Szukaj słów:

Poprawny CSS!

Powiat Wałecki

Wydziały i samodzielne stanowiska


Wydział Organizacyjno - Prawny
Jadwiga Michno - Naczelnik

j.michno@powiatwalecki.pl


Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu
Małgorzata Tyras - Inspektor
m.tyras@powiatwalecki.plWydział Finansowy
Diana Grzywacz - Główny Księgowy

d.grzywacz@powiatwalecki.plWydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Kamila Sobczak - Naczelnik
k.sobczak@powiatwalecki.plWydział Funduszy Małych Projektów i Rozwoju Powiatu
Anna Witkowska - Oleszyńska - Naczelnik
a.oleszynska@powiatwalecki.plWydział Architektury i Budownictwa
Elżbieta Masło - Naczelnik

e.maslo@powiatwalecki.plWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Jolanta NOSKIEWICZ - JAŻDŻEWSKA - Naczelnik

j.jazdzewska@powiatwalecki.plWydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Małgorzata Górzyńska - Naczelnik

m.gorzynska@powiatwalecki.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Elżbieta Molęda - Kierownik PODGiK

podgik@powiatwalecki.pl
www.geodezja.powiatwalecki.plWydział Komunikacji i Transportu
Bogusława Wojdyła - Naczelnik

b.wojdyla@powiatwalecki.plSamodzielne Stanowisko ds. Kontroli i Analiz
Sylwia ŻUKOWSKA - Główny specjalista

s.zukowska@powiatwalecki.plPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Katarzyna Dejewska - Przewodnicząca

k.dejewska@powiatwalecki.plPowiatowy Rzecznik Konsumentów
Mariola Jęcka

rzecznik.konsumentow@powiatwalecki.plWydział Edukacji
Piotr Suchojad - Naczelnik

p.suchojad@powiatwalecki.plWydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
Wojciech Pastuszak - Naczelnik

w.pastuszak@powiatwalecki.plWydział Administracyjno - Gospodarczy
Edyta Węglewska - Naczelnik

e.weglewska@powiatwalecki.pl