POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


Powiat Wałecki


     
JUBILEUSZ 25-LECIA URZĘDU ODER - WELSE

Od maja 2007 roku w ramach Transgranicznego Planu Działania współpracują ze sobą przedstawiciele niemieckich i polskich gmin z Euroregionu Pomerania: Urząd Oder - Welse, Schwedt/Oder, Angermünde, Gryfino, Banie, Chojna, Trzcińsko Zdrój, Moryń, Dębno, Nowogródek Pomorski, Kołbaskowo oraz Powiat Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dzięki wspólnemu projektowi pn.: "Prezentacja polsko-niemieckiej współpracy pomiędzy Urzędem Oder-Welse, Starostwem Powiatowym w Wałczu i gminami Transgranicznego Planu Działania z okazji 25 lecia Urzędu Oder-Welse", dofinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Fundusz Małych Projektów Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania) został przedstawiony mieszkańcom regionu Doliny Dolnej Odry proces i działania w ramach Trasgranicznego Planu Działania.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie wszystkich partnerów wraz z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych odbyło się w dniu 11 sierpnia 2017 r. podczas jubileuszu 25 - lecia Urzędu Oder-Welse w Pinnow. W ramach konferencji Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz przedstawił prezentację podsumowującą dotychczasową współpracę pomiędzy Powiatem Wałeckim a Urzędem Oder - Welse. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń oraz omówienie kierunków dalszej współpracy. Podczas jubileuszu wręczono także odznaczenia dla zasłużonych osób, instytucji lub organizacji za ich działalność socjalną, kulturalną, gospodarczą i polityczną. Wyróżnieniem za zaangażowanie na rzecz rozwoju polsko - niemieckiej współpracy uhonorowano Starostę Wałeckiego dra Bogdana Wankiewicza.
Powiat Wałecki


     
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie realizuje projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP”. Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie ww. województwa.

Celem projektu jest wzrost poziomu kwalifikacji pracowników zachodniopomorskich przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich (MMŚP) do dnia 31.05.2020 r. Udział w projekcie zwiększy konkurencyjność zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli w lepszym stopniu wykorzystać swoje zaplecze techniczne i kadrowe.

http://www.zarr.com.pl/pl/fundusze-europejskie


     
Perełka ekologiczna Powiatu Wałeckiego to Gospodarstwo Barbary, Andrzeja i Kaliny Przyweckich, mający charakter gospodarstwa ekologicznego.

Od 2004 roku Gospodarstwo Państwa Przyweckich o powierzchni 15,59 ha ma charakter gospodarstwa ekologicznego. Hoduje się w nim bydło mleczne, są to krowy rasy Jersey, produkuje siano oraz uzyskuje się mleko i wytwarza masło i twaróg. Barbara, Andrzej i Kalina Przyweccy w 2014 roku zajęli pierwsze miejsce w konkursie "Nasze kulinarne dziedzictwo - smaki regionów".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Jurorów uwiodło masło ostrowieckie wytwarzane w ich gospodarstwie w Ostrowcu (gm. Wałcz). O maśle ostrowieckim nie sposób napisać bez odwoływania się do filozofii Państwa Przyweckich, której głównym założeniem jest życie w zgodzie z przyrodą. Mleko pochodzące od krów rasy Jersey cechuje się znacznie wyższą zawartością tłuszczu niż u innych gatunków, a oprócz tego przy stosowaniu odpowiedniej technologii żywieniowej zawiera dieny sprzężonego kwasu linolowego, posiadające między innymi bardzo silne właściwości antyrakowe. Ich gospodarstwo znajduje się w obszarze Natura 2000, dlatego prowadzą je w tradycyjny sposób bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych i wykorzystując nieliczne maszyny - nowoczesną kosiarkę, prasę i ciągnik rolniczy. Pan Andrzej Przywecki podkreśla, że w gospodarowaniu na obszarze objętym programem Natura 2000 widzi wyłącznie korzyści, także ekonomiczne. W pełni rozumie obostrzenia wynikające z programu, stosuje się do zaleceń i pozytywnie przechodzi liczne kontrole. Warto dodać, że nagroda w konkursie "Nasze kulinarne dziedzictwo - smaki regionów" to nie jedyne wyróżnienie Przyweckich. Zajmowali już czołowe miejsca w wojewódzkich konkursach na najlepsze gospodarstwa ekologiczne, są ponadto zdobywcami statuetki ministra rolnictwa, a także "Złotych kłosów" przyznawanych przez wójta gminy Wałcz, a ostatnio na Międzynarodowych Targach "Polagra" w Poznaniu odebrali z rąk ministra rolnictwa prestiżowa nagrodę "Perła 2016" za wyśmienity smak masła ostrowieckiego. Obecnie produkt ten jest wpisywany na listę produktów tradycyjnych ministerstwa rolnictwa. To ciężka praca wszystkich członków rodziny. Krowy wymagają rzetelności, regularności, dlatego nie wyjeżdżamy na wakacje, choć ci, którzy tutaj przyjeżdżają mówią, że wcale nie musimy wyjeżdżać - żartuje Pan Andrzej. Przyweccy utrzymują dwa konie a z szacunku do nich i do ziemi gospodarz przystępując do pracy, pastuje buty, a konie szczotkuje, karmi i czeka aż jedzenie ułoży im się w brzuchach. Konie są nie tylko zwierzętami roboczymi - można je wykorzystywać także do jazdy w siodle, prezentacji bryczek i sań, a nawet do udziału w rekonstrukcjach historycznych, ponieważ nie boją się huku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Z dobrodziejstw naszego gospodarstwa, wiedzy doświadczeń i mnogości ziół korzystali strzelcy wyborowi i zwiadowcy 7 Batalionu Strzelców Konnych 17 Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Zasadniczym elementem ćwiczeń było korzystanie z apteki przyrodniczej i wykorzystanie konia jako środka transportu nie standardowego. Poza tym gospodarze posiadają wyszkolone konie, które biorą udział w różnego rodzaju inscenizacjach wojennych. Trzeba zaznaczyć, że pan Andrzej Przywecki i jego córka Kalina są pasjonatami historii. Mają kolekcję starych, unikatowych zdjęć, mundurów i kożuchów wojskowych, a także siodeł i maszyn rolniczych nawet z XIX wieku. Ważnym elementem ich zbiorów jest m.in. zabytkowa sieczkarnia sygnowana napisem "Deustsch Krone".


     

W ramach projektu pn.: "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu" dofinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych, informujemy że w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego ( http://powiatwalecki.bip.alfatv.pl/zamowienia/pokaz/72.dhtml) zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu".

Termin składania ofert w postępowaniu: 11 września 2017 r. godz. 10:15.


     
Przebudowa drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór
- w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec).


W trakcie realizacji są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zadanie realizowane jest przez Powiat Wałecki wspólnie z Gminą Wałcz.
Wykonawca robót: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 lipca 2017 r.


     
Remont chodnika w Karsiborze

Zakończył się remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2308Z w miejscowości Karsibór. Remont polegał na zdemontowaniu obecnej nawierzchni (stare, popękane płyty betonowe oraz zniszczone obrzeża) i położeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej. Łączna długość wyremontowanego chodnika – 255 mb. Wykonawcą remontu chodnika była firma: Zakład Usługowo-Handlowy Uraś Mariusz Uran z Gostomii.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Łączny koszt remontu wyniósł: 36 408 zł i był sfinansowany przez Gminę Wałcz i Powiat Wałecki”     
"FESTIWAL MŁODZIEŻY EUROREGIONU POMERANIA - POLSKO
- NIEMIECKIE ROZGRYWKI SPORTOWE W WAŁCZU"

W dniach 9 - 11 czerwca br. w Wałczu gościliśmy uczestników XVI Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania. Partnerami projektu byli Powiat Wałecki, Miasto Strasburg oraz PSV Stralsund e. V. Już po raz trzeci w Wałczu młodzież z Polski i Niemiec miała okazję budować wzajemne relacje pomiędzy regionami, w celu wzajemnego poznania kultury i wspólnej historii obu narodów w oparciu o postawę otwartości i tolerancji oraz poczucia przynależności do Euroregionu Pomerania.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tegoroczny Festiwal Młodzieży został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). Projekt dofinansowała również Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. W festiwalu wzięło udział ponad 600 osób. Gościliśmy uczestników z Pasewalku, Greifswaldu, Bergen auf Rügen, Bad Freienwalde, Strausberga, Schwedt, Stralsundu, Połczyna Zdroju oraz z terenu całego powiatu wałeckiego. Po uroczystym przemarszu uczestników w korowodzie ulicami miasta, otwarcia festiwalu dokonał Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz w towarzystwie przedstawicieli instytucji dofinansowujących projekt: Pani Andrei Gronwald - Dyrektora Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V., Pana Pawła Bartnika i Pani Ireny Stróżyńskiej - Dyrektora i Wicedyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Pana Andreasa Bergemanna z Deutsch-Polnisches Jugendwerk, a także władz samorządowych reprezentujących gminy powiatu wałeckiego. Następnie na scenie prezentowali się uczestnicy z Polski i Niemiec w specjalnie przygotowanych na festiwal programach artystycznych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Festiwalowi towarzyszyły zmagania sportowe w ramach projektu pn. "Polsko - niemieckie rozgrywki sportowe", który także dofinansowała Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania a także Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży. Uczestnicy rozegrali turnieje i zawody w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, boks, pływanie, tenis stołowy i lekkoatletyka. Wrażeniom sportowym, towarzyszyły także atrakcje fakultatywne- wyjazd do parku linowego w Rudnicy oraz do Dzikiej Zagrody w Jabłonowie. Chętni wzięli także udział w aktywnej grze miejskiej i wyścigach smoczych łodzi. Na scenie odbyły się warsztaty zumby w wykonaniu Marleny Szczepskiej i Angeliki Sober.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zwycięzcom rywalizacji sportowej fair -play zostały wręczone medale, puchary i nagrody. Na zakończenie festiwalu wszyscy uczestnicy otrzymali gazetkę festiwalową opracowaną przez uczestników warsztatów dziennikarskich i fotograficznych prowadzonych przez Sławomira Niewczasa i Bartosza Ćmiela. Po uroczystym zakończeniu festiwalu, pełni wrażeń z pobytu na Ziemi Wałeckiej uczestnicy, w niedzielne popołudnie wrócili do domów.
Powiat Wałecki
Projekt pn. "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania" i "Polsko - niemieckie rozgrywki sportowe"
jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Maklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.     
25-LECIE KAPŁAŃSTWA O. MARKA METELICY

30 kwietnia - 25-lecie Kapłaństwa o. Marka Metelicy. W uroczystości wzięli udział Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.

Z okazji Jubileuszu 25 - lecia Kapłaństwa Starosta złożył dla Brata Marka Metelicy wyrazy uznania i szacunku za codzienną i wymagającą wielkiego zaangażowania pracę duszpasterską na rzecz społeczności powiatu wałeckiego. Starosta i Sekretarz życzyli niesłabnących sił ducha, jak najlepszego zdrowia oraz wielu kolejnych lat służby Bogu w drugim człowieku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
Powiat Wałecki

W dniu 28 kwietnia w Kołobrzegu odbył się Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, któremu przewodniczył Krzysztof Lis. W spotkaniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Gremium od lat współpracuje podczas cyklicznych spotkań i wypracowuje stanowiska oraz opinie określając ich obszary z administracją rządową i samorządową szczebla regionalnego. Tym razem na miejsce obrad wybrano Centrum Kształcenia Praktycznego "Centrum", a w posiedzeniu oprócz starostów województwa zachodniopomorskiego uczestniczyli również dyrektorzy PCPR oraz zaproszeni prelegenci i goście.
Tematem przewodnim konwentu były sprawy związane z projektami partnerskimi z obszaru pieczy zastępczej i usług społecznych, a przybliżyły je dyrektor ROPS UMWZ Dorota Rybarska - Jarosz oraz kierownik Agnieszka Lisicka.
Drugą część Konwentu poświęcono Planowi Inwestycji Transportowych Województwa Zachodniopomorskiego w odniesieniu do dróg powiatowych oraz Kontraktom Samorządowym. W roli prelegenta wystąpił dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Marcin Szmyt.
Kolejne zagadnienie przewidziane w porządku obrad dotyczyło procesu centralizacji podatku VAT. Stąd też obecność dyrektor ds. Kluczowych Klientów ZETO Koszalin Weroniki Kazimierowicz - Kobierskiej. Ostatni temat posiedzenia brzmiał: "Założenia do możliwości tworzenia Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie", który zaprezentowała dr Ewa Giza prezes Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin "FENIKS". W całości obrad Konwentu uczestniczyła Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.


     
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

28 kwietnia - Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w PCKZiU oraz ZS nr 4 RCKU w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
XIX Międzynarodowy Puchar Karate W.S.I.Poland
Powiat Wałecki

W dniach 22-23.04.2017 roku w hali sportowej Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu odbyłsię XIX Międzynarodowy Turniej Karate W.S.I. Poland z udziałem zawodniczek i zawodników
Powiat Wałecki
z Polski, Rosji i Niemiec. Na otwarciu obecny był Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Organizatorami turnieju byli Klub Karate Tradycyjnego oraz Urząd Miasta w Wałczu. Okazałe puchary za I miejsca w poszczególnych konkurencjach ufundowało Starostwo Powiatowe w Wałczu.
     
IV ZJAZD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP

W dniu 22 kwietnia br. w Policach odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego.

Powiat Wałecki
Zgromadzeni delegaci, przedstawiciele do zarządu, członkowie ustępujących władz z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz zaproszeni goście, spotkali się w celu podsumowania pięcioletniej działalności oraz wyboru władz na kolejną kadencje. Obrady zjazdu uświetnili swoją obecnością dostojni goście: Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, Senator RP Tomasz Grodzki, Członkowie Prezydium Zarządu ZOSP RP Edward Fedko i Stanisław Kopeć, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Jacek Staśkiewicz, Członek Zarządu Powiatu Polickiego Beata Chmielewska, Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego Cezary Arciszewski, Burmistrz Polic- Władysław Diakun, przedstawiciele Lasów Państwowych z miejscowym gospodarzem lasów, nadleśniczym Antonim Michnowiczem - Nadleśnictwo Trzebież. Zebrani po wprowadzeniu sztandaru Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego i odegraniu hymnu, uczcili chwilą zadumy pamięć tych, którzy nie tak dawno byli jeszcze z nami, lecz odeszli na wieczną służbę. Po uroczystym otwarciu druhowie przystąpili do obrad zjazdu wybierając przewodniczącego zjazdu dh. Stanisława Kopcia oraz sekretarza zjazdu dh. Krzysztofa Palucha.
W zjeździe uczestniczył Starosta Wałecki a zarazem Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dr Bogdan Wankiewicz.
W czasie spotkania dokonano odznaczenia zasłużonych druhen i druhów. Złotym Znakiem Związku Prezes Zarządu Głównego Waldemar Pawlak uhonorował druhów Adama Czernikiewicza i Eugeniusza Wawrzołę. Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza Prezes Zarządu Głównego Waldemar Pawlak uhonorował Arkadiusza Raniowskiego, Ryszarda Bieńka oraz Mieczysława Kostkę. Zasłużonym działaczom wręczono również okolicznościowe statuetki. Tą formą wyróżnienia uhonorowano 74 druhów.
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Stanisław Dycha dokonał oceny pięcioletniej działalności Związku OSP RP na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Podsumowując kończącą się kadencję Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, podziękował tym wszystkim, którzy w szeregach służyli społeczeństwu i tym, którzy ich w tej służbie wspomagali. Następnie dokonano wyboru nowych władz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP. Starosta Wałecki Dr Bogdan Wankiewicz został wybrany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Obejmując tę funkcję podziękował delegatom za wybór i zaufanie, jakim go obdarzyli. Zjazd uświetniła swoimi występami Orkiestra Dęta ze Szczecina pod batutą kapelmistrza Jana Skroś.


     
Powiat Wałecki
LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 2017

W piątek 21 kwietnia br. w Wałeckim Centrum Kultury po raz dziesiąty przyznano nagrody honorowe "Laur Powiatu Wałeckiego" oraz nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego". Tegoroczna uroczystość połączona była z konferencją poświęconą prezentacji współpracy Powiatu Wałeckiego i Urzędu Oder - Welse,
Powiat Wałecki
w ramach projektu pn. "Współpraca polsko- niemiecka Powiatu Wałeckiego i Amt Oder- Welse na przykładzie modelu Laur Powiatu Wałeckiego", dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas tegorocznej gali nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" w kategorii działalność społeczna otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ADHD "Drużyna Ananasów i Przyjaciele", Rodzinne Ogrody Działkowe "Relaks" w Mirosławcu oraz Andrzej Przywecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W kategorii działalność kulturalna i edukacyjna nagrodą "Laura" uhonorowano Zespół Taneczny "ABRAKADABRA", Grupę KLAKSON oraz Dom Kultury w Człopie.
Wyróżnienia powędrowały do Muzeum Ziemi Wałeckiej, Wałeckiego Towarzystwa Muzycznego oraz Estery Naczk Studio ESTI.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Za osiągnięcia w dziedzinie sportu nagrodę "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Klub Sportowy "KORONA WAŁCZ", a wyróżnienia Klub Sportowy "Żak" oraz Łukasz Gniot.

W kategorii działalność gospodarcza nagroda trafiła do firmy Żywiec Zdrój S.A. Zakład w Mirosławcu, a wyróżnienie do Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Tucznie.

Nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymali Alina i Bolesław Rafałko.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem projektu było zacieśnienie współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami oraz wymiana doświadczeń w zakresie współpracy samorządów z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w obu regionach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Projekt pn. "Współpraca polsko- niemiecka Powiatu Wałeckiego i Amt Oder- Welse na przykładzie modelu Laur Powiatu Wałeckiego "był dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).
Powiat Wałecki     
Powiat Wałecki
WIZYTA PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY W WAŁCZU

W dniu 19 kwietnia br. Wałcz odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Pan Prezydent spotkał się z mieszkańcami oraz lokalnymi samorządowcami na Wałeckiej Alei Gwiazd Sportu nad jeziorem Raduń. W spotkaniu z Prezydentem uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.


     
XXI ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA
Powiat Wałecki

19 kwietnia br. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się XXI Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. W spotkaniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz udzielono absolutorium Zarządowi. W czasie spotkania przyjęto budżet Stowarzyszenia na rok 2017 oraz przedstawiono informacje na temat programu Interreg VA.


     
Powiat Wałecki
WIZYTA PREZESA UOKiK

W dniu 18.04.2017 r. Mariolę Jęcka - Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wałczu odwiedził Marek Niechciał- Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wizyta dotyczyła szerokiej współpracy rzeczników z UOKiK w zakresie ochrony konsumenckiej, problematyki podejmowanych spraw na terenie powiatu wałeckiego oraz propozycji zmian w ustawodawstwie w celu jak najlepszej ochrony konsumenckiej.


     
Uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w sali kolumnowej Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przyznawanych za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem gości i występem artystycznym przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu. Po czym głos zabrali dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki oraz Leszek Molka Wicedyrektor ZS Nr 4 RCKU w Wałczu. Starosta oraz wicedyrektor podkreślali, że stypendia Starosty Wałeckiego to nagroda za ciężką pracę i naukę oraz wybitne osiągnięcia uczniów. Starosta podziękował nauczycielom oraz rodzicom za trud wychowania uczniów, a wszyscy nagrodzeni oraz ich rodzice otrzymali specjalne listy gratulacyjne. Listy gratulacyjne wręczali Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta i Danuta Kęsek Członek Zarządu Powiatu w Wałczu.
Ponadto w uroczystości uczestniczyli m.in.: Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół ponagimnazjalnych, nauczyciele i wychowawcy, rodzice stypendystów oraz przedstawiciele mediów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Stypendia Starosty Wałeckiego przyznawane są dwa razy do roku, po zakończeniu semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja na okres 5 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendiów składają do Starosty Wałeckiego dyrektorzy szkół.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zarząd Powiatu przyznał stypendia dla 10 uczniów za I semestr 2016/2017. Otrzymali je: Julia Olszewska (ZS Nr 1 - za bardzo dobre wyniki sportowe i zachowanie), Karolina Włodarczyk (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w konkursach i zachowanie), Paulina Osak (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w konkursach w sporcie i zachowanie), Paweł Arendarski (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w konkursach i zachowanie), Pola Kołodziejczak (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w konkursach i zachowanie), Natalia Pawłowska (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Rafał Mazur (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Paulina Nowak (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Patrycja Libner (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie) oraz Agata Buczkowska (ZS Nr 4 RCKU - za osiągnięcia artystyczne na festiwalach piosenkarskich).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość zakończyła się występem wielokrotnej już stypendystki Agaty Buczkowskiej - nowej wokalisty zespołu "Ich Troje" oraz kabaretem i poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów ZS Nr 4 RCKU.


     
VII Targi Pracy

W dniu 7 kwietnia br. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Wałczu przy ulicy Sądowej 9 odbyły się VII Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Partnerami tego przedsięwzięcia byli: Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Wałczu, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej SZOWES region szczecinecki oraz Zachodniopomorska Komenda OHP w Szczecinie. Otwarcia dokonali: Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu- Anna Zaleska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W tegorocznych targach udział wzięło łącznie 46 wystawców, w tym: 9 agencji zatrudnienia, 19 pracodawców krajowych, a także 9 szkół oraz 9 instytucji. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogły skorzystać z 2508 ofert zatrudnienia. Szkoły dysponowały 12 ofertami pracy oraz poszukiwały: wykładowców akademickich i nauczycieli. Instytucje poszukiwały 12 pracowników, w tym: fizjoterapeutów, logopedy, wychowawcy - terapeuty, opiekuna, pracownika gospodarczego, kucharza i informatyka. Agencje zatrudnienia oferowały 2210 miejsc pracy, między innymi dla pracowników biurowych, opiekunów osób starszych, pracowników fizycznych, pracowników polowych, pracowników produkcji, do czyszczeni i regeneracji kontenerów oraz innych zbiorników wielkogabarytowych, pracowników magazynowych itp. Pracodawcy krajowi poszukiwali 274 kandydatów na wolne stanowiska pracy w zawodach: inżyniera produkcji, planisty produkcji, kupca - asystenta projektu, kupca strategicznego, koordynatora ds. jakości, pracownika fizycznego, montażysty, spawacza konstrukcji stalowych metodą MAG, montażysty konstrukcji stalowych, lakiernika, operatora maszyn CNC, pakowacza, operatora RRC, operatora HDS, obchodowego RRC, wulkanizatora, kierowcy, doradcy ds. ubezpieczeń i inwestycji, elektromechanika pojazdów samochodowych, mechanika, sprzedawcy - kasjera oraz żołnierza zawodowego.
VII Targi Pracy odwiedziło około 1200 osób poszukujących zatrudnienia. Uczestnicy mogli skorzystać także z bezpłatnych porad Dietetyka Medycznego - mgr Patrycji Sankowskiej. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "AMAZONKI" służyło swoją wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie profilaktyki raka piersi. Natomiast dzięki uprzejmości Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu osoby zainteresowane mogły nabyć wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


     
ZAWODNICY FINAŁÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
"Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU"
W STAROSTWIE
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W dniu 6 kwietnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner gościli w Starostwie Powiatowym w Wałczu zawodników i trenerów MUKS Orzeł 2010 Wałcz oraz UKS SP Orzeł 2010 Wałcz, którzy w dniach 1, 3 i 4 kwietnia uczestniczyli w Szczecinku w rozgrywkach finałowych województwa zachodniopomorskiego Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku", zajmując odpowiednio I miejsce w kategorii U-10 chłopców oraz II miejsce w kategorii U-12 dziewcząt i III miejsce w kategorii U-10 dziewcząt. Mistrzowie kategorii U - 10 będą reprezentować województwo zachodniopomorskie podczas Finału Ogólnopolskiego, którego rozstrzygnięcie nastąpi 2 maja br. na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta złożył zawodnikom, zawodniczkom oraz ich trenerom serdeczne gratulacje oraz wręczył upominki. Zawodnikom jadącym do Warszawy życzył niezapomnianych wrażeń i emocji oraz spełnienia sportowych marzeń.


     
ŚNIADANIE WIELKANOCNE W WTZ WAŁCZ
Powiat Wałecki

W dniu 6 kwietnia br. miało miejsce spotkanie przedświąteczne w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Uczestniczyli w nim Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Terefenko. Starosta złożył terapeutom oraz podopiecznym najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych: dużo radości, pogody ducha i rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
XI MISTRZOSTWA MIROSŁAWCA
NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

1 kwietnia br. w Mirosławcu już po raz jedenasty odbyły się Mistrzostwa Mirosławca na Ergometrze Wioślarskim. Udział w zawodach wzięły 92 osoby - uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz osoby dorosłe, które rywalizowali ze sobą w pięciu kategoriach: 6-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-16 lat, 17-open. Głównym celem imprezy było popularyzowanie wioślarstwa oraz zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród chłopców, w kategorii klas I - III szkół podstawowych zwyciężył Daniel Lepianka, w kategorii klas IV- V- Dawid Kostecki, w kategorii klas VI szkoły podstawowej/ klas I gimnazjum - Kamil Zacharko, a w kategorii klas II- III gimnazjum - Artur Plicha.
Wśród dziewcząt, w kategorii klas I- III szkół podstawowych najlepsza okazała się Antonina Halamus, w kategorii klas IV - V - Tatiana Smyczyńska, w kategorii klas VI szkoły podstawowej/ klas I gimnazjum - Julia Sulik, a w kategorii klas II - III gimnazjum - Małgorzata Łosin.
W kategorii 17 - open wśród pań najlepsza była Hanna Wesołowska, a wśród panów Marcin Sakosik.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy wyników.


     
KARATECY NA MIĘDZYNARODOWYM SZKOLENIU W PRENZLAU
Powiat Wałecki

W sobotę 1 kwietnia br. karatecy z Klubu Karate Tradycyjnego z Wałcza oraz z Klubu Karate "Gryf" z Człopy wzięli udział w międzynarodowym szkoleniu w Prenzlau z Sensei Carlo Fugazza /8 Dan/, najstarszym uczniem Mistrza Shirai /10 Dan/. W szkoleniu wzięło udział ok. 90 zawodniczek i zawodników z Niemiec, Włoch i Polski. Grupa z W.S.I.Poland składała się z ponad 30-stu osób i była największą grupą biorącą udział w szkoleniu.

Podczas szkolenia w Prenzlau Sensei Fugazza zademonstrował kata mistrzowskie Wankan (kólewska korona), o mało znanym rodowodzie i niezwykle rzadko prezentowanym na szkoleniach. Młodsi zawodnicy z obu klubów mogli zapoznać się z charakterystyczną dla Mistrza Fugazzy metodyką prowadzenia zajęć, czyli nauką formy kata poprzez naukę bunkai (zastosowania). Sensei znakomicie dobrał kata do możliwości treningowych obecnych na szkoleniu karateków. Prezentacja kata Wankan oraz Wankan Happo Bunkai była znakomita i będzie doskonalona w obu klubach. Wyjazd na szkolenie w Prenzlau był dofinansowany ze środków Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
88. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
SENIORÓW W BOKSIE W CZŁOPIE
Powiat Wałecki

W dniach 27-31 marca br. w Człopie odbyły się 88. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie pod patronatem Sekretarza Stanu Jarosława Stawiarskiego. W zawodach wzięło udział 140 zawodników z 57 klubów z 15 Okręgowych Związków Bokserskich. Zawody przeprowadzono w 10 kategoriach wagowych. Powiat Wałecki podczas gali finałowej reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:
w kat. 49 kg - Jakub Słomiński z KS WDA Świecie
w kat. 52 kg - Dawid Miziołek z JKB Jawor Team Jaworzno
w kat. 56 kg - Tomasz Resól z BKS Skorpion Szczecin
w kat. 60 kg - Marek Pietruczuk z UMKS Victoria Ostrołęka
w kat. 64 kg - Mateusz Polski - KSW Róża Karlino
w kat. 69 kg - Damian Kiwior z PTB Tiger Tarnów
w kat. 75 kg - Bartosz Gołębiewski z KKB RUSHH Kielce
w kat. 81 kg - Arkadiusz Szwedowicz z BKS Skorpion Szczecin
w kat. 91 kg - Jan Sosnowski z CWZS Zawisza Bydgoszcz
w kat. 91 + kg - Paweł Wierzbicki z UKS Boxing Sokółka

W klasyfikacji klubowej zwyciężył BKS Skorpion Szczecin przed KKB RUSHH Kielce i BKS Hetman Białystok, a w klasyfikacji okręgowej Zachodniopomorski Okręgowy Związek Bokserski (OZB) przed Wielkopolskim OZB i Warszawsko- Mazowieckim OZB. Starosta Wałecki pogratulował zawodnikom oraz ich trenerom osiągnięć oraz życzył im dalszych sukcesów oraz realizacji sportowych celów i zamierzeń.


     
III Europejski Kongres Samorządów

W dniach 27-28 marca br. w Krakowie odbył się III Europejski Kongres Samorządów pod hasłem "Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku". W III Europejskim Kongresie Samorządów wzięło udział blisko 2000 osób - liderów samorządowych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów UE i Europy Wschodniej. Powiat Wałecki na Kongresie reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Kongres składał się z sześciu ścieżek tematycznych (Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto) obejmujących ponad 60 wydarzeń: sesje plenarne, panele dyskusyjne, prezentacje raportów, warsztaty, wykłady. W czasie Kongresu rozmawiano na temat polityki spójności jako głównego narzędzia inwestycyjnego UE, roli nowoczesnego samorządu, zwiększenia wpływu obywateli na poprawę jakości życia, o samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz silnym i niezależnym samorządzie jako podstawie ustroju państwa.
Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.


     
II WAŁECKI BIEG I MARSZ DWÓCH SKARPET

25 marca br. odbył się już po raz drugi Wałecki Bieg i Marsz Dwóch Skarpet. Inicjatorem Akcji jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu. Wydarzenie jest formą poparcia dla osób z Zespołem Downa. Na starcie w wałeckiej Alei Gwiazd stawiło się ponad 320 zawodników, w tym także Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Do pokonania były dwa dystanse biegowe: 3 lub 6 km oraz 3 km w konkurencji marszowej. Przed biegiem rozgrzewkę poprowadziła Sandra Miłosz-Pawełkiewicz z Afro-Fit Wałcz. Ponadto chętni mogli spróbować swoich sił na ergometrach. Po biegu można było skorzystać z gorącego posiłku. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Rozlosowano także nagrody rzeczowe.


     BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII