierzchni (stare, popękane płyty betonowe oraz zniszczone obrzeża) i położeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej. Łączna długość wyremontowanego chodnika – 255 mb. Wykonawcą remontu chodnika była firma: Zakład Usługowo-Handlowy Uraś Mariusz Uran z Gostomii.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Łączny koszt remontu wyniósł: 36 408 zł i był sfinansowany przez Gminę Wałcz i Powiat Wałecki”     
Powiat Wałecki
LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 2017

W piątek 21 kwietnia br. w Wałeckim Centrum Kultury po raz dziesiąty przyznano nagrody honorowe "Laur Powiatu Wałeckiego" oraz nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego". Tegoroczna uroczystość połączona była z konferencją poświęconą prezentacji współpracy Powiatu Wałeckiego i Urzędu Oder - Welse,
Powiat Wałecki
w ramach projektu pn. "Współpraca polsko- niemiecka Powiatu Wałeckiego i Amt Oder- Welse na przykładzie modelu Laur Powiatu Wałeckiego", dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas tegorocznej gali nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" w kategorii działalność społeczna otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ADHD "Drużyna Ananasów i Przyjaciele", Rodzinne Ogrody Działkowe "Relaks" w Mirosławcu oraz Andrzej Przywecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W kategorii działalność kulturalna i edukacyjna nagrodą "Laura" uhonorowano Zespół Taneczny "ABRAKADABRA", Grupę KLAKSON oraz Dom Kultury w Człopie.
Wyróżnienia powędrowały do Muzeum Ziemi Wałeckiej, Wałeckiego Towarzystwa Muzycznego oraz Estery Naczk Studio ESTI.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Za osiągnięcia w dziedzinie sportu nagrodę "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Klub Sportowy "KORONA WAŁCZ", a wyróżnienia Klub Sportowy "Żak" oraz Łukasz Gniot.

W kategorii działalność gospodarcza nagroda trafiła do firmy Żywiec Zdrój S.A. Zakład w Mirosławcu, a wyróżnienie do Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Tucznie.

Nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymali Alina i Bolesław Rafałko.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem projektu było zacieśnienie współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami oraz wymiana doświadczeń w zakresie współpracy samorządów z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w obu regionach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Projekt pn. "Współpraca polsko- niemiecka Powiatu Wałeckiego i Amt Oder- Welse na przykładzie modelu Laur Powiatu Wałeckiego "był dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).
Powiat Wałecki


     
Powiat Wałecki
WIZYTA PREZESA UOKiK

W dniu 18.04.2017 r. Mariolę Jęcka - Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wałczu odwiedził Marek Niechciał- Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wizyta dotyczyła szerokiej współpracy rzeczników z UOKiK w zakresie ochrony konsumenckiej, problematyki podejmowanych spraw na terenie powiatu wałeckiego oraz propozycji zmian w ustawodawstwie w celu jak najlepszej ochrony konsumenckiej.


     
Uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w sali kolumnowej Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przyznawanych za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem gości i występem artystycznym przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu. Po czym głos zabrali dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki oraz Leszek Molka Wicedyrektor ZS Nr 4 RCKU w Wałczu. Starosta oraz wicedyrektor podkreślali, że stypendia Starosty Wałeckiego to nagroda za ciężką pracę i naukę oraz wybitne osiągnięcia uczniów. Starosta podziękował nauczycielom oraz rodzicom za trud wychowania uczniów, a wszyscy nagrodzeni oraz ich rodzice otrzymali specjalne listy gratulacyjne. Listy gratulacyjne wręczali Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta i Danuta Kęsek Członek Zarządu Powiatu w Wałczu.
Ponadto w uroczystości uczestniczyli m.in.: Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół ponagimnazjalnych, nauczyciele i wychowawcy, rodzice stypendystów oraz przedstawiciele mediów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Stypendia Starosty Wałeckiego przyznawane są dwa razy do roku, po zakończeniu semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja na okres 5 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendiów składają do Starosty Wałeckiego dyrektorzy szkół.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zarząd Powiatu przyznał stypendia dla 10 uczniów za I semestr 2016/2017. Otrzymali je: Julia Olszewska (ZS Nr 1 - za bardzo dobre wyniki sportowe i zachowanie), Karolina Włodarczyk (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w konkursach i zachowanie), Paulina Osak (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w konkursach w sporcie i zachowanie), Paweł Arendarski (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w konkursach i zachowanie), Pola Kołodziejczak (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w konkursach i zachowanie), Natalia Pawłowska (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Rafał Mazur (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Paulina Nowak (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Patrycja Libner (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie) oraz Agata Buczkowska (ZS Nr 4 RCKU - za osiągnięcia artystyczne na festiwalach piosenkarskich).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość zakończyła się występem wielokrotnej już stypendystki Agaty Buczkowskiej - nowej wokalisty zespołu "Ich Troje" oraz kabaretem i poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów ZS Nr 4 RCKU.


     
VII Targi Pracy

W dniu 7 kwietnia br. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Wałczu przy ulicy Sądowej 9 odbyły się VII Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Partnerami tego przedsięwzięcia byli: Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Wałczu, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej SZOWES region szczecinecki oraz Zachodniopomorska Komenda OHP w Szczecinie. Otwarcia dokonali: Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu- Anna Zaleska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W tegorocznych targach udział wzięło łącznie 46 wystawców, w tym: 9 agencji zatrudnienia, 19 pracodawców krajowych, a także 9 szkół oraz 9 instytucji. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogły skorzystać z 2508 ofert zatrudnienia. Szkoły dysponowały 12 ofertami pracy oraz poszukiwały: wykładowców akademickich i nauczycieli. Instytucje poszukiwały 12 pracowników, w tym: fizjoterapeutów, logopedy, wychowawcy - terapeuty, opiekuna, pracownika gospodarczego, kucharza i informatyka. Agencje zatrudnienia oferowały 2210 miejsc pracy, między innymi dla pracowników biurowych, opiekunów osób starszych, pracowników fizycznych, pracowników polowych, pracowników produkcji, do czyszczeni i regeneracji kontenerów oraz innych zbiorników wielkogabarytowych, pracowników magazynowych itp. Pracodawcy krajowi poszukiwali 274 kandydatów na wolne stanowiska pracy w zawodach: inżyniera produkcji, planisty produkcji, kupca - asystenta projektu, kupca strategicznego, koordynatora ds. jakości, pracownika fizycznego, montażysty, spawacza konstrukcji stalowych metodą MAG, montażysty konstrukcji stalowych, lakiernika, operatora maszyn CNC, pakowacza, operatora RRC, operatora HDS, obchodowego RRC, wulkanizatora, kierowcy, doradcy ds. ubezpieczeń i inwestycji, elektromechanika pojazdów samochodowych, mechanika, sprzedawcy - kasjera oraz żołnierza zawodowego.
VII Targi Pracy odwiedziło około 1200 osób poszukujących zatrudnienia. Uczestnicy mogli skorzystać także z bezpłatnych porad Dietetyka Medycznego - mgr Patrycji Sankowskiej. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "AMAZONKI" służyło swoją wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie profilaktyki raka piersi. Natomiast dzięki uprzejmości Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu osoby zainteresowane mogły nabyć wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


     
ZAWODNICY FINAŁÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
"Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU"
W STAROSTWIE
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W dniu 6 kwietnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner gościli w Starostwie Powiatowym w Wałczu zawodników i trenerów MUKS Orzeł 2010 Wałcz oraz UKS SP Orzeł 2010 Wałcz, którzy w dniach 1, 3 i 4 kwietnia uczestniczyli w Szczecinku w rozgrywkach finałowych województwa zachodniopomorskiego Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku", zajmując odpowiednio I miejsce w kategorii U-10 chłopców oraz II miejsce w kategorii U-12 dziewcząt i III miejsce w kategorii U-10 dziewcząt. Mistrzowie kategorii U - 10 będą reprezentować województwo zachodniopomorskie podczas Finału Ogólnopolskiego, którego rozstrzygnięcie nastąpi 2 maja br. na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta złożył zawodnikom, zawodniczkom oraz ich trenerom serdeczne gratulacje oraz wręczył upominki. Zawodnikom jadącym do Warszawy życzył niezapomnianych wrażeń i emocji oraz spełnienia sportowych marzeń.


     
ŚNIADANIE WIELKANOCNE W WTZ WAŁCZ
Powiat Wałecki

W dniu 6 kwietnia br. miało miejsce spotkanie przedświąteczne w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Uczestniczyli w nim Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Terefenko. Starosta złożył terapeutom oraz podopiecznym najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych: dużo radości, pogody ducha i rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
XI MISTRZOSTWA MIROSŁAWCA
NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

1 kwietnia br. w Mirosławcu już po raz jedenasty odbyły się Mistrzostwa Mirosławca na Ergometrze Wioślarskim. Udział w zawodach wzięły 92 osoby - uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz osoby dorosłe, które rywalizowali ze sobą w pięciu kategoriach: 6-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-16 lat, 17-open. Głównym celem imprezy było popularyzowanie wioślarstwa oraz zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród chłopców, w kategorii klas I - III szkół podstawowych zwyciężył Daniel Lepianka, w kategorii klas IV- V- Dawid Kostecki, w kategorii klas VI szkoły podstawowej/ klas I gimnazjum - Kamil Zacharko, a w kategorii klas II- III gimnazjum - Artur Plicha.
Wśród dziewcząt, w kategorii klas I- III szkół podstawowych najlepsza okazała się Antonina Halamus, w kategorii klas IV - V - Tatiana Smyczyńska, w kategorii klas VI szkoły podstawowej/ klas I gimnazjum - Julia Sulik, a w kategorii klas II - III gimnazjum - Małgorzata Łosin.
W kategorii 17 - open wśród pań najlepsza była Hanna Wesołowska, a wśród panów Marcin Sakosik.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy wyników.


     
KARATECY NA MIĘDZYNARODOWYM SZKOLENIU W PRENZLAU
Powiat Wałecki

W sobotę 1 kwietnia br. karatecy z Klubu Karate Tradycyjnego z Wałcza oraz z Klubu Karate "Gryf" z Człopy wzięli udział w międzynarodowym szkoleniu w Prenzlau z Sensei Carlo Fugazza /8 Dan/, najstarszym uczniem Mistrza Shirai /10 Dan/. W szkoleniu wzięło udział ok. 90 zawodniczek i zawodników z Niemiec, Włoch i Polski. Grupa z W.S.I.Poland składała się z ponad 30-stu osób i była największą grupą biorącą udział w szkoleniu.

Podczas szkolenia w Prenzlau Sensei Fugazza zademonstrował kata mistrzowskie Wankan (kólewska korona), o mało znanym rodowodzie i niezwykle rzadko prezentowanym na szkoleniach. Młodsi zawodnicy z obu klubów mogli zapoznać się z charakterystyczną dla Mistrza Fugazzy metodyką prowadzenia zajęć, czyli nauką formy kata poprzez naukę bunkai (zastosowania). Sensei znakomicie dobrał kata do możliwości treningowych obecnych na szkoleniu karateków. Prezentacja kata Wankan oraz Wankan Happo Bunkai była znakomita i będzie doskonalona w obu klubach. Wyjazd na szkolenie w Prenzlau był dofinansowany ze środków Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
88. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
SENIORÓW W BOKSIE W CZŁOPIE
Powiat Wałecki

W dniach 27-31 marca br. w Człopie odbyły się 88. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie pod patronatem Sekretarza Stanu Jarosława Stawiarskiego. W zawodach wzięło udział 140 zawodników z 57 klubów z 15 Okręgowych Związków Bokserskich. Zawody przeprowadzono w 10 kategoriach wagowych. Powiat Wałecki podczas gali finałowej reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:
w kat. 49 kg - Jakub Słomiński z KS WDA Świecie
w kat. 52 kg - Dawid Miziołek z JKB Jawor Team Jaworzno
w kat. 56 kg - Tomasz Resól z BKS Skorpion Szczecin
w kat. 60 kg - Marek Pietruczuk z UMKS Victoria Ostrołęka
w kat. 64 kg - Mateusz Polski - KSW Róża Karlino
w kat. 69 kg - Damian Kiwior z PTB Tiger Tarnów
w kat. 75 kg - Bartosz Gołębiewski z KKB RUSHH Kielce
w kat. 81 kg - Arkadiusz Szwedowicz z BKS Skorpion Szczecin
w kat. 91 kg - Jan Sosnowski z CWZS Zawisza Bydgoszcz
w kat. 91 + kg - Paweł Wierzbicki z UKS Boxing Sokółka

W klasyfikacji klubowej zwyciężył BKS Skorpion Szczecin przed KKB RUSHH Kielce i BKS Hetman Białystok, a w klasyfikacji okręgowej Zachodniopomorski Okręgowy Związek Bokserski (OZB) przed Wielkopolskim OZB i Warszawsko- Mazowieckim OZB. Starosta Wałecki pogratulował zawodnikom oraz ich trenerom osiągnięć oraz życzył im dalszych sukcesów oraz realizacji sportowych celów i zamierzeń.


     
III Europejski Kongres Samorządów

W dniach 27-28 marca br. w Krakowie odbył się III Europejski Kongres Samorządów pod hasłem "Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku". W III Europejskim Kongresie Samorządów wzięło udział blisko 2000 osób - liderów samorządowych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów UE i Europy Wschodniej. Powiat Wałecki na Kongresie reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Kongres składał się z sześciu ścieżek tematycznych (Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto) obejmujących ponad 60 wydarzeń: sesje plenarne, panele dyskusyjne, prezentacje raportów, warsztaty, wykłady. W czasie Kongresu rozmawiano na temat polityki spójności jako głównego narzędzia inwestycyjnego UE, roli nowoczesnego samorządu, zwiększenia wpływu obywateli na poprawę jakości życia, o samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz silnym i niezależnym samorządzie jako podstawie ustroju państwa.
Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.


     
II WAŁECKI BIEG I MARSZ DWÓCH SKARPET

25 marca br. odbył się już po raz drugi Wałecki Bieg i Marsz Dwóch Skarpet. Inicjatorem Akcji jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu. Wydarzenie jest formą poparcia dla osób z Zespołem Downa. Na starcie w wałeckiej Alei Gwiazd stawiło się ponad 320 zawodników, w tym także Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Do pokonania były dwa dystanse biegowe: 3 lub 6 km oraz 3 km w konkurencji marszowej. Przed biegiem rozgrzewkę poprowadziła Sandra Miłosz-Pawełkiewicz z Afro-Fit Wałcz. Ponadto chętni mogli spróbować swoich sił na ergometrach. Po biegu można było skorzystać z gorącego posiłku. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Rozlosowano także nagrody rzeczowe.


     BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII